Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Ternaard


Ruimer [BT]

 • Westdongeradeel

Specifieker [NT]

 • Visbuurt


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij Ternaard
  Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' te Ternaard
  Christelijke Muziekvereniging Euphonia
  Doopsgezinde Gemeente Ternaard
  Gemeente en Mairie Ternaard
  Gereformeerde Kerk Ternaard
  Groene Kruis Westdongeradeel
  Melkcontrolevereniging Westdongeradeel
  Nederlands Hervormde Gemeente Ternaard
  Openbare Basisschool Us Eigen Honk
  Vereniging tot Bevordering van christelijk schoolonderwijs
  Vereniging tot Oprichting en instandhouding van een christelijke bewaarschool

  Archiefblokken

 • toegang 003 Westdongeradeel 1640-1816
 • toegang 055 Gereformeerde Kerk Ternaard
 • toegang 083 Christelijk Lager Onderwijs Ternaard
 • toegang 084 Christelijke Kleuterschool Ternaard
 • toegang 243 Openbare Basisschool Ternaard
 • toegang 140 Doopsgezinde Gemeente Ternaard
 • toegang 158 NH Gemeente Ternaard
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 281 Collectie Handschriften en Diversen
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang 314 Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Ternaard
 • toegang 406 Christelijke Muziekvereniging Euphonia, Ternaard
 • toegang T001 Foto's Gemeente Dokkum

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0014: Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987
 • Inv.nr. B0016: Het Gemeentehuis van Westdongeradeel, 1866-1966
 • Inv.nr. B0086: Jan Leenderts Lerk .... een fries in het leger van Napoleon
 • Inv.nr. B0133: Dominee en Kerk in Ternaard
 • Inv.nr. B0134: Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
 • Inv.nr. B0135: Wij hebben een jonge zuster Gereformeerde Kerk te Ternaard
 • Inv.nr. B0136: Rondom de Vermaning. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente van Visbuurt en Ternaard.
 • Inv.nr. B0137: Sions Vorst en Volk, Hero Sibersma 1644-1728 predikant te Ternaard
 • Inv.nr. B0138: De Eendenkooi van Ternaard
 • Inv.nr. B0139: Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaak Ternaard 1904-2004
 • Inv.nr. B0151: Strjitnammen yn Holwert en Ternaerd.
 • Inv.nr. B0923: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 2
 • Inv.nr. B0953: Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk
 • Inv.nr. B0980: Friese schaakkoningen 800 jaren schaak in Friesland
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1626: Dominee en kerk in Ternaard
 • Inv.nr. CVT1803: 100 jaar Christelijk Schoolonderwijs te Ternaard
 • Inv.nr. CVT1960: Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
 • Inv.nr. CVT3873: Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaken te Ternaard 1904 - 2004
 • Inv.nr. CVT3954: De Eendenkooi van Ternaard
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0001: Alle Bandstra's uit de Dongeradelen stammen af van Jan Klaazes en Trijntje Botes
 • Inv.nr. G0031: Komende van het Schoor...
 • Inv.nr. G0032: Genealogie en Historische Achtergrond van de familie Seepma.
 • Inv.nr. G0102: De familie Lelia, een uitgestorven geslacht uit Ternaard.
 • Inv.nr. G0122: Genealogie van Rochus Wijberens. Stamboom van de familie Postma uit Ternaard.
 • Inv.nr. G0164: Van der Wal familieboek voor- en nageslacht van de stamouders Simon van der Wal en Sijkste Boomsma.
 • Inv.nr. G0172: Fragment Genealogie van Peyma
 • Inv.nr. G0185: Familie Bloemsma
 • Inv.nr. G0225: Stamboom Palma van Ternaard
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDW004: Levensgeschiedenis van Anne Rinderts Koopmans, 1865 -1942 afkomstig uit Ternaard
 • Inv.nr. HDW028: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Ternaard, 1605-1904
 • Inv.nr. HDW029: Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard
 • Inv.nr. HDW030: Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW035: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDW043: Restauratie "Grutte Tsjerke" van Ternaard
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0024: Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856
 • Inv.nr. I0067: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1840-1860 (inv.nr.620)
 • Inv.nr. I0076: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1860-1880 (inv.nr.629 en 630)
 • Inv.nr. I0082: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1880-1900 (inv.nr.638)
 • Inv.nr. I0092: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1900-1914 (inv.nr 649 650 651)
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0014: De Sneuper 14
 • Inv.nr. S0015: De Sneuper 15
 • Inv.nr. S0022: De Sneuper 22
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0029: Ternaard
 • Inv.nr. W0133: Herinneringen aan de bezettingstijd
 • Inv.nr. W0229: Twaalf stekjes ...Bijzondere ontmoetingsplaatsen in Noordoost-fryslân