Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

topografieGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0450: Atlas ven de Provincie Friesland. 1861
 • Inv.nr. B0451: Grote Historische Provincie Atlas. Friesland 1853-1856
 • Inv.nr. B0452: Grote Provincie Atlas Friesland.
 • Inv.nr. B0453: Grote Topografische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland.
 • Inv.nr. B0454.1: Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
 • Inv.nr. B0454.2: Beschrijvinge van der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
 • Inv.nr. B0455: Grietenijkaarten uit de atlas van Schotanus.
 • Inv.nr. B0456: Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, bevattende kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten en de elf steden
 • Inv.nr. B0457: Historische Atlas Friesland
 • Inv.nr. B0458.01: Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. B0458.02: Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. B0459: De Robles atlassen vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in friesland in 1572
 • Inv.nr. B0580: Advies inzake de principiele mogelijkheden en de voor- en nadelen van de inpoldering van de Waddenzee
 • Inv.nr. B0641: Hoogtepunten van de friese cartografie. Kaarten plattegronden en verveningen
 • Inv.nr. B0647: Handleiding bij de Vegetatiekaart van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0676: Foto atlas Friesland met luchtfoto`s
 • Inv.nr. B0727: Atlas van topografische kaarten van Nederland, 1955 - 1965
 • Inv.nr. B0874: Mittelalterliche Entstehung und frühneuzeitige Ausbau der Städte in Midden Friesland
 • Inv.nr. B0995: Grote Historische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland 1851-1855
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT4108: Handleiding voor het beheer van een topografisch-historisch atlas
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD015: Dokkum in de tachtigjarige Oorlog.
 • Inv.nr. HDS015: Topografische kaart van Schiermonikoog en de Waddenzee van ca 1910
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0030: Dorpsvernieuwing Wierum ?
 • Inv.nr. W0055: Kaarten betreffende de inpoldering van de zuidelijke lauwerszee en de stijging der zeespiegel.