Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Trekweg
[ Trekwei ]Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
 • Obj.nr. h165: Poldermolen
 • Obj.nr. h415: Boerderij aan de Trekweg
 • Obj.nr. h416: Luchtfoto boerderij aan de Trekweg

  Foto's


 
   Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0589: Huis ter Noord Oudwoude 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden
 • Inv.nr. B0967: Professor Doctor Godard Gosses ta in oantinken
 • Inv.nr. B1000: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0095: De Bildplaats onder Oudwoude. Genealogie Fennema uit Kollumerland.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD036: Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671)
 • Inv.nr. HDK016: De nieuwe straatnamen in de Gemeente Kollumerland c.a.
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0170: De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart