Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

tweede wereldoorlogGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefblokken

 • toegang 411 Comité tot Herdenking van de 22ste januari 1945 Comité tot Herdenking van de 22ste januari 1945

  Topografisch historische atlas

  Collectie 500 : THA
 • Obj.nr. sanof_00001: Een gevangen genomen Duitse militair wordt gedwongen sjouwwerkzaamheden te verrichten
 • Obj.nr. sanof_00002: Gevangen genomen Duitse militairen en NSB'ers bij de molen op het Baantjebolwerk, bewaakt door leden van de BS
 • Obj.nr. sanof_00003: Een gevangen genomen Duitse militair wordt gedwongen op straat gegegooide snippers papier met een borstel op te vegen

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0019: Sta stil in het spoor van de canadezen langs monumenten van verzet en bevrijding
 • Inv.nr. B0090: Nes in doarp yn'e Dongeradielen
 • Inv.nr. B0158: Zwaagwesteinde
 • Inv.nr. B0159: Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 - AS-M , het raadsel van het vliegtuig onder de zeedijk te Holwerd.
 • Inv.nr. B0188: De Naamlozen Dramatisch document van dodenakker in de duinen.
 • Inv.nr. B0189: Mijn Eerherstel als guerilla en auteur van het verguisde maar ware en onverbiddelijke boek Schiermonnikoog Oogappel van Hitler.
 • Inv.nr. B0272: Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland.
 • Inv.nr. B0273: Mei triennen siedzje sjongend sichtsje geschenk aan de schooljeugd van n.o. friesland bij de viering van de bevrijding
 • Inv.nr. B0275: Bezettingstijd en bevrijding in noordoost Friesland in de jaren 1940-1945.
 • Inv.nr. B0276: Ereveld Loenen laatste rustplaats van nederlandse oorlogslachtoffers
 • Inv.nr. B0292: Port Natal visa versa Ervaringen van een strafgevangene in de oorlogswinter 1944/45
 • Inv.nr. B0322: Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945.
 • Inv.nr. B0344: Ontmoeting met de grijze monnik
 • Inv.nr. B0403: Trapsgewijs naar het hoogste ...van gevangenkamp tot staatsbezoek
 • Inv.nr. B0404: Vergeven = vergeten Vergeet het maar
 • Inv.nr. B0441: Erfenis van de storm. Oorlogsgraven op Ameland.
 • Inv.nr. B0633: Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving. 1940-1945
 • Inv.nr. B0643.1: Bezettingstijd in Friesland deel 1: Weifeling en keus
 • Inv.nr. B0643.2: Bezettingstijd in Friesland deel 2: Met de rug tegen de muur
 • Inv.nr. B0643.3: Bezettingstijd in Friesland deel 3: Het laatste bedrijf
 • Inv.nr. B0680: Vredenhof
 • Inv.nr. B0696: Dantumadeel 60 jaar bevrijd
 • Inv.nr. B0698.02: Schiermonnikoog 2005 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0702: Fryslân in de oorlog. Een laatste saluut. Opgedragen aan 4100 slachtoffers
 • Inv.nr. B0703: Fryslân in de oorlog Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders
 • Inv.nr. B0704: De tiid hâld gjin skoft ... honderd jaar nieuws uit de regio
 • Inv.nr. B0707: De worm heeft rode haren
 • Inv.nr. B0730: Banda in beweging 1885 - 2005
 • Inv.nr. B0743: Achter de schermen
 • Inv.nr. B0744: De beide tjerketuorkes
 • Inv.nr. B0748: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. B0762: Boer Gerben Feitsma, portret van een friese N.S.B.-burgemeester
 • Inv.nr. B0767: Vertellingen van Elise de Boer - Jongsma .......haar jeugd op Ameland
 • Inv.nr. B0769: Friesland 1940 - 1945
 • Inv.nr. B0773: Slein mar Oerein.....Burgum yn oarlochstiid
 • Inv.nr. B0774: Dat kan ons niet gebeuren..het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0790: Het radiotoestel in de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0802: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
 • Inv.nr. B0803: Documentaire "Kind in twee werelden", met drieluik over joodse oorlogskinderen
 • Inv.nr. B0806: J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935 - 1942)
 • Inv.nr. B0843: Gevallen uit Friesland in Nederlands-Indië Het vergeten leger 1946-1950
 • Inv.nr. B0844: Dantumadeel in de jaren 1940 - 1945
 • Inv.nr. B0848: Kriich tsjin fremdfolk
 • Inv.nr. B0870: De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen
 • Inv.nr. B0885: Noodlanding bij Stavoren met de Halifax LL 294 van de R.A.F.
 • Inv.nr. B0902: Een tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0903: Tekens van toen in Tytjerksteradiel 1940-1945
 • Inv.nr. B0906: Monumenten vertellen het verhaal van de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0907.01: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel I
 • Inv.nr. B0907.02: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel II
 • Inv.nr. B0925: Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Friesland
 • Inv.nr. B0932: Een omstreden eiland De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
 • Inv.nr. B0947: Erfgoed van de oorlog
 • Inv.nr. B0949.01: Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel I
 • Inv.nr. B0949.02: Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel 2
 • Inv.nr. B0954: "Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden" Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Inv.nr. B0958: Erfgoed van de Oorlog De oogst van het programma
 • Inv.nr. B0961: Friesland en de tweede wereldoorlog
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0345: Oorlogsherinneringen van een dorpsburgemeester
 • Inv.nr. CVT0348: The Spur and the Sprocket
 • Inv.nr. CVT0396: Efter it tried Haftling nu 10039
 • Inv.nr. CVT0453: De kraak De overval op de Leeuwarder strafgevangenis 8 december 1944
 • Inv.nr. CVT0559: 5 mei-feest 1960 Het slaagde Allen deden mee
 • Inv.nr. CVT0605: Opdat wij niet vergeten ter nagedachtenis aan de gevallen van Dokkum in de bezettingsjaren
 • Inv.nr. CVT0774: De overweldiging van Nederland
 • Inv.nr. CVT0814: Bevrijding 8 december 1944
 • Inv.nr. CVT0854: Meistriderskip De fryske biweging foar, yn en nei de Dutske bisetting
 • Inv.nr. CVT0915: Belangrijkste gebeurtenissen 10 mei 1940 - 2 september 1945
 • Inv.nr. CVT0928: Een nieuw begin
 • Inv.nr. CVT0936: Friesland en het militaire gezag
 • Inv.nr. CVT0998: Memoriam Facimus 22-01-1945 Dokkum
 • Inv.nr. CVT1259: Mei triennen siedzje sjongend sichtsje
 • Inv.nr. CVT1312: Gods woord als vuur door ds Cohen
 • Inv.nr. CVT1320: Wij en de vrijheid, democratie thuis en op school.
 • Inv.nr. CVT1372: Lang geleden….nooit vergeten
 • Inv.nr. CVT1408: Verslag Stichting Friesland 1940 - 1945
 • Inv.nr. CVT1410: Volk in verdrukking en verzet
 • Inv.nr. CVT1494: Een paar minuten is het stil
 • Inv.nr. CVT1500: Cantate ta bitinking fan de 22e januari 1945 to Dokkum
 • Inv.nr. CVT1560: Bevrijdingsfeest (van Dokkum)
 • Inv.nr. CVT1791: Der Einfall in die Niederlande
 • Inv.nr. CVT1816: De Britsche Mijnenvegers
 • Inv.nr. CVT1981: The rape of the Netherlands
 • Inv.nr. CVT2096: Opdat zij met ere mogen rusten
 • Inv.nr. CVT2103: 50 jier letter
 • Inv.nr. CVT2104: Herdenken en vieren in vrijheid
 • Inv.nr. CVT2125: Vierduizend mensen en één koeiekop
 • Inv.nr. CVT2191: Ondergang en vervolging van het Jodendom deel 1 en 2
 • Inv.nr. CVT2318: Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2349: Sporen van de oorlog
 • Inv.nr. CVT2447: Kamp Westerbork inrichtingsplan van het kampterrein
 • Inv.nr. CVT2565: Pompebledden Orgaan van het Veteranenlegioen Nederland
 • Inv.nr. CVT2596: Zoo krijgen wij onze miljarden terug
 • Inv.nr. CVT2699: Port Natal vice versa
 • Inv.nr. CVT2781: Een jaar Noodcomitee betreffende de kinderuitzendigen uit Tuindorp (Amsterdam) naar Dokkum
 • Inv.nr. CVT2801: Wes wach
 • Inv.nr. CVT3123: Laarzen op de lange pijp Leeuwarden in de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. CVT3130: De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in Engeland
 • Inv.nr. CVT3208: Verordnungsblatt fur besetzten Niederlandischen gebiete
 • Inv.nr. CVT3261: Anne Frank Krant 1990
 • Inv.nr. CVT3355: Lustrumboek van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogslachtoffers1950
 • Inv.nr. CVT3488: Dragoon - The centennial historiy of the Royal Canadian Dragoons 1883 - 1983
 • Inv.nr. CVT3492: Maple Leaf up De Canadese opmars in noord-nederland april 1945
 • Inv.nr. CVT3518: Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 AS-M for mother en haar bemanning
 • Inv.nr. CVT3616: Rondje bevrijdingsfeest
 • Inv.nr. CVT3631: De aanleiding (Werkstuk)
 • Inv.nr. CVT3644: Wij herdenken, wij gedenken... maar zijn wij ook dankbaar
 • Inv.nr. CVT3645: Gedenktekens in Friesland 1940-1945
 • Inv.nr. CVT3672: Hun naam leeft voort…!
 • Inv.nr. CVT3888: Blija en Holwerd tijdens de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. CVT3936: De worm heeft rode haren
 • Inv.nr. CVT4010: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. CVT4404: De zwarte wagon verraders in Friesland
 • Inv.nr. CVT4410: Feestgids ter gelegenheid van het Koninginnefeest te Dokkum op 30 en 31 Augustus 1945
 • Inv.nr. CVT4416: Suteljenderwize teplak Oantikens fan in bakkersfeint Piter Krol
 • Inv.nr. CVT4424: Canadian Tulip Festival .... 60th Anniversary Frienship Tour
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0008: De dood van Pieter Boon
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA020: Het einde van een Dornier
 • Inv.nr. HDA033: Ameland Een verslag naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, met bevolkingsoverzicht 1840 - 1968
 • Inv.nr. HDD044: Richard Lindeman: een beeld van een vent
 • Inv.nr. HDD055: Ontroerende verhalen van joodse onderduikkinderen (te Dokkum en Holwerd)
 • Inv.nr. HDD063: Verslag van de ledenvergadering van de Nederlandsch Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, afdeling Dokkum
 • Inv.nr. HDK019: David Kloosterman uit Triemen sneuvelde in de slag om het zuidfront in mei 1940
 • Inv.nr. HDO037: De meistaking van 1943 Het vermiste slachtoffer Dirk Fokkens van Niawier
 • Inv.nr. HDO049: Hoe verging het Pieter Boon
 • Inv.nr. HDO051: Op de vlucht
 • Inv.nr. HDS009: Duits noodgeld op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS017: Nederlandse Militaire Luchtvaart VI Fokker D-xxxi deel 2
 • Inv.nr. HDS020: Bommenwerper slaat te pletter op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS022: Gevonden SD-er ook op Schier
 • Inv.nr. HDS023: Schlei, verdwenen en nauwelijks gedocumenteerd
 • Inv.nr. HDW049: Friese hulp aan slachtoffertjes hongerwinter niet vergeten
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0301: Voor Vrijheid en Recht Inventaris van de archieven van de vereniging "Friesland 1940 - 1945"
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.011: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.012: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.039: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.040: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.042: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.043: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.044: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.045: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.049: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.061: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.064: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.065: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0009.16: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.17: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.18: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.19: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.26: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0012.02: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.10: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.12: Snypsnaren
 • Inv.nr. Q0047: Priuwkes ut it Ferline deel 47
 • Inv.nr. Q0048: Priuwkes ut it Ferline deel 48
 • Inv.nr. Q0049: Priuwkes ut it Ferline deel 49
 • Inv.nr. Q0050: Priuwkes ut it Ferline deel 50
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0050: Schiermonnikoog tijdens de tweede wereldoorlog.
 • Inv.nr. W0105: Stoomtreinen op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0111: Illusies en Incidenten: De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
 • Inv.nr. W0114: Vertelsels en Anekdotes uit de Dongeradelen tijdens de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. W0126: Bevrijding - Dokkum 1945
 • Inv.nr. W0133: Herinneringen aan de bezettingstijd
 • Inv.nr. W0169: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum