Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

veeteeltGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00156: Fokveekeuring in Dokkum
 • Obj.nr. D00157: Fokveekeuring in Dokkum met college van B en W
 • Obj.nr. D00157a: Fokveekeuring in Dokkum met B en W van Dokkum
 • Obj.nr. D00158: Fokveekeuring in Dokkum
 • Obj.nr. D00158a: Fokveekeuring in in Dokkum
 • Obj.nr. D00546: A. Bruinenberg met mollenklem
 • Obj.nr. D01160: K. van der Laan, veearts

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0108: Ruimen....tien keer erger dan ik dacht
 • Inv.nr. B0560.1: Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 1
 • Inv.nr. B0560.2: Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 2
 • Inv.nr. B0708: Boeren op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0721: Stoomzuivelfabriek "de Eensgezindheid" Coöperatieve zuivelfabriek Schiermonnikoog G.A.
 • Inv.nr. B0863: Van de mond der oude Middelzee
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0918: Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
 • Inv.nr. CVT0977: Districskeuringen door de Provinciale Commissie voor Veefokkerij
 • Inv.nr. CVT1029: Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1030: Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1533: K.I.Stieren in Friesland
 • Inv.nr. CVT3847: Tongblier (MKZ)
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA034: Extract uit het proces van de Staat der Nederlanden contra het bestuur van de Vereniging "De Gemeene Weide" te Buren op Ameland betreffende het beweiden van landerijen
 • Inv.nr. HDD035: Historie van de exportslachterij Feenstra uit Dokkum
 • Inv.nr. HDO009: Register van geestelijke opkomsten van Oostergo: Anjum 1580
 • Inv.nr. HDO010: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795
 • Inv.nr. HDS010: De oprichting van een zuivelfabriek te Schiermonnikoog 1925
 • Inv.nr. HDW011: Statistieken betreffende de Floreen- en Speciekohieren te Hantum en Hantumeruitburen, 1748-1805
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0058: De friese landbouw in de 18e eeuw.
 • Inv.nr. W0087: De paardenfokkerij op Ameland vanaf 1700
 • Inv.nr. W0104: Het mysterieuze Amelander Paard
 • Inv.nr. W0131: Verslag omtrent de toestand van Handel en Nijverheid in Dockum en omliggende gemeenten in 1914
 • Inv.nr. W0159: Het ontstaan en de noodzaak van de Cooperatieve Zuivelbereiding in de Dongeradelen