Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

verkeer en vervoerGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
 • Obj.nr. h504: Beladen vrachtauto van De Vries en Van der Meer op de Mounebuorren
 • Obj.nr. h506: Lokaaltsje met de schoolbak (laatste wagon)
 • Obj.nr. h526: Truck met oplegger van L. Schuurmans, geladen met melkbussen van de firma Oreel
 • Obj.nr. h528: Eerste vrachtauto of bus van de firma Slager bij de boerderij van De Jong
 • Obj.nr. h534: Vrachtvervoer per schip in de Hallumervaart
 • Obj.nr. h535: Vrachtvervoer door J.H. van der Meer
  Collectie 2002 : Ferwerderadiel: Foto's Marrum
 • Obj.nr. m599: Hezicht op Het Oosten met paard en wagen en kinderen daarop en daarnaast
  Collectie 2007 : Ferwerderadiel: Foto's Blije
 • Obj.nr. bl542: Havenactiviteiten
  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00101: De Rondweg met de brug over Ee, gezien in de richting van de watertoren
 • Obj.nr. D00103: Het fietspad langs de Woudweg
 • Obj.nr. D00103a: Het fietspad langs de Woudweg
 • Obj.nr. D00107: Het kruispunt op de Diepswal met de Kleine Breedstraat
 • Obj.nr. D00108: Commissarissenvergadering van de N.V. Autobusonderneming Noord-Oost Friesland
 • Obj.nr. D00108a: Commissarissenvergadering van de N.V. Autobusonderneming Noord-Oost Friesland
 • Obj.nr. D00108b: Commissarissenvergadering van de N.V. Autobusonderneming Noord-Oost Friesland
 • Obj.nr. D00109: Commissarissenvergadering van de N.V. Autobusonderneming Noord-Oost Friesland
 • Obj.nr. D00109a: Commissarissenvergadering van de N.V. Autobusonderneming Noord-Oost Friesland
 • Obj.nr. D00109b: Commissarissenvergadering van de N.V. Autobusonderneming Noord-Oost Friesland
 • Obj.nr. D00125: Het Dokkumer Lokaaltsje in ere hersteld: passagiers in het treintje
 • Obj.nr. D00145: Een wagen met stenen door de ramen van Slagerij van der Werff in de Kleine Breedstraat
 • Obj.nr. D00482: Restauratie pand De Zijl 3
 • Obj.nr. D00797: Brandweerauto 1963
 • Obj.nr. D01192: Bouw van busstation in Dokkum
 • Obj.nr. D01146a: Bezoek van koningin Juliana aan Dokkum
 • Obj.nr. D01146c: Bezoek van koningin Juliana aan Dokkum
 • Obj.nr. D01201: Het busstation in Dokkum
 • Obj.nr. D01233: Het Dokkumer Lokaeltsje. De laatste rit
 • Obj.nr. D01233a: Het Dokkumer Lokaeltsje. De laatste rit

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0144: Trams en tramlijnen De paardentrams in Noord- en Oost Nederland
 • Inv.nr. B0151: Strjitnammen yn Holwert en Ternaerd.
 • Inv.nr. B0175: Het eiland Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0177: Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ...
 • Inv.nr. B0186: Winters op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0194: Een eeuw toerisme badgast tot recreant.
 • Inv.nr. B0208: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
 • Inv.nr. B0214.1: Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum 1954
 • Inv.nr. B0215: Dokkum op weg naar het verleden.
 • Inv.nr. B0231: Gemeentewerken Dokkum, 1761-1961
 • Inv.nr. B0236: Leven en Werken bij de N.O.F. 1920-1990
 • Inv.nr. B0354: De particuliere busondernemers van Ameland 1923-1967
 • Inv.nr. B0443: Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee
 • Inv.nr. B0444: van Postschip tot Veerboot. De verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0449: Planologische aspecten van de recreatie op de friese waddeneilanden.
 • Inv.nr. B0520: De Friesche Admiraliteit boven Water.
 • Inv.nr. B0589: Huis ter Noord Oudwoude 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden
 • Inv.nr. B0594.01: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0594.02: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0649: Rondom de oude Lauwerszee
 • Inv.nr. B0735: Logboek van een vliegveld............ Vliegveld Ameland in de periode 1916 - 2997
 • Inv.nr. B0761: Tjipke Postma (1866-1956) skipper - folksdichter
 • Inv.nr. B0805: Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000
 • Inv.nr. B0819: Het ontstaan van het openbaar vervoer in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B1019: Dichtbij en toch verweg Varen op de Waddenzee, vroeger en nu
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0548: Op reis door Friesland in grootmoeders tijd : deel 2 de noordoosthoek
 • Inv.nr. CVT0608: De noordelijke wegenbouw in oude foto's
 • Inv.nr. CVT0815: Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1957 NOF
 • Inv.nr. CVT0830: Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1955 NOF
 • Inv.nr. CVT0886: Brug nabij Dokkum
 • Inv.nr. CVT0957: T-aansluitingen en Y-splitsingen
 • Inv.nr. CVT0958: Kruispunten buiten de bebouwde kom
 • Inv.nr. CVT0959: Maximumsnelheid
 • Inv.nr. CVT0960: Rijwielpaden langs verkeerswegen
 • Inv.nr. CVT0961: Voetgangersoversteekplaatsen
 • Inv.nr. CVT0962: Wielrijdersoversteekplaatsen
 • Inv.nr. CVT0963: Verkeersstructuur van stadsstraten
 • Inv.nr. CVT1005: Meer fietsen…meer fietspaden
 • Inv.nr. CVT1052: Op reis met de N.O.F. (busonderneming)
 • Inv.nr. CVT1104: Dokkum ten opzichte van den Noord-Friesche Lokaal-Spoorweg
 • Inv.nr. CVT1168: Uitzicht op kruispunten buiten de bebouwde kom
 • Inv.nr. CVT1405: Prijslijst van rijwielen, hulpmotoren en onderdelen
 • Inv.nr. CVT1611: Lokaalspoorwegen in Nederland
 • Inv.nr. CVT1637: It trekskip
 • Inv.nr. CVT1638: Fan weagen oant wegen
 • Inv.nr. CVT1652: Open brief aan Provinciale Staten betreffende de aanleg van het spoor naar Dokkum door Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1680: Tentoonstellingsgids duizend jaren rijden en varen
 • Inv.nr. CVT1780: Reglement voor de schroefstoombootdienst Dokkum-Leeuwarden
 • Inv.nr. CVT1912: Eenige beschouwingen betreffende den Noordfriesche lokaalspoorweg
 • Inv.nr. CVT2036: Jaarverslag 1964 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2037: Jaarverslag 1967 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2038: Jaarverslag 1962 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2039: Jaarverslag 1969 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2149: Beurt- en Wagenveren
 • Inv.nr. CVT2176: Lotgevallen op eene reis van Friesland door Westfalen en het Waldeksche naar Hanau
 • Inv.nr. CVT2684: Voorwaarden bij de concessies voor den aanleg en de exploitatie van een locaal spoorweg
 • Inv.nr. CVT2705: De groene kustweg
 • Inv.nr. CVT3312: Verordening op de beurtveer tussen Leeuwarden en Dokkum
 • Inv.nr. CVT3421: Op de Rails De Noord Friesche Lokaalspoorweg Maatschappij
 • Inv.nr. CVT3707: Friesland rond per tram
 • Inv.nr. CVT3830: Met beurtschippers en boderijders door Friesland
 • Inv.nr. CVT3857: Verloren sporen Opkomst en einde van de Noord-friesche Lokaalspoorwegmaatschappij
 • Inv.nr. CVT4425: Kort kommervol bestaan van lokaalspoor
 • Inv.nr. CVT4447: Korte Historische Schets van Dokkum
 • Inv.nr. CVT4448: It is jim stad Serie krantenartikelen betreffende Dokkum
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0005: Van Gend en Loos als negentiende-eeuwse wegpiraat
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA017: Onze Noordelijke Badplaatsen
 • Inv.nr. HDA031: Vliegveld Ballum haalde Ameland uit isolement
 • Inv.nr. HDD036: Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671)
 • Inv.nr. HDD045: Het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat
 • Inv.nr. HDD069: Twee eeuwen posthistorie in Dokkum Een lezing door Peter Danz ter gelegenheid van de open monumentendag 2009
 • Inv.nr. HDK014: Kollumerland uit de notulen van de Gemeenteraad, 1798-1895
 • Inv.nr. HDK020: Dorpsvisie Triemen
 • Inv.nr. HDO015: Reglement voor de beurtschippers van Anjum op Dokkum en Leeuwarden 1732
 • Inv.nr. HDS012: De zeeweg van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDW002: Reglement voor de beurtschippers van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden 1717
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.028: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.030: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.031: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.032: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.035: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.036: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.037: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.038: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.039: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0009.13: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.14: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.15: 't Heer en Feer Bosch - op zoek naar een verdwenen eiland en zijn geschiedenis
 • Inv.nr. P0009.16: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.17: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.18: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.19: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.20: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.21: 't Heer en Feer - Van wel- en regenput naar waterleiding op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. P0009.22: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.23: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.24: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.25: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.26: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0017.17: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. Q0013: Priuwkes ut it Ferline deel 13
 • Inv.nr. Q0036: Priuwkes ut it Ferline deel 36
 • Inv.nr. Q0048: Priuwkes ut it Ferline deel 48
 • Inv.nr. Q0076: Priuwkes ut it Ferline deel 76
 • Inv.nr. Q0077: Priuwkes ut it Ferline deel 77
 • Inv.nr. S0042: De Sneuper 42
 • Inv.nr. S0075: De Sneuper 75
 • Inv.nr. S0076: De Sneuper 76
 • Inv.nr. S0077: De Sneuper 77
 • Inv.nr. S0079: De Sneuper 79
 • Inv.nr. S0080: De Sneuper 80
 • Inv.nr. S0082: De Sneuper 82
 • Inv.nr. S0083: De Sneuper 83
 • Inv.nr. S0084: De Sneuper 84
 • Inv.nr. S0085: De Sneuper 85
 • Inv.nr. S0086: De Sneuper 86
 • Inv.nr. S0087: De Sneuper 87
 • Inv.nr. S0088: De Sneuper 88
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0013: Westdongeradeel Werken en Wonen
 • Inv.nr. W0053: Voetpaden in Kollumerland.
 • Inv.nr. W0101: De Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij
 • Inv.nr. W0105: Stoomtreinen op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0109: Transportbedrijf Banga uit Triemen
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0127: Historie N.T.M. De Tramlijn van Dokkum - Veenwouden
 • Inv.nr. W0131: Verslag omtrent de toestand van Handel en Nijverheid in Dockum en omliggende gemeenten in 1914
 • Inv.nr. W0133: Herinneringen aan de bezettingstijd
 • Inv.nr. W0170: De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart
 • Inv.nr. W0178: Amelands Varensvolk
 • Inv.nr. W0181: De togt naar Ameland een dichterlijk verhaal
 • Inv.nr. W0185: V.V.V. Schiermonnikoog 1899-1974