Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

visserij


Specifieker [NT]

 • walvisvaart


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00428: Vissershuisje in Moddergat

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0029: Profiel van een waterland ....... de oude friese watersteden
 • Inv.nr. B0107: Om Nijtsjerk en Nes hinne Noed en nocht foech hundert jier lyn
 • Inv.nr. B0120: Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
 • Inv.nr. B0122: Wierum een klein beetje geschiedenis
 • Inv.nr. B0160: Paesens en Moddergat van toen ...
 • Inv.nr. B0163: De ramp van Moddergat het vergaan der vissersvloot van Moddergat en - Paessens op 6 maart 1883
 • Inv.nr. B0164.1: De Ramp van Moddergat
 • Inv.nr. B0164.2: De Ramp van Moddergat 1883
 • Inv.nr. B0165: De hulpverlening binnen de visserij in de 2e helft van de 19e eeuw - naar aanleiding van de ramp te Paessens en Moddergat
 • Inv.nr. B0345: Waddenfolklore
 • Inv.nr. B0402: Ameland gekomponeerd door de zee.
 • Inv.nr. B0442: Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. B0543: De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
 • Inv.nr. B0649: Rondom de oude Lauwerszee
 • Inv.nr. B0786: Onbekend Nederland - monument aan de waddenzee: de ondergang van een vissersdorp
 • Inv.nr. B0854: Een iniatiatief met een luchtje ... Over de garnalenfabrieken in Moddergat en Zoutkamp
 • Inv.nr. B0908: Vissers van Wad en Gat
 • Inv.nr. B0944: De verborgen schatten van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0970: Waddenwijsheid
 • Inv.nr. B0986: Bijdehande, blauwoogige dolsters Onmisbare schakels in de Friese beugvisserij van de 19e eeuw
 • Inv.nr. B1006: Het zeegat uit ....op de valreep
 • Inv.nr. B1013: De fascinerende vissen van Nel Kamphuis
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1965: St. 't Fiskershúske Moddergat, jaarverslag 1988
 • Inv.nr. CVT1966: St. 't Fiskershúske Moddergat, jaarverslag 1989
 • Inv.nr. CVT2123: De toekomst van het Waddengebied
 • Inv.nr. CVT2264: Vissers van Wad en Gat
 • Inv.nr. CVT2299: Verbouwplan fan Klaske's Húske in Moddergat
 • Inv.nr. CVT2355: Fan Fryslans forline
 • Inv.nr. CVT3953: Visserij jaarboek 2000
 • Inv.nr. CVT4415: Dag zee, donkere zee
 • Inv.nr. CVT4429: De ramp van Moddergat Het vergaan van de vissersvloot van Paessens en Moddergat op 6 maart 1883
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0045: Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA018: Staten en statestieken uit de gemeenteverslagen over Hollum betreffende Armenzorg Scheepvaart Onderwijs Visserij 1851-1900
 • Inv.nr. HDA037: Het eiland Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. HDO050: De monstervis van Niawier
 • Inv.nr. HDW014: Statistische gegevens betreffende de visserij en visvangst van Moddergat en Wierum, 1851-1935
 • Inv.nr. HDW025: Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898
 • Inv.nr. HDW039: Verbouwplan fan Klaske's Hûske te Moddergat
 • Inv.nr. HDW040: Geregistreerde schepen in de Gemeente Westdongeradeel 1882-1904
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.046: Pôllepraat
 • Inv.nr. S0079: De Sneuper 79
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0066: Friese haringvisserij in de zeventiende en achtiende eeuw.
 • Inv.nr. W0154: Lauwersmeer natuur- en recreatiegebied of militair oefenterrein.
 • Inv.nr. W0178: Amelands Varensvolk
 • Inv.nr. W0213: Bot gevangen.......... Vissen uit honger en ellende