Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Waddenzee


Ruimer [BT]

 • Geografie


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2002 : Ferwerderadiel: Foto's Marrum
 • Obj.nr. m614: Monument op de Zeedijk
 • Obj.nr. m490: Noorderleeg
 • Obj.nr. m491: Noorderleeg
 • Obj.nr. m492: Noorderleeg
 • Obj.nr. m493: Noorderleeg
 • Obj.nr. m494: Noorderleeg
 • Obj.nr. m495: Noorderleeg
 • Obj.nr. m496: Noorderleeg
 • Obj.nr. m497: Noorderleeg
 • Obj.nr. m498: Noorderleeg
 • Obj.nr. m499: Noorderleeg
 • Obj.nr. m500: Noorderleeg
 • Obj.nr. m501: Noorderleeg
 • Obj.nr. m502: Noorderleeg
 • Obj.nr. m503: Noorderleeg
 • Obj.nr. m603: Noorderleeg
 • Obj.nr. m605: Noorderleeg
 • Obj.nr. m606: Noorderleeg
 • Obj.nr. m607: Noorderleeg
 • Obj.nr. m608: Noorderleeg
 • Obj.nr. m609: Noorderleeg
 • Obj.nr. m610: Noorderleeg
 • Obj.nr. m611: Noorderleeg: Protestbord bij onthulling monument van Ids Wiersma in de herfst
 • Obj.nr. m612: Monument van Ids Wiersma op de zeedijk
 • Obj.nr. m613: Onthulling monument van ids Wiersma aan de Zeedijk

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0029: Profiel van een waterland ....... de oude friese watersteden
 • Inv.nr. B0098: De Waddenzeehond
 • Inv.nr. B0118: Griend.......Vogeleiland in de waddenzee
 • Inv.nr. B0123: Duinen in beweging .... Bodemontwikkelingen van de waddeneilanden
 • Inv.nr. B0170: Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
 • Inv.nr. B0445: Waddenland
 • Inv.nr. B0568: De Waddenpolders
 • Inv.nr. B0579: Engelsmanplaat Geschiedenis van ... en gebeurtenissen rond ... een zandbank.
 • Inv.nr. B0580: Advies inzake de principiele mogelijkheden en de voor- en nadelen van de inpoldering van de Waddenzee
 • Inv.nr. B0603.2: Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg
 • Inv.nr. B0603.3: Nieuwe en eenvoudige verklaring van de veranderingen die de kusten van ons land langs de zee, de Wadden ondergaan
 • Inv.nr. B0647: Handleiding bij de Vegetatiekaart van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0649: Rondom de oude Lauwerszee
 • Inv.nr. B0652: Wat met het Wad?
 • Inv.nr. B0724: Noord-Friesland buitendijks
 • Inv.nr. B0783: Tussen Dokkum en de zee
 • Inv.nr. B0786: Onbekend Nederland - monument aan de waddenzee: de ondergang van een vissersdorp
 • Inv.nr. B0853: De Westpolder De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden
 • Inv.nr. B0854: Een iniatiatief met een luchtje ... Over de garnalenfabrieken in Moddergat en Zoutkamp
 • Inv.nr. B0901: Het nederlandse waddengebied
 • Inv.nr. B0908: Vissers van Wad en Gat
 • Inv.nr. B0929: Stem van de stilte wadden beeldkunst
 • Inv.nr. B0970: Waddenwijsheid
 • Inv.nr. B0985: Aan de vissers heeft het niet gelegen het reddingsstation van Moddergat
 • Inv.nr. B1006: Het zeegat uit ....op de valreep
 • Inv.nr. B1018: De Lauwerszee is dicht
 • Inv.nr. B1019: Dichtbij en toch verweg Varen op de Waddenzee, vroeger en nu
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0756: Das Wattenmeer
 • Inv.nr. CVT0929: Getijdetafels voor Nederland 1999
 • Inv.nr. CVT1006: Noord-Friesland buitendijks
 • Inv.nr. CVT1502: Wadden, zee en land
 • Inv.nr. CVT1503: Wadden, wadlopen
 • Inv.nr. CVT1858: Verhandeling van de Zeedijken
 • Inv.nr. CVT1973: De Waddenzee beheerst beheerd beheerssysteem
 • Inv.nr. CVT1980: De havens van de Waddenkust
 • Inv.nr. CVT2013: Waddensea Newsletter
 • Inv.nr. CVT2123: De toekomst van het Waddengebied
 • Inv.nr. CVT2165: Waddenijstochten bij Schiermonnikoog in de winter 1928 - '29
 • Inv.nr. CVT2411: De Waddenzee
 • Inv.nr. CVT2469: Geschichte des Anwachsrechts in Ostfriesland
 • Inv.nr. CVT2633: Het beheer van de Wadden
 • Inv.nr. CVT2698: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925
 • Inv.nr. CVT2700: Dammen naar Ameland en inpoldering van de friese wadden
 • Inv.nr. CVT2703: De Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied
 • Inv.nr. CVT2745: Van Oerd tot Mokkebank
 • Inv.nr. CVT2950: Op de grens van land en zee
 • Inv.nr. CVT3003: Nederland's Boschprovincie
 • Inv.nr. CVT3007: Emsmundung
 • Inv.nr. CVT3093: De landaanwinning op de friesche wadden in haren tegenwoordige toestand
 • Inv.nr. CVT3293: Het beheer van de Wadden
 • Inv.nr. CVT3304: Das inselgebiet von Ameland bis Rottumeroog
 • Inv.nr. CVT3693: Waddenzee natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
 • Inv.nr. CVT3819: De Wadden wereld tussen eb en vloed
 • Inv.nr. CVT3859: Boven de wadden, dag en nacht....
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0007: Eenzame dood op het wad
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA025: De Dam naar Ameland in 1871
 • Inv.nr. HDA028: Redder zonder poespas Bescheiden amelander "scheepsjongen" (85) bracht 138 drenkelingen in veiligheid
 • Inv.nr. HDS012: De zeeweg van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS014: Kaart van Schiermonnikoog en omgeving ca 1730
 • Inv.nr. HDS015: Topografische kaart van Schiermonikoog en de Waddenzee van ca 1910
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0079: De grenzen van het friese deel van de Waddenzee
 • Inv.nr. W0134: Bosch boven water gehaald Geschiedenis van een verdwenen eiland in de oostenlijke wadden
 • Inv.nr. W0135: Waddenzee, de bakens uitgezet...
 • Inv.nr. W0155: De grens tussen de provincies Groningen en Friesland in de Wadden.
 • Inv.nr. W0220: De Poerdersramp in de Westhoek 25 september 1935