Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

wapenkunde
[ heraldiek ]Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0047: Repertorium van de stadsrechten in Nederland
 • Inv.nr. B0294: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0467: Heraldiek
 • Inv.nr. B0468: Heraldiek en Genealogie een encyclopisch vademecum.
 • Inv.nr. B0469: Familiewapens, oud en nieuw, een inleiding tot familieheraldiek.
 • Inv.nr. B0470: Heraldiek als hobby
 • Inv.nr. B0471: Prisma van Heraldiek en Genealogie. Ruim 3000 begrippen van A tot Z verklaard.
 • Inv.nr. B0472: De Gemeentewapens van Nederland
 • Inv.nr. B0473: Noord Nederlandse Heraldiek Familiewapens uit Drenthe Friesland Groningen.
 • Inv.nr. B0475: Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel.
 • Inv.nr. B0965: Fryske Rie foar Heraldyk 1956 - 2006
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT3285: Gemeentewapens in Nederland
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0027: Potter, een fries geslacht uit Dokkum.
 • Inv.nr. G0047: 256 kwartieren en kwartierwapens van Woelderen
 • Inv.nr. G0123.2: Botma Morra protestant
 • Inv.nr. G0145: Linck namen aus Nordlingen
 • Inv.nr. G0150: Stamboom van het geslacht Tilkema uit de Dongeradelen
 • Inv.nr. G0166: Familie van Haersma & van Haersma de With.
 • Inv.nr. G0187.1: Groninger repertorium van familiewapens
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA004: Lijst van de Hoofdelingen, burgermeesters en Heren van Ameland, met beschrijving van hun wapens
 • Inv.nr. HDD032: Wapen en zegel van de stad Dokkum
 • Inv.nr. HDS018: Correspondentie betreffende de vlag en het wapen van Schiermonnikoog
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0313: Register van wapens, wimpels en vlaggen in Friesland
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0009.26: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0012.05: Snypsnaren
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0186: Ameland
 • Inv.nr. W0214: Dokkum Geschiedenis van ontstaan van stad Dokkum