Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

waterschapGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 3001 : Achtkarspelen: Foto's Augustinusga
 • Obj.nr. Aug026: Aanleg haven Blauforlaet
  Collectie 3005 : Achtkarspelen: Foto's Gerkesklooster-Stroobos
 • Obj.nr. Str009: Watermolen

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0564: Hoofdlijnen van het Waterschapsrecht. Een handleiding tot studie van het publiek recht en waterschapsrecht
 • Inv.nr. B0565: Droege Fuotten Onderzoeksgids voor de friese waterstaatsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0566: De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen.
 • Inv.nr. B0592: Waterschap de Polder van Oost- en Westdongeradeel 1821-1973
 • Inv.nr. B0603.1: Gevaar. een sein, inzonderheid voor Friesland Wetsvoorstel tot ophogen van de zeedijken in Friesland
 • Inv.nr. B0651.07: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Lokale Bestuursgeschiedenis
 • Inv.nr. B0791: Zeedijken in het noorden mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming
 • Inv.nr. B0853: De Westpolder De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden
 • Inv.nr. B0880: Waternamen
 • Inv.nr. B0941: Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0562: Friesland, malen om het peil
 • Inv.nr. CVT1441: Willem Loré zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk-en waterwerken
 • Inv.nr. CVT1832: De reglementen en akten betreffende de inpoldering van Oost- en Westdongeradeel in het jaar 1821 tot stand gebracht
 • Inv.nr. CVT2992: Waterschapswapens voor Friesland 1930 - 1935
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD021: De oprichting van het Waterschap "de Jantje Zeepolder" in de gemeente Dantumadeel 1929
 • Inv.nr. HDO042: De Engwierumer Polder : Engwierummers, bouwers van ons land
 • Inv.nr. HDO052: Sluizencomplex Ezumazijl
 • Inv.nr. HDW045: De poldermolen van het Hantumerleech
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0304: Inventaris van de gedeponeerde archieven van de Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland, 1619 - 1979 (1980)
 • Inv.nr. I0305: Inventaris van het archief van het waterschap Tusken Waed en Ie, 1971 - 1996
 • Inv.nr. I0306: Inventaris van het archief van het waterschap Achtkarspelen Zuid, later waterschap Lits en Lauwers
 • Inv.nr. I0307: Inventaris van de boezemwaterschappen en polders in Noord-Friesland ( Noardlik Westergoa) 1783 - 1972