Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

waterstaatGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 3001 : Achtkarspelen: Foto's Augustinusga
 • Obj.nr. Aug013: Ophaalbrug over de Surhuizumervaart.
 • Obj.nr. Aug025: Haven Blauforlaet

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0066: Dokkumer Nieuwe Zijlen in historie
 • Inv.nr. B0549: De Leppa
 • Inv.nr. B0564: Hoofdlijnen van het Waterschapsrecht. Een handleiding tot studie van het publiek recht en waterschapsrecht
 • Inv.nr. B0565: Droege Fuotten Onderzoeksgids voor de friese waterstaatsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0566: De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen.
 • Inv.nr. B0567: De strijd tegen het water in Noordelijk Oostergo
 • Inv.nr. B0568: De Waddenpolders
 • Inv.nr. B0569: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 Honderd jaar uit de Geschiedenis van de Zeedefensie in de Provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0570: Waternamen in Friesland.
 • Inv.nr. B0571: De Dijk op hoogte. Ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van de friese Zeedijken.
 • Inv.nr. B0603.1: Gevaar. een sein, inzonderheid voor Friesland Wetsvoorstel tot ophogen van de zeedijken in Friesland
 • Inv.nr. B0603.3: Nieuwe en eenvoudige verklaring van de veranderingen die de kusten van ons land langs de zee, de Wadden ondergaan
 • Inv.nr. B0732: Friesland 1945 - 1970
 • Inv.nr. B0845: De Allerheiligenvloed van 1570
 • Inv.nr. B0874: Mittelalterliche Entstehung und frühneuzeitige Ausbau der Städte in Midden Friesland
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0929: Getijdetafels voor Nederland 1999
 • Inv.nr. CVT1441: Willem Loré zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk-en waterwerken
 • Inv.nr. CVT2530: Rapport en voorstel inpoldering Lauwerzee
 • Inv.nr. CVT2585: Kent gij het land der zee ontrukt
 • Inv.nr. CVT3022: Verhoging van de stormvloedstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee
 • Inv.nr. CVT3052: Gedeeltelijke inpoldering der Lauwerszee Gemeenschappelijk rapport en voorstel van de provincies Friesland en groningen
 • Inv.nr. CVT3053: Inpoldering van de Lauwerszee en een gedeelte van de Dollard
 • Inv.nr. CVT3067: De Waddenpolders
 • Inv.nr. CVT3118: Kleines Kustenlexikon
 • Inv.nr. CVT3228: Rapport inzake de bemalingvan Frieslands Boezem (3 delen)
 • Inv.nr. CVT3345: Architecture hydraulique...... Waterstaatskundige bouwwerken
 • Inv.nr. CVT3367: De schoonheid van ons land
 • Inv.nr. CVT3480: Watervloed en overstroming in Friesland
 • Inv.nr. CVT3913: Nederland waterstaat
 • Inv.nr. CVT4444: Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD070: Brug naar het verleden
 • Inv.nr. HDO053: Restanten gevonden van Oostrumer sluis
 • Inv.nr. HDW042: Fokkema's zeedijk verdwijnt stukje bij beetje - Waar lag nu eigenlijk de Bornwirder zijl?
 • Inv.nr. HDW046: De poldermolen de Miedenmolen onder Holwerd
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0009.13: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.19: 't Heer en Feer
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0122: De Brug annex Keersluis te Munnekezijl