Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Wetzens
[ Wetsens ]


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij Wetzens
  Oranjevereniging Niawier/ Wetsens

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 283 NH Gemeente Aalsum/ Wetzens
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang T001 Foto's Gemeente Dokkum

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0040: Vinea Domini Geschiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum - Wetzens
 • Inv.nr. B0041: Korte geschiedenis van het dorp Wetzens
 • Inv.nr. B0043: De Vituskerk te Wetzens
 • Inv.nr. B0083.2: In grazige weiden..... 1892 - 2005 De Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetzens
 • Inv.nr. B0084: 75 jier kristlik underwiis te Nijewier - Wetzens 1906-1981
 • Inv.nr. B0085: Niawier Wetzens 100 jaar in beeld - Simmer 2000
 • Inv.nr. B0953: Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1776: Korte geschiedenis van het dorp Wetzens
 • Inv.nr. CVT2562: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Wetsens
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO030: Het grondbezit te Wetzens uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDO031: Aantekeningen betreffende de familie Jaerla/ Jaarla te Wetzens
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0114: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1840-1850 (inv.nr. 803)
 • Inv.nr. I0145: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1860-1870 (inv.nr 830)
 • Inv.nr. I0158: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1870-1880 (inv.nr 844)
 • Inv.nr. I0171: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1880-1890 (inv.nr 857)
 • Inv.nr. I0184: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1890-1900
 • Inv.nr. I0201: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1900-1914
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0166: De restauratie van de Hervormde kerk van Wetzens