Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Wierum


Ruimer [BT]

 • Westdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0121: De ramp te Wierum op 1 december 1893
 • Inv.nr. B0122: Wierum een klein beetje geschiedenis
 • Inv.nr. B0124: Achter het lijk wordt niet gesproken !
 • Inv.nr. B0125: Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Wierum 1887-2002
 • Inv.nr. B0166: Kerkgeschiedenis Afscheiding en Doleantie - deel 1: Algemeen. - deel 2: Paessens en Moddergat
 • Inv.nr. B0442: Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. B0908: Vissers van Wad en Gat
 • Inv.nr. B0974: Wierum en haar bewoners
 • Inv.nr. B0986: Bijdehande, blauwoogige dolsters Onmisbare schakels in de Friese beugvisserij van de 19e eeuw
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1182: De ramp te Wierum op 1 december 1893
 • Inv.nr. CVT1196: Wierum een klein beetje geschiedenis
 • Inv.nr. CVT3825: Wierum der 't de dyk it lan omklammet
 • Inv.nr. CVT4415: Dag zee, donkere zee
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0015.1: Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel F
 • Inv.nr. G0015.2: Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel G
 • Inv.nr. G0045: Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan
 • Inv.nr. G0058: Jeugdherinneringen van Jan Visser.
 • Inv.nr. G0160: De nakomelingen van Pieter Sapes de Vries. Parenteel van Pieter Sapes uit Wierum,
 • Inv.nr. G0226: Een stukje geschiedenis van Frieslans aan de hand van de Hania`s en aanverwante families
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDW014: Statistische gegevens betreffende de visserij en visvangst van Moddergat en Wierum, 1851-1935
 • Inv.nr. HDW015: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Nes en Wierum, 1770-1905
 • Inv.nr. HDW016: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Nes en Wierum 1762
 • Inv.nr. HDW024: Register op de ingekomen stukken betreffende Wierum bij de gemeente Westdongeradeel, 1888-1898
 • Inv.nr. HDW025: Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898
 • Inv.nr. HDW026: Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790
 • Inv.nr. HDW027: De Volkstelling en Quotisatie van Wierum, 1744 en 1749 (zie WED inv.63A)
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0049: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Wierum J
 • Inv.nr. I0074: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1840-1860 (inv.nr.627)
 • Inv.nr. I0080: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1860-1880 (inv.nr.635)
 • Inv.nr. I0084: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1880-1900 (inv.nr.640)
 • Inv.nr. I0096: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1900-1914 (inv.nr 660 661)
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0010: De Sneuper 10
 • Inv.nr. S0072: De Sneuper 72
 • Inv.nr. S0073: De Sneuper 73
 • Inv.nr. S0074: De Sneuper 74
 • Inv.nr. S0075: De Sneuper 75
 • Inv.nr. S0076: De Sneuper 76
 • Inv.nr. S0077: De Sneuper 77
 • Inv.nr. S0078: De Sneuper 78
 • Inv.nr. S0105: De Sneuper 105
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0030: Dorpsvernieuwing Wierum ?
 • Inv.nr. W0031: De Doleantie en de verhoudingen daarna in Wierum.
 • Inv.nr. W0150: Het orgel in de Hervormde Kerk van Wierum, Historisch overzicht en restauratievoorstel
 • Inv.nr. W0152: Toespraak gehouden bij de onthulling van het monument van Wierum op zaterdag 30 november 1968
 • Inv.nr. W0167: De âlde Skoalle te Nes
 • Inv.nr. W0213: Bot gevangen.......... Vissen uit honger en ellende