Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

zeedijk (object)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0569: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 Honderd jaar uit de Geschiedenis van de Zeedefensie in de Provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0603.1: Gevaar. een sein, inzonderheid voor Friesland Wetsvoorstel tot ophogen van de zeedijken in Friesland
 • Inv.nr. B0724: Noord-Friesland buitendijks
 • Inv.nr. B0791: Zeedijken in het noorden mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming
 • Inv.nr. B0939: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0889: De Sédiken
 • Inv.nr. CVT1858: Verhandeling van de Zeedijken
 • Inv.nr. CVT2048: Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken
 • Inv.nr. CVT2698: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925
 • Inv.nr. CVT2743: Die geschichte der entwicklung der Deichlast in Nordfriesland
 • Inv.nr. CVT4439: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDW042: Fokkema's zeedijk verdwijnt stukje bij beetje - Waar lag nu eigenlijk de Bornwirder zijl?
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0009.14: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.16: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.17: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.18: 't Heer en Feer