Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

zeevaartGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00803: Foto van een schilderij van Hr. Ms. kustmijnenveger 'Dokkum'
 • Obj.nr. D00804: Mijnenveger Hr. Ms. 'Dokkum' op Oostmahorn
 • Obj.nr. D00804a: Mijnenveger Mr. Hs. 'Dokkum' met haar gevolg in de haven van Oostmahorn

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0161: Herinneringen aan Paesens en Moddergat
 • Inv.nr. B0170: Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
 • Inv.nr. B0185: 170 jaar reddingswerk Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0190: Met barken en Klippers de wereld rond.
 • Inv.nr. B0340: Wopke Fenenga
 • Inv.nr. B0355: De laatste reis van het zeilschip George Washington
 • Inv.nr. B0417: De Kapitein........naar de memoires van Drieves Jonker, Schiermonnikoog 1885 - 1936
 • Inv.nr. B0419: Memorij Het dagboek van Cornelis Pieter Zorgdrager.
 • Inv.nr. B0425: Ameland in een wisselend Getij
 • Inv.nr. B0437: Herinneringen uit het zeemansleven van Sijtze de Vries geboren 28 maart 1895 te Hollum op Ameland
 • Inv.nr. B0442: Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. B0520: De Friesche Admiraliteit boven Water.
 • Inv.nr. B0523: Geschiedenis van Friesland 1750 - 1995
 • Inv.nr. B0543: De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
 • Inv.nr. B0545: Admiraliteit in Friesland Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris Johannes Saeckma.
 • Inv.nr. B0579: Engelsmanplaat Geschiedenis van ... en gebeurtenissen rond ... een zandbank.
 • Inv.nr. B0639: Ter Walvisvaart. Dagboek van een jonge walvisvaarder op de Willem Barendsz
 • Inv.nr. B0672: De Magie van de Zee
 • Inv.nr. B0673.01: Scheepsstrandingen op Ameland,deel I, 1814-1834 (G.A. Ameland inv.nr. 1165)
 • Inv.nr. B0673.02: Scheepsstrandingen op Ameland, deel II 1834-1888 (G.A. Ameland inv.nr. 1166-1170)
 • Inv.nr. B0687: Skip op strân - Ameland - Reddingsstations langs de Nederlandse kust
 • Inv.nr. B0701: De zeevaartschool op Ameland en de onderwijzer Dijkstra
 • Inv.nr. B0740: Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778 door den commandeur Hidde Dirks Kat
 • Inv.nr. B0856: Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds
 • Inv.nr. B0944: De verborgen schatten van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0985: Aan de vissers heeft het niet gelegen het reddingsstation van Moddergat
 • Inv.nr. B1006: Het zeegat uit ....op de valreep
 • Inv.nr. B1008: De admiraliteit in Dokkum 1597 - 1645
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0356: Tussen Noordzee en Wad
 • Inv.nr. CVT0493: Tusschen mijnen en grondzeeën
 • Inv.nr. CVT0920: Het licht der Zeevaert .. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. CVT1077: Het Noordzeeprobleem
 • Inv.nr. CVT1816: De Britsche Mijnenvegers
 • Inv.nr. CVT2019: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
 • Inv.nr. CVT2832: Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 1
 • Inv.nr. CVT2833: Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 2
 • Inv.nr. CVT2873: Verplaatsing van Dokkum naar Harlingen van het friese admiraliteitscollege
 • Inv.nr. CVT3563: Het Zuiderzee drama
 • Inv.nr. CVT3647: Redders 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 • Inv.nr. CVT3716: Spitsbergen 79 graden Noorderbreedte
 • Inv.nr. CVT3861: De Noordzee
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0001: Flessen ossetong als sinterklaascadeau uit zee
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0141: Kohne von Jaski, een oud pools Geslacht.
 • Inv.nr. G0176: De Amelandse familie De Jong Van zeebonk tot landrot
 • Inv.nr. G0177: Het geslacht Barf op de vrije heerlijkheid Ameland
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA013: Lijst van schippers en commandeurs in den jare 1781 op Ameland als burgers woonachtig
 • Inv.nr. HDA018: Staten en statestieken uit de gemeenteverslagen over Hollum betreffende Armenzorg Scheepvaart Onderwijs Visserij 1851-1900
 • Inv.nr. HDA019: Register van gestrande schepen op Ameland 1814 - 1900 ( G.A. inv. nr. 1165-1170)
 • Inv.nr. HDA036: Het Zeemanscollege "Zeemanstroost" opgericht in 1878 te Ameland
 • Inv.nr. HDA037: Het eiland Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. HDS001: Lijst van Schiermonnikogers voorkomende in het notarieel archief van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw
 • Inv.nr. HDS006: Overzicht van bij Schiermonnikoog gestrande schepen van 1875-1949 uit artikelen van de Dokkumer Courant
 • Inv.nr. HDS019: Friese kopers van schepen uit Groningen. Monsterrollen uit Amsterdam betreffende friese schepen 1824-1826
 • Inv.nr. HDW003: Lijst van scheepsstrandingen in Westdongeradeel 1839-1877 (WED 0004- invent nr. 1641)
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.026: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.027: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.034: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.035: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.037: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.038: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.056: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.063: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.064: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.065: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.066: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.67: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0009.14: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.15: 't Heer en Feer Bosch - op zoek naar een verdwenen eiland en zijn geschiedenis
 • Inv.nr. P0009.16: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.17: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.18: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.20: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.22: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.23: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.24: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.25: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.26: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.27: 't Heer en Feer Luitjen Elles van alles maakte hij een kunstwerkje
 • Inv.nr. P0009.28: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.29: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. S0007: De Sneuper 7
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0008: Dokkum, een historisch geografische benadering.
 • Inv.nr. W0168: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
 • Inv.nr. W0178: Amelands Varensvolk
 • Inv.nr. W0206: Het zeemanscollege "Zeemanstroost" opgericht in 1878 te Ameland