Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

zuivelGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
 • Obj.nr. h424: Boerderij met melkwagen aan de Wildlansweg / Jousmabuorren
  Collectie 3001 : Achtkarspelen: Foto's Augustinusga
 • Obj.nr. Aug090: Zuivelfabriek aan het West
  Collectie 3003 : Achtkarspelen: Foto's Buitenpost
 • Obj.nr. Btp010: De zuivelfabriek aan de Kuipersweg
 • Obj.nr. Btp146: Zuivelfabriek aan de Kuipersweg
 • Obj.nr. Btp158: Zuivelfabriek aan de Kuipersweg
  Collectie 3005 : Achtkarspelen: Foto's Gerkesklooster-Stroobos
 • Obj.nr. Ger017: Zuivelfabriek "Welgelegen"
 • Obj.nr. Ger019: Zuivelfabriek "Welgelegen"
 • Obj.nr. Ger030: Zuivelfabriek "Welgelegen"
 • Obj.nr. Ger033: Zuivelfabriek "Welgelegen"
 • Obj.nr. Ger051: Zuivelfabriek
 • Obj.nr. Ger071: Zuivelfabriek
  Collectie 3007 : Achtkarspelen: Foto's Kootstertille
 • Obj.nr. Koo019: De boterfabriek aan het Kolonelsdiep.
 • Obj.nr. Koo037: Boterfabriek aan het Kolonelsdiep
  Collectie 3008 : Achtkarspelen: Foto's Surhuisterveen
 • Obj.nr. Shv009: Gezicht op de Dellen vanuit oostelijke richting
  Collectie 3009 : Achtkarspelen: Foto's Surhuizum
 • Obj.nr. Shz027: Melkfabriek
  Collectie 3010 : Achtkarspelen: Foto's Twijzel
 • Obj.nr. Tw001: Melkfabriek "De Volharding".
 • Obj.nr. Tw002: Cooperatieve Stoomzuivelfabriek
 • Obj.nr. Tw003: Zuivelfabriek
 • Obj.nr. Tw120: Zuivelfabriek "De Eendracht"
 • Obj.nr. Tw121: Zuivelfabriek "De Eendracht"
  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00204: De betonmalerij aan de Dokkumer Ee en achteraan de zuivelfabriek 'Betterwird'
 • Obj.nr. D00242: Interieur van de Coöperatieve Zuivelbank op de Dijk in Dokkum tijdens de opening
 • Obj.nr. D00243: Pand van de Coöperatieve Zuivelbank op de Dijk in Dokkum tijdens de opening
 • Obj.nr. D00244: S. van Tuinen opent de Coöperatieve Zuivelbank op de Dijk in Dokkum
 • Obj.nr. D00244a: S. van Tuinen opent de Coöperatieve Zuivelbank op de Dijk in Dokkum
 • Obj.nr. D00245: Interieur van de Coöperatieve Zuivelbank op de Dijk in Dokkum bij de opening
 • Obj.nr. D00247: Interieur van de Coöperatieve Zuivelbank op de Dijk in Dokkum bij de opening

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0050: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. B0070: Metslawier van toen...
 • Inv.nr. B0182: Pathmos de Stachouwer boerderij op Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0708: Boeren op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0721: Stoomzuivelfabriek "de Eensgezindheid" Coöperatieve zuivelfabriek Schiermonnikoog G.A.
 • Inv.nr. B0852: Honderd Jaar Friese Landbouw
 • Inv.nr. B0863: Van de mond der oude Middelzee
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA030: Ameland Vooruit
 • Inv.nr. HDS010: De oprichting van een zuivelfabriek te Schiermonnikoog 1925
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.042: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0014.10: Furde...
 • Inv.nr. Q0028: Priuwkes ut it Ferline deel 28
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0159: Het ontstaan en de noodzaak van de Cooperatieve Zuivelbereiding in de Dongeradelen
 • Inv.nr. W0179: Boeren op Ameland
 • Inv.nr. W0189: Cooperatieve Stoomzuivelfabriek CZB te Buren 1911-1943