Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Boer

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

D. de Boer


1980auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0188
Titel: De kerk in het bosch bij Balm. Ballum

1993auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0191
Titel: Hollum een dorp als monument.

Eise de Boer


1995auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0903
Titel: Tekens van toen in Tytjerksteradiel 1940-1945

Elise de Boer-Jongsma


24 dec 2008auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0767
Titel: Vertellingen van Elise de Boer - Jongsma .......haar jeugd op Ameland
        Ėlise in Wonderland

J. de Boer


auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1636
Titel: Tot nut van Vaderland en boer en burgerstand

1964auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0142.1
Titel: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964

1964auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1763
Titel: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964

1989auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0142.2
Titel: Gereformeerde Kerk van Hantum c.a.1889-1989

J. J. A. de Boer


auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3518
Titel: Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 AS-M for mother en haar bemanning

J. K. de Boer


1868auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2662
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland

J.J. de Boer


1980auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0159
Titel: Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 - AS-M , het raadsel van het vliegtuig onder de zeedijk te Holwerd.

Jac. de Boer


1992samensteller bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0396.02
Titel: Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest ten tijde van ds Politiek

Kees de Boer


2000auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0161
Titel: Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon.

M. L. de Boer


2000auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2322
Titel: Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten

Menno de Boer


16 mei 2012auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0403
Titel: Trapsgewijs naar het hoogste ...van gevangenkamp tot staatsbezoek
        Biografie van Leo Geleijnse

P de Boer


1979auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3669
Titel: De barre winter van 1979

R. de Boer


auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0316
Titel: As in blêd

auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0387
Titel: De Salverda-froulju

Roger de Boer


2004auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0354
Titel: De particuliere busondernemers van Ameland 1923-1967

Thijs W. de Boer


2007auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0348
Titel: De planten van Schiermonnikoog 55 algemene en opvallende duin- en kwelderplanten deel 1

1 jan 2007auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0347
Titel: De schelpen van Schiermonnikoog 40 algemene soorten deel 1

Willem de Boer


2008auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0771
Titel: Dokkum verandert.......vernieuwingen in het oude stadscentrum