Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Herrema

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

G. Herrema


1986samensteller bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0309
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912

1987auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0152
Titel: Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen

2009auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0799.01
Titel: It Ark ... Sûnder skiednis gjin takomst Agrarisch Erfgoed