Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Keikes

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

H. W. Keikes


1978auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3276
Titel: Spiegel van bekende friezen

1980auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3279
Titel: In verband met het Diakonessenhuis

W. H. Keikes


1952auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2935
Titel: Bolsward, inventaris der archieven

1955auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3072
Titel: Inventaris der archieven van de gemeente Sneek

1962auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2019
Titel: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum

1964auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2982
Titel: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum

1964auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0668
Titel: Ontmoeting met Dokkum

1964auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0211
Titel: Ontmoeting met Dokkum

1966auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1338
Titel: Het gemeentehuis van Westdongeradeel

1966auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2490
Titel: Inventaris der archieven van de gemeente Workum

1968auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3142
Titel: Verleden van Frieslands Noordoosten

W. Keikes


1997auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0054
Titel: De geschiedenis van de arreslee in Friesland met overzicht van de nog aanwezige arresleden

W.H. Keikes


1700auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0008
Titel: Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
        Dongeradeel aan de oostzijde van de Paessens

1964auteur bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0308
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781

1964auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0220
Titel: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum.

29 dec 1965auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW006
Titel: De kleine wereld van Betterwird

1966auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0016
Titel: Het Gemeentehuis van Westdongeradeel, 1866-1966

1967auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0658
Titel: Schiermonnikoog kroondomein voor vrije tijd

1967auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0612
Titel: Schiermonnikoog

1967auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0126
Titel: Schiermonnikoog "Kroon"domein voor de vrije tijd

1968auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0572
Titel: Verleden van Frieslands Noordoosten

1978auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0221
Titel: Stadhuis Dokkum.

1982samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDD030
Titel: Waarover spraken zij? Onderwerpen bij de studieclub "Gemma Frisius" te Dokkum

1986samensteller bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0293
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918

6 jun 2005auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0168
Titel: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum