Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Keune

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

W. Keune


1975auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1583
Titel: Bumahus 1901-1975

W. T. Keune


1968auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2247
Titel: Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum

1968auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3271
Titel: Organisatie en taken stadsbestuur Deventer

1969auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1150
Titel: De zeeweg van Schiermonnikoog

1970auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1342
Titel: Kerk en gemeente van Oosternijkerk

1971auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1776
Titel: Korte geschiedenis van het dorp Wetzens

1971auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0565
Titel: Dokkum in oude ansichten deel 1

1972auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1301
Titel: Kerk en dorp van Brantgum

1972auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1750
Titel: Anjum en zijn molen

1972auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1761
Titel: Van Slot tot Postbureau

1973auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0999
Titel: De kerk van Anjum

1974auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1626
Titel: Dominee en kerk in Ternaard

1974auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0870
Titel: Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de bestuurszetel van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland

1975auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1765
Titel: Inventaris van het gemeentearchief van Ameland

1976auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2193
Titel: Munnekezijl 500 jaar

1978auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1766
Titel: De kerk in Hantum

1978auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1382
Titel: Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum

1979auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1177
Titel: Hengelen in Dokkum

1979auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1327
Titel: Openbaar onderwijs in Oostdongeradeel

1979auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1196
Titel: Wierum een klein beetje geschiedenis

1981auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1589
Titel: De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981

1987auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1591
Titel: Kerkstraat 2 in Dokkum

1988auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1094
Titel: Open Monumentendag Dongeradeel 1988

1988auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1171
Titel: Woningbouwvereniging Westdongeradeel

1992auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3948
Titel: Een eeuw sociale woningbouw in Dongeradeel

W.T. Keune


1961auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO005
Titel: Bouwvereniging de Reederij te Anjum of alle begin is moeilijk

1968auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0237
Titel: De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel de Posthoorn te Dokkum

1968auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0300
Titel: Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum

1969auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0208
Titel: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.

1969auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDS012
Titel: De zeeweg van Schiermonnikoog
        met de daarbij behorende documentatie

1970auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0102
Titel: Kerk en gemeente van Oosternijkerk

1970auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0110
Titel: Kerk en Dorp Jouswier

1970auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0224
Titel: De vestingwerken van Dokkum

1970auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0555.1
Titel: Noord-Oost-Friese Korenmolens en hun molenaars.

1970bewerker bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO013
Titel: Beneficiaalboek van Oostergo, 1542 : Aalsum

1970samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO012
Titel: Landbouw en Nijverheid in Aalsum in de 18e eeuw

1971auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0041
Titel: Korte geschiedenis van het dorp Wetzens

1971auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0226.1
Titel: Dokkum in oude ansichten. deel 1

1972auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0164
Titel: Anjum en zijn molen
        ter gelegenheid van de molenrestauratie

1972auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0034
Titel: Openbaar Onderwijs in Oostdongeradeel

1972auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0097
Titel: Kerk en Dorp van Brantgum

1972auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0225
Titel: Kent U ze nog ... de Dokkumers

1972auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0405
Titel: Van Slot tot Postbureau, rechtsbedeling en politietaak op Ameland in de loop der tijden.

1972samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDD006
Titel: De Verenigde Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente van Dokkum

1973auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0022
Titel: De Kerk van Anjum in het licht van oude rekeningen.

1973auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0305
Titel: Doopsgezind en Remonstrant in Dokkum.

1973auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0415
Titel: De restauratie van de Hervormd Kerk van Hollum

1974auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0133
Titel: Dominee en Kerk in Ternaard

1974auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0246
Titel: 100 jaar Dockumer Muziekcorps

1974auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0389.01
Titel: Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de Bestuurszetel van de Gemeente Kollumerland.

1975auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0163
Titel: Bumahus 1901-1975

1975auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0251
Titel: 100 jaar openbare lagere school in Dokkum. Burgerschool

1975bewerker bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW012
Titel: Inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van wijlen Rinnert Wijbes onder Hantum 1739

1975samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDD029
Titel: Aantekeningen uit diverse archieven befreffende "de Waag" te Dokkum

1976auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0394
Titel: Munnekezijl 500 jaar

10 jan 1976auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDD009
Titel: De Dokkumer Abdij

1977auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: W0130
Titel: De restauratie van de Hervormde Kerk te Oostrum

1978auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0023
Titel: De Michaelskerk te Anjum

1978auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0140
Titel: De Kerk in Hantum

1978auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0304
Titel: Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum

1979auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0053
Titel: Christelijke Muziekvereniging Melodia Oranje 1909 - 1979

1979auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0122
Titel: Wierum een klein beetje geschiedenis

1979auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0242
Titel: Hengelen in Dokkum. 40 jaar bestaan van de hengelsportvereniging Dokkum.

1981auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0269
Titel: De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981

1982auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0320
Titel: Oud en nieuw St. Bonifatiuskerk te Dokkum

1982auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDK013
Titel: Westergeest van de Spaanse naar de Franse tijd 1580-1795

1983auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0223
Titel: Het Stadhuis van Dokkum ter gelegenheid van de opening van het stadhuis op 1 september 1983.

1983auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0233
Titel: Officiele opening van het belastinggebouw te Dokkum.

1985auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0255
Titel: Van cursus naar scholengemeenschap Us Hiem, neutraal bijzonder landbouw en huishoud onderwijs

1985auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0270
Titel: 100 jaar Patrimonium 75 jaar Woningbouw te Dokkum. 1910-1985

1986auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0228
Titel: Dokkum, beeld van een stad.
        twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld

1986auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0398
Titel: Doleantieherdenking 1886-1986 in Kollum en Oudwoude Westergeest

1987auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0014
Titel: Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987

1988auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0260
Titel: Sint Bonifatiusschool te Dokkum 75 jaar 1913-1988

1990auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0858
Titel: Open monumentendag in EE 1990