Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Kooistra

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Douwe Kooistra


2000auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0092
Titel: De toestand van Morra in het jaar 1900. bewoners van de huizen in de kom van het dorp.

2000auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0093
Titel: De toestand van Lioessens in het jaar 1900 bewoners van de huizen in de kom van het dorp

2001auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0095
Titel: Zijt gij hier rijp voor, Broeders
        Geschiedenis van de kerken in Dongeradeel ca 1810-1875

25 jan 2004auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0678
Titel: Twa doarpen en har tsjerke yn e njoggentjinde ieu Hoe't de ofskieding yn Lioessens oanhang krige hat en yn Moarra net

Jac. Kooistra


1980auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0587
Titel: Gouden Signalen 50 jaar Leeuwarder Scheidsrechters Vereniging 1930-1980

1995auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0843
Titel: Gevallen uit Friesland in Nederlands-Indië Het vergeten leger 1946-1950

1999auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0276
Titel: Ereveld Loenen laatste rustplaats van nederlandse oorlogslachtoffers

7 jun 2005auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0702
Titel: Fryslân in de oorlog. Een laatste saluut. Opgedragen aan 4100 slachtoffers

18 jan 2006auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0703
Titel: Fryslân in de oorlog Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders

Jan Kooistra


2005auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3968
Titel: Heerlijkheid in de natuur

P. Kooistra


1971auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0149
Titel: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de 19e eeuw 1820-1875