Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Nouta

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

R Nouta


1995auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2360
Titel: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners

R. Nouta


1986auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0581
Titel: De voorgeschiedenis afsluiting ontginning en verbouw van cultuurgewassen gedurende de tijdelijke exploitatie in de jaren 1971 - 1978 in de lauwersmeer

1987auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3817
Titel: Flevobericht nr. 279

1995auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0066
Titel: Dokkumer Nieuwe Zijlen in historie

1996auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0062
Titel: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners

1999auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0567
Titel: De strijd tegen het water in Noordelijk Oostergo

2002auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0577
Titel: Dijken en Zeedijksters

9 jul 2004auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO035
Titel: De geschiedenis van de "Helder" korenmolen te Engwierum

15 aug 2005auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO038
Titel: Engwierumer terpdobbe was van levensbelang

2006auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO040
Titel: Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief

7 feb 2006auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW041
Titel: Van Broodbakker naar broodschrijver, biografie van Waling Dijkstra

17 mrt 2006auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO039
Titel: Straatnamen in Engwierum

12 mei 2006auteur bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO042
Titel: De Engwierumer Polder : Engwierummers, bouwers van ons land