Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Terpstra

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

P. Terpstra


auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3436
Titel: De 11 steden uit de lucht

1965auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0015
Titel: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en Westdongeradeel )1815-1965

1965auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0022
Titel: Historie van de vroegere Loge Excelsior in Dokkum.

4 mei 1970samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO029
Titel: Geschiedenis van de molen te Ee 1617-1992

1977auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0852
Titel: Honderd Jaar Friese Landbouw
        De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw

1981auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0086
Titel: Genealogie Tadama/ Tadema uit Burum-Oostrum-Dokkum.

1990auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0504
Titel: Tweeduizend 200 jaar Geschiedenis van Friesland.

1991auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0044
Titel: Genealogie van het geslacht Wiersma uit Brantgum.

1993auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0073
Titel: Een geslacht Tadema uit Holwerd.

1996auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0039
Titel: Genealogie Terpstra uit Hantumhuizen, de afstammelingen van Jan Hoytes.

1998auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0112
Titel: Kampstra, een schippersgeslacht uit Ternaard. Parenteel van Marten Hendriks en Antje Jans. Kwartierstaat van Harmen Gerkes Kampstra.

1998auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0113
Titel: Terpstra, een arbeiders gezin uit de Visbuurt bij Ternaard. Parenteel van Doeke Douwes en Jetske Jacobs. Kwartierstaat van Lolke Doekes

1999auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0546
Titel: Opkomst en strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland.

9 jan 2009auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0776
Titel: De 11 steden uit de lucht