Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Tuinen

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

P van Tuinen


1948auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3294
Titel: Koningin Wilhelmina

P. van Tuinen


1978auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0903
Titel: Terminus Afscheid van S. van Tuinen als magistraat van Bolsward Dokkum en Kampen 1945 - 1978

R. van Tuinen


1946auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0396
Titel: Efter it tried Haftling nu 10039

R. W. van Tuinen


1949auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0404
Titel: Forgetten post

1970auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1345
Titel: Sa boartsjende wei

1979auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0441
Titel: It lân is uzes meielkoar

R.W. van Tuinen


1970auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0245
Titel: Sa Boartsjende wei. Naar aanleiding van de opening van het Harddraverspark.

S. van Tuinen


1700auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0120
Titel: De Dokkumer Klokslach

1948auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2055
Titel: Dokkum in 1898 en 1948 "Zoals het was……..zoals het is"

1948auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1375
Titel: Tusken waed en wâlden

1948auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2782
Titel: H.M.Koningin Wilhelmina 1898-1948

1948auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2005
Titel: Anti-revolutionaire staatkunde, juni 1894, juli 1948, mei 1958

1951auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0213
Titel: Lezing van burgemeester van Tuinen over de herdenking van de gemeentewet 1851 - 1951

1951auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2179
Titel: Bitinking fan de gemeentewet 1851 - 1951

1953auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0337
Titel: Dokkum en Bonifatius

1954auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0278
Titel: Historische tentoonstelling Dokkum 12 eeuwen 754 - 1954

1954auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0326.2
Titel: Bonifatius Marteldood 754-1954

1954auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0013
Titel: 754-1954 Bonifatius

1954auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0065
Titel: Dokkum 12 eeuwen gids van de historische tentoonstelling 754 - 1954

1955auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0328
Titel: Bonifaes yn it Bernelan bitocht

1955auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0075
Titel: Boniface

1957auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1587
Titel: Dokkumer Paredis

1959auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0268
Titel: Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e Jierdei fan D.J. Kamminga.

1962auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0117
Titel: 25 jaar Frisia Catholica

1964auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0552
Titel: Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814

1964auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2965
Titel: Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814

1978auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1423
Titel: Septime Accoord

1983auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3264
Titel: De friese weg naar Monumentenzorg

1986auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3278
Titel: In âlde sinspreuk yn Fryslân

1988auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1376
Titel: En de prins die zoekt een bruid De bruilofstocht van prind Willem Friso naar Londen in 1733-1734

1989auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2192
Titel: Wolkomthus fan de Prins. Yntocht yn Fryslan van Prins Friso en Prinses Anna

1989auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1465
Titel: Wolkomthus fan de Prins 1734

1993auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0131
Titel: Tjaard van Aylva 1721-1757. Nobilis Frisius de Nobilisearre?

12 dec 2006auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0170
Titel: De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart

van Tuinen


1965auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1564
Titel: 20 jier fryske kultuerried