Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Publicaties van

Vries

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

A de Vries


1939auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0062
Titel: Sint Willibrord, een missionaris uit de achtste eeuw

A. Draaisma de Vries


1921auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3067
Titel: De Waddenpolders

A. Draisma de Vries


1921auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0568
Titel: De Waddenpolders

Auke de Vries


1980auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0090
Titel: Van der Land een familie uit Kollumerland. Voor- en nageslacht van Sierk van der Land en Trijntje van der Veer

B. de Vries


1995auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0254
Titel: Van Paleis op de Dam tot Stationsweg 47.
        Gedenkboek ULO MULO MAVO 1920-1995

D.J. de Vries


1994auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0437
Titel: Herinneringen uit het zeemansleven van Sijtze de Vries geboren 28 maart 1895 te Hollum op Ameland

D.P. de Vries


2000auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0539
Titel: 500 jaar Hof van Friesland, bijdragen aan het herdenkingssyposium, gehouden te Leeuwarden dd 24 september 1999

G. de Vries-de Jager


1997auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0116
Titel: Annema van Damwoude. - Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes.

Gerben E. de Vries


2004auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0686
Titel: De opleiding van de christelijke onderwijzer.
        Het karakter van de protestants-christelijke onderwijzersopleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1890

H. de Vries


21 apr 1945auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0126
Titel: Bevrijding - Dokkum 1945

1965auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0352
Titel: Oogst

1971auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0561
Titel: Landbouw en Bevolking tijdens de Agrarische Depressie in Friesland 1878-1895.

2000auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0156
Titel: Kwartierstaat van Tjipke Hessel de Vries:

H. Y. de Vries


auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0303
Titel: Oan de kant fan 'e mar

J. de Vries


auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2707
Titel: Sa buorke de CAF

1973auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2909
Titel: De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973

J.H. de Vries


1989auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0585
Titel: Van Kippenhok tot Ynswinger 25 jaar voetbalvereniging W.T.O.C. 1964-1989
        Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie

K. de Vries


1963auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT2869
Titel: De Fryske Akademy, ûntstien, ûtjouwing en ûtsjoch

1968auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1844
Titel: Fjirtich jier provinsiale ûnderwiisrie

1970auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0732
Titel: Friesland 1945 - 1970

1970auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3502
Titel: De Allerheiligenvloed van 1570

1970auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0845
Titel: De Allerheiligenvloed van 1570

1973bewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0505
Titel: Historie van Vrieslant beschreven door Peter van Thabor

1980auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0506
Titel: Geschiedenis van Friesland.

M. de Vries - Adema


2009auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0857
Titel: Munnikezijl Beeld van een dorp

O. Vries


1975auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0399
Titel: Over School en Schoolmeesters van Oudwoude. 200 jaar Openbaar Onderwijs.

1977bewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0500.4
Titel: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 4

1983auteur bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0068
Titel: De datering van de zogenaamde Hartwerder oorkonde over het Ameland.

1986auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0396.01
Titel: De Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest.

1986auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1576
Titel: Het heilige romeinse rijk en de friese vrijheid

2002auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0653
Titel: Westergeastmer Strjitnammen

2008auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0762
Titel: Boer Gerben Feitsma, portret van een friese N.S.B.-burgemeester

T. de Vries


auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0614
Titel: Friesche sagen

Th. De Vries


1964auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0235
Titel: Noorderzon

U.M. de Vries


1999auteur bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0149.1
Titel: Genealogie van Jelle Luitjens - de familie Beintema uit Westergeest

Uilke J. de Vries


1984auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0833
Titel: Āld Feanwâlden en De Wâl printen en priuwkes skiednis fan doarp en bewenners

W. de Vries


1965auteur bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1299
Titel: As de gele pompieren biginne to praten