Deze pagina is gegenereerd op 7 mei 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

Bestuur

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

1700auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0044
Titel: Ealsum fan doe en no.

1933vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0310
Titel: Gedenkschrift van de Jeugdvereniging op Gereformeerde grondslag "Soli Deo Gloria" te Dokkum

1964vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0252
Titel: 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum. 1864-1964

1964opdrachtgever bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT0996
Titel: 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum, 1864 - 1964

1966vervaardiger bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0161
Titel: Na 100 jaar Christelijke Nationale School Anjum 1866 - 1966

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0258
Titel: 't Lyceum in 't zilver. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Christelijke scholengemeenschap Oostergo

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0592
Titel: Waterschap de Polder van Oost- en Westdongeradeel 1821-1973

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0256
Titel: 25 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Dokkum. 1947-1974

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0241
Titel: 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976

1976opdrachtgever bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT1145
Titel: 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976

1981vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0259
Titel: Zeventig jaar Clearcamp 1911-1981 Christelijke Pedagogische Academie en H.A.V.O.

1985auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0393.2
Titel: Programma van de feestelijkheden op 13 tot en met 19 mei 1985 van cbs de Bining te Triemen

1985vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0428
Titel: Historisch Fotoboek Ballum 100 jaar openbaar Onderwijs

1986vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0264
Titel: Reade Tried Extra 40 jier PVDA yn Fryslan.

1989vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0257
Titel: 40 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Agrarische School

1989vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0373
Titel: Op en rond de Vonder. 25 jaar V.C.R.

1990vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0282
Titel: Toonkunstkoor Dokkum e. o. 1940-1990

1990vervaardiger bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0174
Titel: Het orgel van de Gereformeerde Kerk te Dokkum in gebruik genomen op 20 december 1990

1990vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0375
Titel: 25 jaar V.I.O.D. Driesum 1965-1990

1990vervaardiger bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0014
Titel: Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afd. N.O. Friesland 1965-1990

1991auteur bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0586
Titel: 25 jaar Voetbalvereniging C.S.L. 1966-1991 Stiens

1993vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0563
Titel: Geen kinderwerk. 25 jaar ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in woord en beeld.

1997vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0283
Titel: 25 jaar Korfbalvereniging de Granaet

1998vervaardiger bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0175
Titel: 75 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Dokkum. 1923-1998

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0288
Titel: Oostergo 1953-2003 50 jaar Oostergo reintegratie

2004opdrachtgever bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0139
Titel: Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaak Ternaard 1904-2004 Een geschiedenis van kermiscommissie tot kaatsvereniging

2004opdrachtgever bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0298
Titel: 100 jaar Excelsior, maar nog springlevend 1904-2004

2006samensteller bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0717
Titel: Voetbalvereniging Dokkum 80 1926 - 2006