Deze pagina is gegenereerd op 7 mei 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

Fryske Akademy

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

1955vervaardiger bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0003
Titel: it Beaken

1956vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0630.1
Titel: Frysk Wurdboek deel 1

1956vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0630.2
Titel: Frysk Wurdboek deel 2

1996vervaardiger bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0008.1
Titel: Frysk Kertiersteateboek

2004samenwerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B1000
Titel: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.