Deze pagina is gegenereerd op 7 mei 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

Stichting Historia Doccumensis

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

2004opdrachtgever bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B1000
Titel: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.