Deze pagina is gegenereerd op 7 mei 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

1700vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0114
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1840-1850 (inv.nr. 803)

1700vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDS011
Titel: Algemene Politieverordening voor de gemeente Schiermonnikoog 1861 1887 1897

1700vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDD024
Titel: Register der straten en wallen der stadt Dockum ten laste komende te onderhouden 1600-1815

1700samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDS019
Titel: Friese kopers van schepen uit Groningen. Monsterrollen uit Amsterdam betreffende friese schepen 1824-1826

1700vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW007
Titel: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Bornwird, Hiaure, Foudgum en Raard 1762

1700samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW017
Titel: Sjoukje Bokma de Boer 1860-1939 is Nienke van Hichtum

1804bewerker bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW002
Titel: Reglement voor de beurtschippers van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden 1717

1878samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW033
Titel: Petitie, in het kader van een smeekschrift om een School met de Bijbel, door inwoners van Holwerd, aan Koning Willem III, 3 augustus 1878

1967vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0051.3
Titel: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Nes en Moddergat per 1 Oktober 1967

1968vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0056
Titel: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1840 (inv.nr.1489)

1969vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0380.2
Titel: Alfabetische Namenklapper op Kollumerland en Nieuw Kruisland Geschiedkundig beschreven

1969vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0045.3
Titel: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1854-1857 (inv. nr.246)

1969vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0050
Titel: Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157)

1969vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0053.2
Titel: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 2 1591-1595

1969vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0053.3
Titel: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 3 1595-1603

1969vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0055
Titel: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1830 (inv.nr 1488)

1969vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0066
Titel: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1840 (inv.nr.718)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0034
Titel: Graven in de Grote Kerk te Dokkum

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0036
Titel: Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1752-1762 (inv. nr. 211-222)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0045.1
Titel: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1847-1850 (inv. nr.243)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0045.2
Titel: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1850-1853 (inv. nr.244)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0053.1
Titel: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 1 1585-1590

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0053.4
Titel: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 4 1603-1610

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0053.5
Titel: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 5 1610-1612

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0057
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1850-1860 (inv.nr.1499-1502)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0065
Titel: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1830 (inv.nr.716)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0067
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1840-1860 (inv.nr.620)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0068
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 1 1840-1860 (inv.nr.621)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0069
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 2 1840-1860 (inv.nr.622)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0070
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1840-1860 (inv.nr.623)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0071
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Bornwird Foudgum Hiaure Raard 1840-1860 (inv.nr.624)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0103
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1840-1850 (inv.nr. 792)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0104
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1840-1850 (inv.nr. 793)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0105
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1840-1850 (inv.nr. 794)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0106
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1840-1850 (inv.nr. 795)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0107
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0209.1
Titel: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 1 (inv.nr 340-393)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0209.2
Titel: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 2 (inv.nr 340-393)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0209.3
Titel: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 3 (inv.nr 340-393)

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDD022
Titel: Fortificaties in Dokkum

1970samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO024
Titel: Verenigingsleven in Oostdongeradeel 1864-1899

1970vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO031
Titel: Aantekeningen betreffende de familie Jaerla/ Jaarla te Wetzens

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0037
Titel: Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1763-1772 (inv. nr. 223-231)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0045.4
Titel: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1873-1879 (inv. nr.253 en 254)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0072
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1840-1860 (inv.nr.625)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0073
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1840-1860 (inv.nr.626)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0074
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1840-1860 (inv.nr.627)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0108
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1840-1850 (inv.nr. 797)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0109
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1840-1850 (inv.nr. 798)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0110
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1840-1850 (inv.nr. 799)

1971vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0111
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1840-1850 (inv.nr. 800)

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0020
Titel: Klapper op de Akten van de Gemeente Dokkum 1819-1922 ( invent. 1403 - 1423)

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0051.1
Titel: Klapper op het register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren in de stad Dokkum 1806 ( inv.nr. 156)

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0075
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1860-1880 (inv.nr.628)

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0112
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1840-1850 (inv.nr. 801)

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0113
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1840-1850 (inv.nr. 802)

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW022
Titel: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum befreffende Brantgum en Waaxens, 1753-1905

1972vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDK009
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Kollum: Extract uit de notulen en de evangelisatie. 1816-1959

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0019.1
Titel: Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0024
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0038.2
Titel: Klapper op deel 2 van het Charterboek van Friesland.

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0038.3
Titel: Klapper op deel 3 van het Charterboek van Friesland.

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0038.4
Titel: Klapper op deel 4 van het Charterboek van Friesland.

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0042
Titel: Klapper op het Resolutieboek van Dokkum 1732-1768 ( inv. nr. 3 )

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0076
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1860-1880 (inv.nr.629 en 630)

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0077
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1860-1880 (inv.nr.631)

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0078
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1860-1880 (inv.nr.632 en 633)

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0288
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948

1973vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0294
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Engwierum: Extract uit de rekenboeken 1810-1938

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0313.2
Titel: Christelijk Gereformeerde Kerk van Dokkum. uittreksels van de kerkeraadsvergaderingen betreffende het orgel

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0292
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude: Extract uit de rekenboeken 1682-1743

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0025
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Nes: Extract uit de rekenboeken 1788-1906

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0038.1
Titel: Klapper op deel 1 van het Charterboek van Friesland.

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0038.5
Titel: Klapper op deel 5 van het Charterboek van Friesland.

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.09
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 9: 1772-1782

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.10
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 10: 1782-1790

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.11
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 11: 1791-1806

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.12
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 12: 1807-1810

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0100
Titel: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0101
Titel: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 1)

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0102
Titel: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 2)

1974vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0290
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Hantum: Extract uit de rekenboeken 1807-1938

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.01
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 1: 1640-1671

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0040
Titel: Klapper op de notulen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1605-1811

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0089
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1880-1900 (inv.nr.646)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0115
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: A-B 1850-1860 (inv.nr.804)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0116
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: C-D 1850-1860 (inv.nr.805)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0118
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: E F G 1850-1860 (inv.nr.806)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0119
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: H 1850-1860 (inv.nr.807)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0120
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: I J 1850-1860 (inv.nr.808)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0121
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: K L 1850-1860 (inv.nr.809)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0122
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: M N O 1850-1860 (inv.nr.810)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0123
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: P Q R 1850-1860 (inv.nr.811)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0124
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: S 1850-1860 (inv.nr.812)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0125
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: T 1850-1860 (inv.nr.813)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0126
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: V 1850-1860 (inv.nr.814)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0127
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: W 1850-1860 (inv.nr.815)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0128
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: IJ 1850-1860 (inv.nr.816)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0129
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Z 1850-1860 (inv.nr.816)

1975vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0144
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1860-1870 (inv.nr 829)

1975samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO003
Titel: Het ontstaan van het Bumahuis te Anjum 1898-1902 met voorgeschiedenis

1975samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW036
Titel: Armenzorg in de Gemeente Westdongeradeel 1851-1911 (inv.nr. 540-598)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0026
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Rinsumageest: Extract uit de rekenboeken 1635-1950

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0058
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1860-1870 (inv.nr.1503-1506)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0082
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1880-1900 (inv.nr.638)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0083
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitbuiren 1880-1900 (inv.nr.639)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0130
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalzum 1860-1870 (inv.nr.817)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0131
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1 1860-1870 (inv.nr.818)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0132
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 2 1860-1870 (inv.nr.819)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0133
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 3 1860-1870 (inv.nr.819)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0134
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1860-1870 (inv.nr.820)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0135
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1 1860-1870 (inv.nr.821)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0136
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 2 1860-1870 (inv.nr.821)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0137
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1860-1870 (inv.nr.822)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0138
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1860-1870 (inv.nr 823)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0139
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1860-1870 (inv.nr 824)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0140
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1860-1870 (inv.nr 825)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0142
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1860-1870 (inv.nr 827)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0143
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1860-1870 (inv.nr 828)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0145
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1860-1870 (inv.nr 830)

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0256
Titel: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Lidmaten 1662-1774

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0291
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Ee: Extract uit de rekenboeken 1731-1964

1976samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW015
Titel: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum befreffende Nes en Wierum, 1770-1905

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDK011
Titel: Uittreksels en Statestieken betreffende de specie- en reeëlkohieren van Kollumerzwaag, 1713-1805

1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDK012
Titel: Statestieken betreffende de Speciekohieren van Westergeest, 1750-1795

1 okt 1976vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDK010
Titel: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum befreffende Oudwoude en Westergeest, 1605-1811

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0019.2
Titel: Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0059
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1880 (inv.nr.1507-1510)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0060
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1880-1890 (inv.nr.1511-1514)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0061
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1890-1900 (inv.nr.1515-1518)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0062
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1900-1910 (inv.nr.1520-1524)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0084
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1880-1900 (inv.nr.640)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0088
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1880-1900 (inv.nr.645)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0090
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hiaure Betterwird Borwird 1900-1914 (inv.nr 647)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0092
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1900-1914 (inv.nr 649 650 651)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0093
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1900-1914 (inv.nr 652 653 654 655)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0141
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1860-1870 (inv.nr 826)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0146
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1870-1880 (inv.nr 832)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0147
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1870-1880 (inv.nr 833)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0148
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1870-1880 (inv.nr 834)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0149
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1870-1880 (inv.nr 835)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0150
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1870-1880 (inv.nr 836)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0151
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1870-1880 (inv.nr 837)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0152
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1870-1880 (inv.nr 838)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0153
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1870-1880 (inv.nr 839)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0154
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1870-1880 (inv.nr 840)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0155
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1870-1880 (inv.nr 841)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0156
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1870-1880 (inv.nr 842)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0157
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1870-1880 (inv.nr 843)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0158
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1870-1880 (inv.nr 844)

1977vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0269
Titel: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850

1977samensteller bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0295
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0043.1
Titel: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1801-1806

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0043.2
Titel: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1806-1810

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0043.3
Titel: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1810-1811

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0063
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1910-1920 (inv.nr.1525 -1534)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0064
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1920 (inv.nr.1519 en 1534) betreffende Dienstboden, Gestichten en Schippers

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0079
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1860-1880 (inv.nr.634)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0080
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1860-1880 (inv.nr.635)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0081
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1860-1880 (inv.nr.636 en 637)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0085
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes A-M 1880-1900 (inv.nr.641)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0086
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes L-Z 1880-1900 (inv.nr.642)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0091
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Waaxens 1900-1914 (inv.nr 648)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0159
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1880-1890 (inv.nr 846)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0160
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1880-1890 (inv.nr 847)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0161
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1880-1890 (inv.nr 848)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0162
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1880-1890 (inv.nr 849)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0163
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1880-1890 (inv.nr 850)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0164
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1880-1890 (inv.nr 851)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0165
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1880-1890 (inv.nr 852)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0166
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1880-1890 (inv.nr 853)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0167
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1880-1890 (inv.nr 854)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0168
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1880-1890 (inv.nr 855)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0169
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1880-1890 (inv.nr 856)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0170
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1880-1890 (inv.nr 856A)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0171
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1880-1890 (inv.nr 857)

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0183
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1890-1900

1978vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0289
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Jouswier: Extract uit de rekenboeken, 1750-1845

1978samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO030
Titel: Het grondbezit te Wetzens uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0044.1
Titel: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel 1803-1806 (inv. nr. R.A. no 33)

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0044.2
Titel: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Schiermonnikoog1806-1808 (inv. nr. R.A. no 34)

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0044.3
Titel: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel en Oostdongeradeel 1809-1811 (inv. nr. R.A. no 35)

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0094
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantumhuizen Hantumeruitburen 1900-1914 (inv.nr 656)

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0172
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0173
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0174
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0175
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0176
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0177
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0178
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0179
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0180
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0182
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1890-1900

1979vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0184
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1890-1900

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0031
Titel: Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0035
Titel: Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.02
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 2: 1672-1692

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.06
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 6: 1734-1750

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.07
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 7: 1750-1760

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.08
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 8: 1761-1771

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0041.1
Titel: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1812-1886

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0041.2
Titel: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1886-1910

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0041.3
Titel: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1911-1950

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0047.1
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0047.2
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier J t/m O

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0047.3
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier P t/m Z

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0048.1
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd A t/m F

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0048.3
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd J

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0048.4
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd K t/m R

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0052
Titel: Klapper op de Dokkumer bedrijven (voorkomende in de gemeenteverslagen) 1875-1890

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0095
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1900-1914 (inv.nr 657 658 659)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0096
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1900-1914 (inv.nr 660 661)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0097
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Brantgum 1900-1914 (inv.nr 662)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0098
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum 1900-1914 (inv.nr 663)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0181
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1890-1900

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0185
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum A-M 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0186
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum N-Z 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0187
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum A-K 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0188
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum L-Z 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0189
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee A-L 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0190
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee M-Z 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0191
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum A-J 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0192
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum K-Z 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0193
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0194
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0195
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0196
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0197
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0198
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0199
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0200
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0201
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1900-1914

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0203
Titel: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1861-1870 (inv.nr 860)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0205
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1870-1880 (inv.nr 845)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0206
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1880-1890 (inv.nr 858)

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0207
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1890-1900

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0208
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1900-1914

1980samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO020
Titel: Oorkonden betreffende het Klooster Sion te Niawier, 1490-1574

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW005
Titel: Het grondbezit te Bornwird uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW009
Titel: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Hantum, Hantumerhuizen, 1687-1900

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW010
Titel: Statestieken betreffende de Speciekohieren van Raard, 1750-1795

1980vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDK014
Titel: Kollumerland uit de notulen van de Gemeenteraad, 1798-1895

1981vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0039.05
Titel: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 5: 1721-1733

1981vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0049
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Wierum J

1981vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0048.2
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd G t/m I

1983vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO032
Titel: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Oostdongeradeel per dorp gerangschikt

1985vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0202
Titel: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1849-1861 (inv.nr 859)

1985vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0204
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1860-1870 (inv.nr 831)

1985vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW011
Titel: Statestieken betreffende de Floreen- en Speciekohieren te Hantum en Hantumeruitburen, 1748-1805

1987vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0087
Titel: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1880-1900 (inv.nr.643 en 644)

1987vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0047.5
Titel: Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858

1988vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDD020
Titel: Onderwijs in Dokkum 1848-1922

1988vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO018
Titel: Statestieken betreffende de Speciekohieren van Morra, 1760-1790

1988vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW024
Titel: Register op de ingekomen stukken betreffende Wierum bij de gemeente Westdongeradeel, 1888-1898

1988vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW026
Titel: Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790

1988vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO034
Titel: Statestieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805

1990vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO006
Titel: Statestieken betreffende het verenigingsleven te Anjum, 1872-1900

1990vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW008
Titel: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Bornwird, Foudgum, Hiaure en Raard, 1734-1900

1990bewerker bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW013
Titel: Koopbrief voor een zeker Huysinge ende tuyn te Hantum, tussen Nicolaas Ronner en Ype Pieters als curator 1697

1991samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO021
Titel: Statistieken betreffende de Christelijke Nationale School te Ee. 1879-1930

1994vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW028
Titel: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum befreffende Ternaard, 1605-1904

1995samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW014
Titel: Statischtische gegevens betreffende de visserij en visvangst van Moddergat en Wierum, 1851-1935

1995vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW018
Titel: Statestieken betreffende de Speciekohieren van Holwerd, 1749-1790

1995vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW029
Titel: Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard

1996samensteller bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0112.01
Titel: Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Oostdongeradeel ca 1418-1984

1996samensteller bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0112.02
Titel: Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Westdongeradeel ca 1517-1984

1997samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO008
Titel: Beroepen in Anjum, 1511-1968

1997vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO010
Titel: Statestieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795

1997vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO011
Titel: Uitspraak van het Hof van Frieslsand in de strafzaak van Willem Teakes te Anjum, 1526

1997vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO017
Titel: Uitwerking van het onderzoek naar het grondbezit te Jouswier uit de reëel-, specie- en floreenkohieren 1511-1858

1997vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO027
Titel: Beschrijvingen der florenen van de pleatsen te Morra. 1700-1848

1997samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW001
Titel: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Westdongeradeel per dorp gerangschikt

1998vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW025
Titel: Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898

2002vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW037
Titel: Naamlijst van Predikanten en Bewoners van de pastorie te Waaxens, 1619-1995

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0287
Titel: Beschrijvingen van de bouwtekeningen van de gemeente Oostdongeradeel 1903-1912 (inv. nr 1155 ev)

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO015
Titel: Reglement voor de beurtschippers van Anjum op Dokkum en Leeuwarden 1732

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO016
Titel: Testament van Johannes Casparus Bergsma, 1775-1818 Burgemeester van Oostdongeradeel

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO026
Titel: Uittreksels uit de kohieren van Engwierum, 1700-1858

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO022
Titel: Het grondbezit te Niawier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDO023
Titel: Het grondbezit te Jouswier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580

2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW027
Titel: De Volkstelling en Quotisatie van Wierum, 1744 en 1749 (zie WED inv.63A)

27 mrt 2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0047.4
Titel: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Morra A t/m Z

22 okt 2003samensteller bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW003
Titel: Lijst van scheepsstrandingen in Westdongeradeel 1839-1877 (WED 0004- invent nr. 1641)

3 nov 2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW020
Titel: De school te Brantgum

3 nov 2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW021
Titel: Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858

3 nov 2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0296
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Waaxens: Extract uit de rekenboeken 1715-1900

10 nov 2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW030
Titel: Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858

11 nov 2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW032
Titel: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum befreffende Holwerd, 1609-1904

17 nov 2003vervaardiger bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW034
Titel: Westdongeradeel in de Beneficiaalboeken 1542

2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Kadaster
Inv.nr.: K0001
Titel: Aalsumerpoort

2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Kadaster
Inv.nr.: K0004
Titel: Diepswal

2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Kadaster
Inv.nr.: K0003
Titel: Camphuyzenstraat

2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Kadaster
Inv.nr.: K0005
Titel: De Dijk

2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Kadaster
Inv.nr.: K0002
Titel: Bij 't Station

2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Kadaster
Inv.nr.: K0006
Titel: Eelaan

2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0051.4
Titel: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Oostdongeradeel per 20 Augustus 1975

2007vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0299
Titel: Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum: Extract uit de notulen en rekenboeken betreffende het kerkgebouw aan de Legeweg 1852 - 1904