Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Collectie Algemeen
(bestaande uit 1090 titels)

Collectieoverzicht


  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


Inv.nr.   Titel

1

B0827 100 ier "Excelsior" Driezum-Wâlterswâld 1904 - 2004 (boek)
B0746 100 jaar Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier 1908 - 2008 (boek)
B0252 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum. 1864-1964 (boek)
B0391 100 jaar Christelijk Onderwijs in Kollum. 1874-1974 (boek)
B0068 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998 (boek)
B0246 100 jaar Dockumer Muziekcorps (boek)
B0410 100 jaar Erf- en Vrijvrouwe van Ameland 1890-1990. (boek)
B0298 100 jaar Excelsior, maar nog springlevend 1904-2004 (boek)
B0103 100 jaar Gereformeerde Kerk van Oosternijkerk 1890 - 1990 (boek)
B0261 100 jaar IJzer en Staal. Hacquebord en Spriensma (boek)
Noord Nederlandse Draadindustrie N.V.
B0248 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002 (boek)
Hinne op é hûnekarre, yn é gouden koets werom
B0660 100 jaar Nieuwe Dockumer Courant Spiegel van de noordoost-friese samenleving (boek)
B0438 100 jaar Onderlinge Ameland. 1988 - Geschiedenis van een eeuw de Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a. (boek)
B0251 100 jaar openbare lagere school in Dokkum. Burgerschool (boek)
B0270 100 jaar Patrimonium 75 jaar Woningbouw te Dokkum. 1910-1985 (boek)
B0368 100 jaar Vereniging van Christelijk Onderwijs in Broeksterwoude. (boek)
B0156 100 jaar vvv Concordia 1890-1990 Vereniging van Volksvermaken (boek)
B0253 125 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum. 1864-1989 (boek)
B0027 125 jaar Christelijk Onderwijs in Anjum 1866-1991 (boek)
B0105 125 jaar Christelijk Onderwijs in Oosternijkerk. 1868-1993 (boek)
B0247 125 jaar Stedelijke Harmonie Dockum (boek)
B0826 150 jaar Gereformeerde Kerk van Driesum Wouterswoude 1840-1990 Jubileumboek (boek)
B0809 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham (boek)
B0832 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham 1835 - 1985 (boek)
B0185 170 jaar reddingswerk Schiermonnikoog (boek)
B0684 18 eeuwen meten en wegen in de Lage Landen (boek)

2

B0432 2000 jaar Ameland. Thema expositie in het natuurcentrum te Nes en het Sorgdragermuseum te Hollum (catalogus)
B0256 25 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Dokkum. 1947-1974 (boek)
B0831 25 jaar Gereformeerde Streekschool Dokkum 1969 - 1994 (boek)
B0283 25 jaar Korfbalvereniging de Granaet (boek)
B0375 25 jaar V.I.O.D. Driesum 1965-1990 (boek)
B0586 25 jaar Voetbalvereniging C.S.L. 1966-1991 Stiens (boek)

3

B0645 300 jaar Nederlands Hervormde Kerk Hollum (boek)
B0239 35 jaar Prins N.V., 1940-1975 (boek)
B0693 350 jaar Hervormde Kerk Veenwouden 1648-1998 (boek)

4

B0257 40 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Agrarische School (boek)
B0697 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat (documentatie)
B0850 4H 1951 en 1965 Sa wie it doe...sa is it moai foar no De vier H-dorpen (documentaire)
B0851 4H 2009 Sa is it no....Sa wie it foar letter (documentaire)

5

B0659 50 jaar C.B.T.B. 1918-1968 (boek)
B0407 50 jaar Hindurk "Hierbaas" 1926 - 1976 (boek)
B0241 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976 (boek)
B0539 500 jaar Hof van Friesland, bijdragen aan het herdenkingssyposium, gehouden te Leeuwarden dd 24 september 1999 (boek)

6

B0296 65 jaar Concours Hippique in Dokkum 1939-2004 (boek)

7

B0785 7 preken van Angeniëtta Maria Louise Frevel (boek)
B0076 75 jaar Christelijk Onderwijs te Lioessens e.o. 1905 - 1980 (boek)
B0796 75 jaar Dorpsbelang Buren (boek)
B0142.1 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964 (boek)
B0993 75 jaar terpenonderzoek 1916 - 1991 in Noord Nederland (boek)
B0082 75 jarig bestaan van de christelijke muziekvereniging de Bazuin te Niawier - Wetzens 1920 - 1995 (boek)
B0084 75 jier kristlik underwiis te Nijewier - Wetzens 1906-1981 (boek)

9

B0039 90 Jaar Christelijk Fanfarekorps "Halleluja"te Anjum. (boek)
B0584 90 jaar fries voetbal 1904 - 1994 K.N.V.B. afdeling Friesland (boek)

A

B0985 Aan de vissers heeft het niet gelegen het reddingsstation van Moddergat (boek)
B0434 Aardgaswinning op Ameland ? - een rapport over de achtergronden en mogelijke gevolgen. (rapport)
B0499.01 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 1 A (boek)
B0499.10 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 10 S (boek)
B0499.11 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 11 T-V (boek)
B0499.12 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 12 W-Y (boek)
B0499.13 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 13 Z (boek)
B0499.14 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 14 Supplement (boek)
B0499.02 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 2 B (boek)
B0499.03 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 3 C-D (boek)
B0499.04 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 4 E-G (boek)
B0499.05 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 5 H (boek)
B0499.06 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 6 I-K (boek)
B0499.07 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 7 L-M (boek)
B0499.08 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 8 N-O (boek)
B0499.09 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 9 P-R (boek)
B0743 Achter de schermen (boek)
B0124 Achter het lijk wordt niet gesproken ! (boek)
Een eeuw begrafenisvereniging "DE Laatste Eer" te Wierum
B0830 Achtkarspelen Oars as Oars (boek)
B0600 Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende Eeuw. (boek)
B0634 Administrative en Fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid (boek)
B0545 Admiraliteit in Friesland Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris Johannes Saeckma. (boek)
B0580 Advies inzake de principiele mogelijkheden en de voor- en nadelen van de inpoldering van de Waddenzee (boek)
B0911 Afdeling Dokkum - Dantumadeel van de Friesche Maatschappij van Landbouw 140 jaar afd. dantumadeel (boek)
B0752 Albert Delahaye`s geografische herinterpretatie van historisch bronnenmateriaal over Nederland, Vlaanderen en Noord Frankrijk in de romeinse tijd en de vroege middeleeuwen (onderzoek)
B0849 Ald Burdaard mei bylden fan 1967 - 1969. 1984 doarpsreuny en alvestêdetochten 1985 - 1997 (documentaire)
B0833 ┬ld Feanwâlden en De Wâl printen en priuwkes skiednis fan doarp en bewenners (fotoboek)
B0542 Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten. 1586-1685 (boek)
B0380.2 Alfabetische Namenklapper op Kollumerland en Nieuw Kruisland Geschiedkundig beschreven (boek)
B0662 Algemeene Geschiedenis van Friesland, een Folksleesboek (boek)
reprint
B1001 Algemene Geschiedenis der Nederlanden (documentatie)
B0240 Alles anne hang. Sport en spel in vroeger jaren te Dokkum. (boek)
B0244 Alles in het water,.. een Dokkumer badverhaal. Ontstaan van de zwembaden in Dokkum. (boek)
B0109 Als dat niet het doel is...... Het samen op weg-proces in Oosternijkerk (boek)
B0117 Als de ooievaar komt 20 jaar Fûgelpits Anjum (boek)
B0015 Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en Westdongeradeel )1815-1965 (boek)
B0953 Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk (boek)
B0996 Ameland Badleven en kamperen op "Duinoord" (boek)
B0997 Ameland Historisch geschetst (boek)
B0700 Ameland Zo is Ballum (boek)
B0436 Ameland een sociaal geografische studie van een Waddeneiland (werkstuk)
B0402 Ameland gekomponeerd door de zee. (biografie)
B0425 Ameland in een wisselend Getij (boek)
jubileumboek ter ere van het 40 jarig bestaan van de Stichting De Ouwe Pôlle
B0426 Ameland kadastraal Lijsten en omschrijving van eigenaren der gebouwde vaste eigendommen van 1832 en de minuutplans van 1830 op Ameland. - Kadaste (boek)
B0400 Ameland van Hollum tot de Hon (boek)
B0764 Ameland...ander land De complete reisgids (gids)
B0494.01 Anderhalve eeuw energie in Friesland 1840- 1990 (boek)
B0021 Anjum (boek)
B0038 Anjum in oude ansichten (documentatie)
B0265 Anne Hallema 1893-1973 Bibliografie (biografie)
B0291 Archeologisch onderzoek Koningstraat (rapport)
B0465.1 Archiefwet 1918 (boek)
B0465.2 Archiefwet 1918 (boek)
B0465.3 Archiefwet 1918 (boek)
B0466 Archiefwet 1995 (boek)
B0709 Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (boek)
B0930 Architectuur en stedebouw in Friesland (boek)
B0931 Architectuur in Friesland 1940 - 2000 (boek)
B0498 Armenzorg in Dokkum 1870-1895 (werkstuk)
B0548 Armenzorg in Friesland 1500-1800 Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes friese steden. (boek)
B1005 Atlas van Nederland (atlas)
B0727 Atlas van topografische kaarten van Nederland, 1955 - 1965 (atlas)
B0450 Atlas ven de Provincie Friesland. 1861 (atlas)

B

B0187 Badhotel Strandhotel Noderstraun (boek)
B0079 Balthasar Bekker (1634-1698) (biografie)
B0730 Banda in beweging 1885 - 2005 (boek)
B0838 Banden van vriendschap De Collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (boek)
B0933 Bartlehiem van klooster tot bedevaartsoord (boek)
B0868 Beelden van Friesland (fotoboek)
B0896 Beelden van Friesland (fotoboek)
B0846 Begraven op de terpen in Ferwerderadeeeiel Het dodenbestel in middeleeuws Fryslân 400 - 1200 (boek)
B0795 Begraven op Schiermonnikoog (boek)
B0202 Beknopte Geschiedenis van Dokkum (boek)
B0508 Beknopte Geschiedenis van Friesland (boek)
B0314 Benauwdheid en Verlossing Preken en Toespraken van ds Eerland (boek)
B0710 Benedictijns Tijdschrift (tijdschrift)
B0421 Beschermde Dorpsgezichten in Friesland Hollum (boek)
B0293 Beschrijving van 65 jaar koopmanschap Fa Toornstra Dokkum (boek)
B0134 Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard (boek)
B0427 Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners. het pand uit 1516 aan de Johan Bakkerstraat 7 te Hollum. (boek)
B0454.2 Beschrijvinge van der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen. (atlas)
B0553 Bestuurders in de provincie Friesland. (boek)
B0205.2 Bewerking van C.G. Schrader's Memorij Boeck van de vrouwens. dagboek van verlossingen te Dokkum 1693 tot 1745 (boek)
B0275 Bezettingstijd en bevrijding in noordoost Friesland in de jaren 1940-1945. (boek)
B0643.1 Bezettingstijd in Friesland deel 1: Weifeling en keus (boek)
B0643.2 Bezettingstijd in Friesland deel 2: Met de rug tegen de muur (boek)
B0643.3 Bezettingstijd in Friesland deel 3: Het laatste bedrijf (boek)
B0986 Bijdehande, blauwoogige dolsters Onmisbare schakels in de Friese beugvisserij van de 19e eeuw (boek)
B0861 Blija Hoe het is was en wordt (boek)
B0855 Bloembollen en bloembollencultuur in Noord-Nederland (boek)
B0882 Boer en landschap in de Noardlike Fryske Wâlden (rapport)
B0762 Boer Gerben Feitsma, portret van een friese N.S.B.-burgemeester (biografie)
B0817 Boerderijen in Dantumadeel (boek)
B0708 Boeren op Schiermonnikoog (boek)
B0328 Bonifaes yn it Bernelan bitocht (boek)
B0331 Bonifatius bij Dokkum vermoord 754 (boek)
B0706 Bonifatius bijlage van het Friesch Dagblad in het kader van het Bonifatiusjaar 754-2004 (artikel)
B0333 Bonifatius grondlegger van Europa (biografie)
B0734 Bonifatius Hij die het goede doet 754 - 2004 (lesbrief)
B0332 Bonifatius in Dokkum Het verhaal van een levende legende (boek)
B0326.2 Bonifatius Marteldood 754-1954 (documentatie)
B0493 Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân (boek)
B0386 Bouwkunst in Kollumerland. (boek)
B0821 Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden (boek)
B0078 Brún ferbaarnd mar dochs moai (boek)
150 jaar Gereformeerde Kerk Lioessens c.a.
B0737 Buiten de stadswallen 40 korte artikelen over gebieden .... uit de Nieuwe Dokkumer Courant (artikel)
B0481 Bunte Liuwen, lan en folk yn wurd en byld. Fryske foarnammen en - Skaeinammen. (boek)
B1014 Burgelijke bouwkunde - Onze betimmeringen (boek)
B0488 Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (boek)
B0862 Burgum wâld- en wetterdoarp (boek)
op è nij besjoen en beskrean
B0609 By us alde Tsjerken lans (boek)
B0113 By Us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht (boek)

C

B0284 C.S.V. Be Quick Van schooljongens tot die grote Be Quick-familie (boek)
B0651.01 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Bevolkings- en Gezinsgeschiedenis (boek)
B0651.05 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Dorpsgeschiedenis: Bewoning en Bewoners (boek)
B0651.03 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Eliteonderzoek: Rijkdom, Macht en Status in het verleden (boek)
B0651.09 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Fiscale Bronnen: Structuur en Onderzoeksmogelijkheden (boek)
B0651.08 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Historische Geografie: Landschap en Nederzetting (boek)
B0651.07 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Lokale Bestuursgeschiedenis (boek)
B0651.04 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Materiële Cultuur: Huisraad, Kleding en Bedrijfsgereedschap (boek)
B0651.12 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Onderwijsgeschiedenis (boek)
B0651.11 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Sociale Zorg (boek)
B0651.06 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Stadsgeschiedenis (boek)
B0651.10 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Strafrecht en Criminaliteit (boek)
B0651.02 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Vrouwengeschiedeis (boek)
B0313.2 Christelijk Gereformeerde Kerk van Dokkum. uittreksels van de kerkeraadsvergaderingen betreffende het orgel (werkstuk)
B0053 Christelijke Muziekvereniging Melodia Oranje 1909 - 1979 (boek)
B0982 Cisterciensers in Friesland .......een inleiding tot hun leven en werken (boek)
B0372 Clarus Campus Klaarkamp 1165 - 1965 (boek)
B0869 Coach - cluborgaan cvv Be Quick Dokkum - editie 50 jaar bestaan (boek)
B0378 Convent van St. Bonifatius te Dokkum (boek)
B0665 Cornelis Pronk in Friesland - pentekeningen (boek)

D

B0740 Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778 door den commandeur Hidde Dirks Kat (boek)
B0816 Damwoude van 1900 tot nu Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude in woord en beeld (boek)
B0696 Dantumadeel 60 jaar bevrijd (artikel)
B0361 Dantumadeel in 1861. (boek)
B0844 Dantumadeel in de jaren 1940 - 1945 (boek)
B0364 Dantumadeel in vroeger tijden (boek)
B0758 Dantumadeel toen en nu lesbrieven over Dantumadeel (documentatie)
B0367 Dantumawoude, een dorp in Dantumadeel. (boek)
B0774 Dat kan ons niet gebeuren..het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog (boek)
B0353.1 De Auke Talsma kooi onder Hallum (boek)
B0776 De 11 steden uit de lucht (boek)
B0866 De 25 dagen van Nederland: deel 2 Bonifatius te Dokkum vermoord (boek)
B1008 De admiraliteit in Dokkum 1597 - 1645 (boek)
B0615 De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XlXe eeuw. (boek)
B0614 De Afscheiding van 1834 in Friesland deel 1 De Classis Wanswerd ( Dokkum ) van de Afgescheiden Kerken. (boek)
B0369.01 De alde Tsjerke fan Rinsumageest - Bylden fan de restauraasje. (boek)
B0845 De Allerheiligenvloed van 1570 (boek)
B0667 De atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen (atlas)
B0744 De beide tjerketuorkes (boek)
B0329 De betekenis van Bonifatius eeuwfeest (boek)
B0327 De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius (biografie)
B0321 De Bonifatiusbron te Dokkum (boek)
B0269 De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981 (boek)
B0613 De Classis Dokkum 1580-1650 (werkstuk)
B0571 De Dijk op hoogte. Ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van de friese Zeedijken. (boek)
B0362 De Dokkumer Wouden omstreeks 1830 (boek)
B0116 De dwergganzen van Anjum (boek)
B0138 De Eendenkooi van Ternaard (boek)
B0494.02 De Electriciteitsvoorziening op het friese platteland en de toekomstige behoefte van een modern agrarisch bedrijf. (rapport)
B0951 De elf steden in prenten (fotoboek)
B1013 De fascinerende vissen van Nel Kamphuis (boek)
B0971 De flage op it fjouwerkant 1905-2005 100 ier keatsen yn Hallum (boek)
B0520 De Friesche Admiraliteit boven Water. (boek)
B0569 De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 Honderd jaar uit de Geschiedenis van de Zeedefensie in de Provincie Friesland. (boek)
B0870 De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen (boek)
B0818 De Friese Boerderij 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats (boek)
B0898 De Friese elfsteden .. Bolwerken van cultuur (boek)
B0625 De Fryske Minnisten en harren Societeit. (boek)
B0416 De gebrandschilderde ramen van de Hervormde Kerk van Hollum (boek)
B0699 De Gemaskerde God. Francois Haverschmidt en het Oera Linda-boek (boek)
B0472 De Gemeentewapens van Nederland (boek)
B0638 De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816 (boek)
B0054 De geschiedenis van de arreslee in Friesland met overzicht van de nog aanwezige arresleden (boek)
B0115 De geschiedenis van de kerk van Bornwird (artikel)
B0369.02 De grafkelders in de Hervormde Kerk van Rinsumageest (werkstuk)
B0209 De Granaet en sijn freonen. Volksverhalen en Overleveringen uit Dokkum. (boek)
B0551 De grietmannen in Friesland (boek)
B0363 De gritenij Dantumadiel 1932 (boek)
B0237 De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel de Posthoorn te Dokkum (boek)
B0591 De Heerlijkheid Visvliet. (boek)
B0396.01 De Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest. (boek)
B0279 De Historicus en Hoogleraar Izaak Hendrik Gosses (1873-1940) (biografie)
B0739 De honderd mooiste plekjes van Friesland (boek)
volgens de lezers van de Leeuwarder Courant
B0165 De hulpverlening binnen de visserij in de 2e helft van de 19e eeuw - naar aanleiding van de ramp te Paessens en Moddergat (boek)
B0792 De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters (boek)
B0417 De Kapitein........naar de memoires van Drieves Jonker, Schiermonnikoog 1885 - 1936 (biografie)
B0140 De Kerk in Hantum (boek)
B0022 De Kerk van Anjum in het licht van oude rekeningen. (artikel)
B0307 De Kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente (boek)
een schepping van Thomas Romein
B0602.1 De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 1 (boek)
B0602.2 De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 2 (boek)
B0096 De Kerken te Waaxens en Brantgum. (boek)
B0601 De Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk (boek)
B0429 De Koninging Wilhelminaschool op Ameland (boek)
de geschiedenis van het christelijk onderwijs te Hollum
B0411 De Kooiplaats op Ameland. (boek)
B0353 De kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden. (boek)
B0289 De laatste elfstedentocht 1985. Verslag van een titanenstrijd (boek)
B0250 De laatste rector van de Latijnse School te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting (boek)
B0355 De laatste reis van het zeilschip George Washington (boek)
B0550 De landgemeente in Friesland. Art. 217 der Gemeentewet (boek)
B0171 De Lauwerszee (boek)
B1018 De Lauwerszee is dicht (boek)
B0549 De Leppa (boek)
B0672 De Magie van de Zee (roman)
B0412 De man versierd ......sieraden van de man vroeger en nu (boek)
B0745 De meesterdief uit de Wâlden....verhalen uit het oude Friesland (boek)
B0023 De Michaelskerk te Anjum (boek)
B0822 De Mieden ....een landschap in de Noordelijke Friese Wouden (boek)
B0815 De Moarmwâldster Hale Een geschiedenis van mensen, hun bestaan en hun woningen (boek)
B0188 De Naamlozen Dramatisch document van dodenakker in de duinen. (boek)
B0350 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel. (boek)
B0360 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel. (boek)
B0001 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel (boek)
B0012 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 4: De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland (boek)
B0713 De nieuste Tydingen jubileumboek 250 Leeuwarder Courant (boek)
B0814 De nieuwe vermaning in Holwerd 1850 (boek)
B0823 De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen (boek)
B0540 De Oligarchisering van Friesland in de 2e helft van de zeventiende eeuw (boek)
B0554 De oogst van de tegenspoed. Emigratie van friese landarbeiders naar Argentinie ( 1888-1890) (boek)
B0907.01 De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel I (boek)
B0907.02 De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel II (boek)
B0915 De oorlog in beeld - Schiermonnikoog 1940 - 1945 (boek)
B1016 De oorlog in woord - Schiermonnikoog 1940 - 1945 (boek)
B0686 De opleiding van de christelijke onderwijzer. (boek)
Het karakter van de protestants-christelijke onderwijzersopleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1890
B0303 De orgelgeschiedenis van de Grote- of Martinuskerk te Dokkum 1584-1979. (boek)
B0155 De orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd (boek)
B0460 De oude Nederlandse maten en gewichten. (boek)
B0354 De particuliere busondernemers van Ameland 1923-1967 (boek)
B0095 De pastorie van Waaxens en haar bewoners - 1894-1994 (werkstuk)
B0169 De pionier van de Westereen Keimpe Sikkema 1866 - 1949 (biografie)
herinneringen aan een oud onderwijzer
B0348 De planten van Schiermonnikoog 55 algemene en opvallende duin- en kwelderplanten deel 1 (boek)
B0057 De plantengroei van de waddeneilanden (boek)
B0341 De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistirie van Schiermonnikoog (boek)
B0121 De ramp te Wierum op 1 december 1893 (boek)
B0164.1 De Ramp van Moddergat (onderzoek)
B0163 De ramp van Moddergat het vergaan der vissersvloot van Moddergat en - Paessens op 6 maart 1883 (boek)
B0164.2 De Ramp van Moddergat 1883 (boek)
B0617 De Reformatie van '86. De herdenking van het halve-eeuwgetij der Doleantie. (boek)
B0307.03 De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het Congregationalisme (boek)
B0464 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender. (boek)
B0415 De restauratie van de Hervormd Kerk van Hollum (boek)
W0130 De restauratie van de Hervormde Kerk te Oostrum (boek)
B0459 De Robles atlassen vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in friesland in 1572 (atlas)
B0347 De schelpen van Schiermonnikoog 40 algemene soorten deel 1 (boek)
B0834 De Schierstins Friese Stinzen en Staten Veenwouden (boek)
B0884 De schoonheid van Friesland en de Waddeneilanden (boek)
B0143 De Sint Annakerk te Hantumhuizen Romaans bouwen in Friesland deel 1 (boek)
B0388 De Sint Maartenskerk te Kollum. (boek)
B0343 De Sionsberg monument van geloof, hoop en liefde (boek)
B0065 De Springplanke Lytse Skiednis fan 7 ingwierrumer skoallen. (boek)
B0820 De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (boek)
B0092 De Streek en Betterwird (boek)
B0566 De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen. (boek)
B0567 De strijd tegen het water in Noordelijk Oostergo (boek)
B0538 De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. (boek)
B0556 De terpen fan de Terpen (boek)
B0704 De tiid hâld gjin skoft ... honderd jaar nieuws uit de regio (artikel)
Millenium uitgave
B0944 De verborgen schatten van Schiermonnikoog (boek)
B0802 De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum (videoband)
B0224 De vestingwerken van Dokkum (boek)
B0043 De Vituskerk te Wetzens (boek)
B0581 De voorgeschiedenis afsluiting ontginning en verbouw van cultuurgewassen gedurende de tijdelijke exploitatie in de jaren 1971 - 1978 in de lauwersmeer (boek)
B0376 De voormalige Abdy Klaarkamp bij Rinsumageest archeologisch verkend (artikel)
B0568 De Waddenpolders (boek)
B0098 De Waddenzeehond (boek)
B0543 De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572. (boek)
B0853 De Westpolder De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden (boek)
B0754 De wieg der mensheid (boek)
B0193 De wilde appels van Schiermonnikoog (boek)
spreiding en ziekteresistentie van de wilde appels van Schiermonnikoog
B0924 De windmotor als poldergemaal in Friesland (boek)
B0707 De worm heeft rode haren (boek)
B0701 De zeevaartschool op Ameland en de onderwijzer Dijkstra (boek)
B0435 Deductie voor Franciscus Duco van Cammingha waar het aal oude recht op Ameland grondig wordt aangewesen (boek)
B0503 Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek. (boek)
B0149 Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de 19e eeuw 1820-1875 (werkstuk)
B0268 Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e Jierdei fan D.J. Kamminga. (biografie)
B0081 Dêr`t it tilt fan diert` en blommen 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslân (boek)
B0582 Details van een eiland kijk-, lees- en zoekboek van Schiermonnikoog (boek)
B1019 Dichtbij en toch verweg Varen op de Waddenzee, vroeger en nu (boek)
De geschiedenis van de veerdiensten van Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel
B0377.1 Die Archäologischen untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest und St.Bernardus in Aduard (rapport)
B0377.2 Die Archäologischen untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest und St.Bernardus in Aduard (rapport)
B0577 Dijken en Zeedijksters (boek)
B0287 Dockinga een verhaal rond een stad... (boek)
B0229 Dockum, kleine gids met beschrijving van de bezienswaardigheden. (boek)
B0803 Documentaire "Kind in twee werelden", met drieluik over joodse oorlogskinderen (documentaire)
B0267 Doederus Johannes Kamminga 1884 - 1977 (biografie)
B0217 Dokkum (boek)
B0211 Dokkum 12 eeuwen 754-1954. Aandenken voor de jeugd van Dokkum ter gelegenheid van het stadsfeest. foto (boek)
B0216 Dokkum Bolwerk van het noorden (boek)
B0337 Dokkum en Bonifatius (werkstuk)
B0841 Dokkum en wonderverhalen Bonifatiusbron (boek)
B1003 Dokkum in kadastraal perspectief (boek)
B0226.1 Dokkum in oude ansichten. deel 1 (boek)
B0226.2 Dokkum in oude ansichten. deel 2 (boek)
B0091 Dokkum in oude ansichtkaarten deel 3 (fotoboek)
B0263 Dokkum op de penning. Een overzicht van alle bekende in Dokkum geslagen, of op de stad Dokkum betrekking hebbende munten en penning (boek)
B0215 Dokkum op weg naar het verleden. (boek)
B0771 Dokkum verandert.......vernieuwingen in het oude stadscentrum (fotoboek)
B0228 Dokkum, beeld van een stad. (boek)
twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld
B0219 Dokkum, een stad vol herinneringen 66 artikelen uit de Nieuwe Dokkumer Courant (boek)
B0286 Dokkumentatie Dokkum in historisch perspectief (boek)
B0335 Dokkumer Bruiloftsboekje tgv huwelijk Prins Claus en Prinses Beatrix aan de schoolkinderen van Dokkum (boek)
B1011 Dokkumer kralencocktail....verrassende variëteit aan kralen in een museumcollectie 500 - 2000 a.d. (boek)
B0066 Dokkumer Nieuwe Zijlen in historie (boek)
B0728 Dokkumer, Kollumer en Amelander ZILVER (catalogus)
B0214.2 Dokkums activiteit in 1957 (rapport)
B0214.3 Dokkums activiteit in 1958 (rapport)
B0214.4 Dokkums activiteit in 1959 (rapport)
B0398 Doleantieherdenking 1886-1986 in Kollum en Oudwoude Westergeest (boek)
B0133 Dominee en Kerk in Ternaard (boek)
B0235 Dongeradeel Dokkum en 27 dorpen. Presentatiegids van het Dongeradeels Bedrijfsleven. (boek)
B0008 Dongeradeel byda aestersiida der Pasen (boek)
Dongeradeel aan de oostzijde van de Paessens
B0305 Doopsgezind en Remonstrant in Dokkum. (boek)
B0059 Door it Fryske Gea handboek met alle natuurgebieden (boek)
B0750 Dorpen bij het wad en in de vlieterpen (boek)
B0423 Dorpsbelang Hollum 1948 - 1998 (boek)
vijftig jaar activiteiten in woord en beeld
B0266 Douwe Hansma (1812-1891) een sneker uit Dokkum. (biografie)
B0626 Dr J.H. Halbertsma een bijdrage tot de kennis van zijn persoon denkbeelden en zijn arbeid. (biografie)
B0805 Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000 (boek)
B0510 Drie Eeuwen Friesland Economische en Sociale ontwikkelingen van 1500-1800 (boek)
2 delen
B0365 Driesum een kerk in de Dokkumer Wouden. (boek)
B0565 Droege Fuotten Onderzoeksgids voor de friese waterstaatsgeschiedenis (boek)
B0342 Drukkerij Douma Dokkum 100 jaar: eerste in druk (boek)
B0433 Duinen Ameland. Advies Mr. H.H. Huber, advocaat te Leeuwarden over de aanspraken van het Rijk op duingronden en kwelders op het eiland Ameland (boek)
B0123 Duinen in beweging .... Bodemontwikkelingen van de waddeneilanden (boek)

E

B0044 Ealsum fan doe en no. (boek)
B0876 Eartiids - Notiids Skienisboekje fan Fryslân (boek)
B0677 Eastdongeradiel, Westdongeradiel 1640 - 1700 - 1850 (atlas)
B0860 EE een dorp in Oostdongeradeel (boek)
B0770 Ee Historisch dorp vol bedrijvigheid (gids)
B0051 Ee in oude ansichten (boek)
B0220 Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum. (boek)
B0194 Een eeuw toerisme badgast tot recreant. (boek)
B0946 Een en al boerderij op Ameland (boek)
B0048 Een Gemeente onderweg Honderd jaar Gereformeerde Kerk van Buitenpost (boek)
B0100 Een geschiedenis van Oosternijkerk (boek)
B0749 Een groot feest 75 v.v. de Monnik (boek)
B1007 Een herenhuis voor een patriot Timmerbaas en architect Johannes Schaap, 1727 - 1807 (boek)
B0854 Een iniatiatief met een luchtje ... Over de garnalenfabrieken in Moddergat en Zoutkamp (boek)
B0966 Een Kerk onder Toezicht Friese synodeverslagen 1621 - 1650 (boek)
B0087.2 Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006 (boek)
B0295 Een markant pand - Hogepol 18 in Dokkum (boek)
B0932 Een omstreden eiland De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding (boek)
B0902 Een tweede wereldoorlog (catalogus)
B0307.01 Een vroeg-oecumenische bladzijde uit de Dokkumer kerkgeschiedenis (boek)
B0512 Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen voor landgenoot en vreemdeling Reisbeschrijving en beschrijving van dorpen (boek)
B0689 En zij kwamen in Elim aan (boek)
B0515 Encyclopedie van Friesland. (boek)
B0516.2 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland alfabetisch gedeelte O-Z bijlage monumentenjaar 1975 deel 2 (boek)
B0516.1 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland compendium en alfabetisch gedeelte A-N deel 1 (boek)
B0990 End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen (fotoboek)
B0579 Engelsmanplaat Geschiedenis van ... en gebeurtenissen rond ... een zandbank. (boek)
B0208 Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870. (boek)
B0067 Enige wetens- en bezienswaardigheden in en rondom de engwierumer kerk (boek)
B0013 Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel tot de opheffing 1 januari 1984 (boek)
B0529 Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in westlauwers Friesland (boek)
B0026 Er valt voor recht te strijden De roerige dagen rond 1890 in Friesland (boek)
B0276 Ereveld Loenen laatste rustplaats van nederlandse oorlogslachtoffers (boek)
B0441 Erfenis van de storm. Oorlogsgraven op Ameland. (boek)
B0947 Erfgoed van de oorlog (boek)
De oogst van het programma
B0958 Erfgoed van de Oorlog De oogst van het programma (boek)
B0030 Esonstadt Dichtung of Wahrheit (werkstuk)
Het Verdronken Esonstadt werkelijkheid of Dichtung

F

B0469 Familiewapens, oud en nieuw, een inleiding tot familieheraldiek. (boek)
B0576 Fan 'e wylde see besprongen, in oersjoch fan merktekens fan e striid tsjin it wilde hef (boek)
B0290 Fan kafee Stuut oant en mei de IJsherberg - 1903 - 100 jier Fryske Krite Dockum - 2003 (boek)
B0690 Fan tuskendiken nei de Wal. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Veenwoudsterwal (boek)
B0210 Feestflitsen uit Dokkums jubeljaar. Programma van de festiviteiten uit 1954, ter gelegenheid van 12 eeuwen Dokkum. (boek)
B0049 Ferwerderadiel Hoarizonbreed en Himelheech (boek)
B0807 Ferwerderadiel Bylden ût it ferline (documentaire)
B0474 Flaggeboek Hesman wapenboek rond 1700 van Gerrit Hesman uit Dokkum. (boek)
B1012 Foar dy, leave Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels (boek)
B0676 Foto atlas Friesland met luchtfoto`s (atlas)
B0227.2 Fotoboekje van de stad Dokkum (boek)
B0385.2 Fragmenten uit strafdossiers van het Hof van Friesland gebruikt als bronnen voor het schrijven van Het Kollummer Oproer van 1797 (boek)
B0867 Fries Calendarium (boek)
B0926 Fries zilver (boek)
B0537 Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw. (boek)
B0842 Friese helden 150 friese helden van de laatste 100 jaar (boek)
B1020 Friese klokken en hun geschiedenis (documentatie)
B0623 Friese preekstoelen (boek)
B0980 Friese schaakkoningen 800 jaren schaak in Friesland (boek)
100 jaar Friesche Schaakbond
B0883 Friese volksgebruiken weerspiegeld in europese folklore (boek)
B0886 Friesland een jaar in beeld 1986 (fotoboek)
B0887 Friesland een jaar in beeld 1988 (fotoboek)
B0888 Friesland een jaar in beeld 1989 (fotoboek)
B0889 Friesland een jaar in beeld 1995 (fotoboek)
B0912 Friesland een jaar in beeld 1999 (fotoboek)
B0913 Friesland een jaar in beeld 2000 (fotoboek)
B0914 Friesland een jaar in beeld 2001 (fotoboek)
B0890 Friesland een jaar in beeld 2002 (fotoboek)
B0756 Friesland een contrastrijke provincie (fotoboek)
B0895 Friesland een plaatje - Fryslân in plaatsje (fotoboek)
B0891 Friesland Jaarboek 1979 (fotoboek)
B0892 Friesland Jaarboek 1981 (fotoboek)
B0893 Friesland Jaarboek 1982 (fotoboek)
B0119 Friesland Jaarboek 2007 (fotoboek)
B0769 Friesland 1940 - 1945 (boek)
B0732 Friesland 1945 - 1970 (boek)
B0916 Friesland 2000 Almanak (boek)
B0511 Friesland en de Friezen Gids voor reizenden, Schoonheid der steden dorpen en landschappen in de 19e eeuw. (boek)
B0961 Friesland en de tweede wereldoorlog (boek)
B0661 Friesland in grootvaders tijd (boek)
verlucht met 36 houtgravures
B0781 Friesland monumentaal....in takomst foar ús forline (boek)
B0557 Friesland Terpenland. (boek)
B0780 Friesland toen en nu (boek)
B0594.01 Friesland toen nu en straks (boek)
B0594.02 Friesland toen nu en straks (boek)
B0894 Friesland vroeger....... uit de archiefkast van het Rijksarchief in Friesland (boek)
B0541 Frieslands Handel in de late Middeleeuwen (boek)
B0603 Frieslands Hervormde Floreenplichtigen ene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen der Hervormde gemeenten, - (boek)
B0531 Frieslands middeleeuwse Marktrechten. (boek)
B0711 Friezen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland (boek)
B0804 Friezen uit vroeger eeuwen Opschriften uit Friesland, 1280 - 1811 (boek)
B0635 Frisia Illustrata Tien eeuwen Friesland en de Friezen (boek)
B0521 Frisians to America 1880-1914 with the baggage of the fatherland (boek)
B0909 Frysk - Ingelsk wurdboek .... Frisian - English dictionary (woordenboek)
B0630.1 Frysk Wurdboek deel 1 (woordenboek)
B0630.2 Frysk Wurdboek deel 2 (woordenboek)
B0640 Fryske foarnammen Friese voornamen (woordenboek)
B0479 Fryske Nammekunde deel 1 Foar- en Skaeinammen. (boek)
B0480 Fryske Nammekunde deel 2 Fryske toponymy (boek)
B0965 Fryske Rie foar Heraldyk 1956 - 2006 (boek)
B0899 Fryslân 500 (boek)
B0879 Fryslân 500 1498-1998 Vijf eeuwen Provinciaal Bestuur (boek)
B0703 Fryslân in de oorlog Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders (boek)
B0702 Fryslân in de oorlog. Een laatste saluut. Opgedragen aan 4100 slachtoffers (boek)

G

B0487 Geboekt van Wieg tot Graf Burgerlijke stand, bevolkingsregister DTB (boek)
B0670 Gebundelde Belangen Achttien jaren ontwikkelingsschap "De Kleibouwstreek" (boek)
B0692 Gedenkboek der Christelijk Gereformeerde Kerk te Veenwouden 1930-1980 (boek)
B0339 Gedenkboek over Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan en kinderen, de stichters van het St. Laurentius Gasthuis te Dokkum (boek)
B0083.1 Gedenkboekje van het 75 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Niawier (boek)
B0310 Gedenkschrift van de Jeugdvereniging op Gereformeerde grondslag "Soli Deo Gloria" te Dokkum (boek)
B0654.1 Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 1 Landelijke en provinciale overheden (boek)
B0654.2 Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 2 Stedelijke overheden (boek)
B0440 Geel Wit 60 jaar foetbal om oast 1934-1994 (boek)
B0797 Geel Wit in de bloei van zijn leven 75 jaar (boek)
B0563 Geen kinderwerk. 25 jaar ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in woord en beeld. (boek)
B0448 Gelijk en Anders. Drie eeuwen ontwikkeling van het landschap op de Waddeneilanden. (boek)
B0231 Gemeentewerken Dokkum, 1761-1961 (boek)
B0484 Genealogie van Stamboom tot Familiegeschiedenis. (boek)
B0379 Genesareth in Friesland Een verhaal rond een klooster (boek)
B0837 Genum ....Tussen Genum en de Groote Garde (boek)
B0154 Gereformeerde basisschool "De Opbouw" te Blija 25 jaar 1985 - 2010 (boek)
B0052 Gereformeerde Kerk van Ee. 1890-1990 (boek)
B0142.2 Gereformeerde Kerk van Hantum c.a.1889-1989 (boek)
B0191 Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog (boek)
B0560.1 Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 1 (boek)
B0560.2 Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 2 (boek)
B0125 Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Wierum 1887-2002 (boek)
B0928 Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland (boek)
B0201 Geschiedenis van Dokkum 1580-1600 Korte kroniek van Dokkum - Transcriptie van het resolutieboek van Dokkum (transcriptie)
B1000 Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo. (boek)
B0523 Geschiedenis van Friesland 1750 - 1995 (boek)
B0506 Geschiedenis van Friesland. (boek)
B0395 Geschiedenis van Kerk en Molen te Burum (boek)
B0489 Geschreven Verleden. (boek)
B0603.1 Gevaar. een sein, inzonderheid voor Friesland Wetsvoorstel tot ophogen van de zeedijken in Friesland (boek)
B0843 Gevallen uit Friesland in Nederlands-Indië Het vergeten leger 1946-1950 (boek)
B0747 Gevelstenen in Dokkum (boek)
B0972 Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden deel 6: Friesland 1587-1795 (boek)
B0998 Gewijde plaatsen in Friesland (boek)
B0497 Gezondsheidscommissie en Woningverbetering tussen 1902 en 1920 (werkstuk)
B0352 Gids van het kerkmuseum Janum (catalogus)
B0036 Gids voor Anjum en Omstreken (boek)
B0382 Gids voor de Oudheidskamer Mr. A.J. Andreae te Kollum (catalogus)
B0482 Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland. (boek)
B0483 Gids voor Genealogisch onderzoek in Nederland. (boek)
B0981 Goedfrou foar it libben (roman)
B0587 Gouden Signalen 50 jaar Leeuwarder Scheidsrechters Vereniging 1930-1980 (boek)
B0447 Grafschriften van het kerkhof rond de Nederlands Hervormde Kerk te Hollum (werkstuk)
B0118 Griend.......Vogeleiland in de waddenzee (boek)
B0455 Grietenijkaarten uit de atlas van Schotanus. (atlas)
B0527 Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland (boek)
B0624 Groninger godgeleerdheid in Friesland 1830-1872 (boek)
B0393.1 Groote dingen. Honderd jaar Christelijk Onderwijs de Bining te Triemen en Westergeest. 1885 - 1985 (boek)
B0995 Grote Historische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland 1851-1855 (atlas)
B0451 Grote Historische Provincie Atlas. Friesland 1853-1856 (atlas)
B0452 Grote Provincie Atlas Friesland. (atlas)
B0453 Grote Topografische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland. (atlas)

H

B0590 Haersma State 1767-1911 te Buitenpost (boek)
B0390 Handel en Ambacht in Kollum. 1925-1975 (boek)
B0647 Handleiding bij de Vegetatiekaart van Schiermonnikoog (rapport)
B0130 Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691 (biografie)
B0955 Hark ris, wat kinne dy mannen spylje Kristlike Muzykferiening U.D.I. Easternytsjerk 100 ier 1911 - 2011 (boek)
Brassband Uitspanning Door Inspanning
B0517.2 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 2 Oostergo en Westergo 1786 (boek)
B0517.3 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 3 Westergo en Zevenwouden 1788 (boek)
B0517.4 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 4 Regering 1789 (boek)
B0517.1 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland: deel 1: Algemene beschrijving 1785 (boek)
B0779 Hedendaagse kunst in friese kerken (boek)
B0766 Hendrikje, kosteres van Foudgum.........in de ban van Piet Paaltjes (biografie)
B0242 Hengelen in Dokkum. 40 jaar bestaan van de hengelsportvereniging Dokkum. (boek)
B0467 Heraldiek (boek)
B0470 Heraldiek als hobby (boek)
B0468 Heraldiek en Genealogie een encyclopisch vademecum. (boek)
B0322 Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945. (boek)
B0161 Herinneringen aan Paesens en Moddergat (fotoboek)
B0437 Herinneringen uit het zeemansleven van Sijtze de Vries geboren 28 maart 1895 te Hollum op Ameland (biografie)
B0646 Herinneringen van een Amelander. Verhalen en foto's uit het verleden (boek)
B0285 Herleving der Koppermaandagviering ? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn (boek)
B0657 Hermannus Mellema, bewoner van de Schierstins te Veenwouden (biografie)
B0674 Hervormd Friesland. Een studie over achtergronden en plaats van de Hervormde Gemeenten in de Kerkprovincie Friesland (rapport)
B0152 Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen (boek)
B0063 Hervormde gemeente Engwierum 1834-1984 (boek)
B0301 Het Dokkumer Orgel in de negentiende Eeuw. (boek)
B0616 Het Dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19e eeuw. (boek)
B0170 Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie. (boek)
B0175 Het eiland Schiermonnikoog. (boek)
B0183 Het Elim van eertijds. Christelijk Kinderkoloniehuis op Schiermonnikoog. (boek)
B0062 Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners (boek)
B0772 Het enige echte elfstedentocht logboek 1986 (boek)
B0414 Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindelopen, Ameland en Terschelling (boek)
B0528 Het Friese dorp in de Middeleeuwen rechtshistorisch verkend. (boek)
B0028 Het friese prentenkabinet Dorps- en stadsgezichten van toen en nu (boek)
B0873 Het Fryslân boek (boek)
B0877 Het geleerde Friesland - een Mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, 1380-1650 (boek)
B0016 Het Gemeentehuis van Westdongeradeel, 1866-1966 (boek)
B0249 Het gezicht van Nederland, Dongeradeel (boek)
B0949.02 Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel 2 (boek)
B0949.01 Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel I (boek)
B1009 Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee (boek)
B0552 Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814 (boek)
B0720 Het is een mooie dag Een poëtische ontmoeting in Noordoost Friesland (boek)
B0741 Het kabinet Mackay (boek)
B0385.1 Het Kollumer Oproer van 1797, naar verhalen van medespelers. (boek)
B0272 Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland. (boek)
B0442 Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs (boek)
B0446 Het mooiste feest van Hollum, de viering van de Sunneklaas in Hollum (werkstuk)
B0408 Het namenboek ... de herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen (boek)
B0901 Het nederlandse waddengebied (lesbrief)
B0532.1 Het Notariaat in Friesland voor 1811 (boek)
B0519 Het ontstaan van Frieslands Noordhoek. Een Fysisch-Geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied. (boek)
B0819 Het ontstaan van het openbaar vervoer in Noordoost Friesland (boek)
B0179 Het orgel in de Hervormde Kerk van Schiermonnikoog. (boek)
B0389.02 Het oude en het nieuwe gemeentehuis van Kollumerland.en Nieuwkruisland 1610-1895 (boek)
B0790 Het radiotoestel in de tweede wereldoorlog (boek)
B0525 Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden (boek)
B0856 Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds (boek)
B0222 Het Stadhuis van Dokkum (fotoboek)
B0223 Het Stadhuis van Dokkum ter gelegenheid van de opening van het stadhuis op 1 september 1983. (boek)
B0598 Het Vaderland Verdedigd 1874-1914 (boek)
plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland
B0793 Het vuur blijft branden Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland (boek)
B0294 Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de regio Noordoost Friesland (boek)
B1006 Het zeegat uit ....op de valreep (fotoboek)
B0505 Historie van Vrieslant beschreven door Peter van Thabor (boek, bestaande uit 0 delen)
B0428 Historisch Fotoboek Ballum 100 jaar openbaar Onderwijs (boek)
B0457 Historische Atlas Friesland (atlas)
B0736 Historische plattegronden van Nederlandse Steden: deel 11.1 De Elf Steden van Friesland (atlas)
Dokkum, Hindeloopen, Harlingen, Workum en Stavoren
B0278 Historische tentoonstelling Dokkum 12 eeuwen 754 - 1954 (catalogus)
B0962 Holle boomstammen (boek)
B0150 Holwerd de geschiedenis van een terpdorp in woord en beeld (fotoboek)
B0753 Honderd Eeuwen Nederland (boek)
B0356 Honderd jaar "IJsclub Oudwoude e.o." (boek)
B0852 Honderd Jaar Friese Landbouw (boek)
De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw
B0618 Honderd jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland (boek)
B0973 Honderd jaar tennis in Dokkum (boek)
B0139 Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaak Ternaard 1904-2004 (boek)
Een geschiedenis van kermiscommissie tot kaatsvereniging
B0599 Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501 (boek)
B0619 Honderd vijftig jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland (boek)
B0526 Hoofdlijnen Rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de bataafse omwenteling. (boek)
B0564 Hoofdlijnen van het Waterschapsrecht. Een handleiding tot studie van het publiek recht en waterschapsrecht (boek)
B0535 Hoofdzaken van de Staatsinrichting van Nederland. (boek)
B0641 Hoogtepunten van de friese cartografie. Kaarten plattegronden en verveningen (atlas)
B0035 Hotse Hiddes de vrijbuiter de watergeus (roman)
B0589 Huis ter Noord Oudwoude 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden (boek)
B0637 Huizen in Nederland: Friesland en Noord Holland architectuurhistorische verkenning aan de hand van het bezit (boek)
van de vereniging Hendrick de Keyser
B0948 Hulpbetoon en afwering Het Friese groene kruis 1901 - 1980 (boek)
B0787 Hûndert jier muzykkorps ADVENDO Moarra/ Ljussens (boek)

I

B0859 IE .... Sa as it wie mar nea wer wêze sil (documentatie)
De geschiedenis van het dorp Ee over de periode 1923-1945
B0099 Ien Ieu Oer,,,,, 1905 - 2005 Skoalle mei de bibel te Moarre - Ljussens (boek)
B0069 IJsclub Strijdlust 1876-2001 (boek)
B0336 In 754 n.C. werd Bonifatius in Dokkum vermoord...maar wat weten we nog meer? (boek)
een wandeling langs 14 aspecten
B0101 In doarp yn 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740-1940 (boek)
B0083.2 In grazige weiden..... 1892 - 2005 De Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetzens (boek)
Een geschiedenis van honderd en dertien jaar
B0358 In haunfol saun Schiermonnikoog bijzonder eiland...bijzondere mensen (boek)
B0763 In het blauwe licht van God. vijftig verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen (boek)
B0648 In kringen van Kanunniken 695-1227 (boek)
Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht
B0032 In krystfeest to Eastmahoarne yn it jier 1572 (roman)
B0087.3 In lytse ieu Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006 (boek)
B0002 In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel (boek)
B0060 Ingwierrum troch de tiden hinne (boek)
B0496 Internetgids voor stamboomonderzoek (boek)
B0042 Inventarisatie Archeologische monumenten en terreinen in Friesland met kaarten (kaart)
B0799.01 It Ark ... Sûnder skiednis gjin takomst Agrarisch Erfgoed (boek)
B0757 It Burmaniapaad Een kijk-, lees, wandel- en fietsroute langs Ferwerd en Hogebeintum (gids)
B0080 It Doarp Nijewier (boek)
B0206 It gelearde Dokkum - Lijst van Dokkumer studenten uit alle eeuwen. (boek)
B0782 It Heitelân (boek)
B0983 It Jubeljier (roman)
roman die speelt in de franse tijd
B0840 It Kleaster Foswert op Amelân (boek)
B0755 It lêste himd hat gjin bûsen Honderd jaar "De Laatste Eer" te Driesum (boek)
B0800 It oare Fryslan Folgje Oebele Vries op e Foet - In programmarige Fan Omrop Fryslan oer de trije Fryslannen doe en no (videoband)

J

B0806 J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935 - 1942) (biografie)
B0812 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (boek)
B0952 Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 - 2005 (boek)
B0281 Jakob Nieweg in stille bewondering. 1877 - 1955. (biografie)
B0825 Jan de Tippelaar Het levensverhaal van Johannes Markus Belgraver (biografie)
B0086 Jan Leenderts Lerk .... een fries in het leger van Napoleon (boek)
B0829 Jeugdherinneringen van Jelle Dam (1857-1935) (boek)
B0941 Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel (boek)
B0942 Joast Hiddes Halbertsma 1789 - 1869 Brekker en bouwer (boek)
B0934 Johanna Geertruida Clausing - Noth... een gouvernante uit Haarlem (biografie)
B0401 Johannes kroniek van een leven (biografie)
biografie van Johannes Reeder
B0524.1 Johannes Hilarides en syn naamspooringen van het platte friesk deel 1 (boek)
B0524.2 Johannes Hilarides en syn naamspooringen van het platte Friesk deel 2 (boek)
B0925 Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Friesland (boek)
B0714 Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden (artikel)

K

B0742 Kaart van kerkelijk nederland (boek)
B0655.1 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1700/1640 (boek)
B0655.2 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1832 (boek)
B0655.3 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel kaarten (atlas)
B0656.1 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640 (boek)
B0656.2 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832 (boek)
B0656.3 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten (atlas)
B0104 Kan er iets goeds uit Nazareth zijn. 75 jaar U.D.I. 1911-1986 (boek)
Uitspanning door Inspanning
B0225 Kent U ze nog ... de Dokkumers (boek)
B0110 Kerk en Dorp Jouswier (boek)
B0097 Kerk en Dorp van Brantgum (boek)
B0102 Kerk en gemeente van Oosternijkerk (boek)
B0604.1 Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 1 de Predikant (boek)
B0604.2 Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 2 de Gemeente (boek)
B0606 Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik. (boek)
B0738 Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd (boek)
B0166 Kerkgeschiedenis Afscheiding en Doleantie - deel 1: Algemeen. - deel 2: Paessens en Moddergat (onderzoek)
B0300 Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum (boek)
B0271 Kleine Luyden in een kleine Stad. Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium te Dokkum. (boek)
1983-1983
B0726 Klokke Bim Bam (boek)
Toren, klokken(stoel) en uurwerk van de Hervormde Kerk te Rinsumageest
B0778 Kloosterpad .....een bedevaart in het oosten van Friesland (catalogus)
B0632.1 Kluwer Collegebundel wetteksten deel 1 Privaatrecht (boek)
B0632.2 Kluwer Collegebundel wetteksten deel 2 Publiekrecht (boek)
B0380.1 Kollumerland en Nieuw Kruisland geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving. (boek)
B0384 Kollumerland rond 1900 Reproducties uit het Jubileumfotoboek van Burgemeester Jouwert Witteveen. (boek)
B0243 Koninklijke IJsclub Dockum (boek)
De Geschiedenis van de oudste IJsclub vanaf 1840 - 1990
B0094 Koren-, pel-, en houtzaagmolen "De Zwaluw" te Birdaard (boek)
B0695 Korfbal in Veenwouden 1971-1996 (boek)
B0041 Korte geschiedenis van het dorp Wetzens (boek)
B0200 Korte Kronijk van Dokkum. - Eenige Historische verhalen van t gebeurde tot Dockum, sedert t jaar 10 na de geboorte (boek)
B0936 Kostgongers fan de Hear Bylden ùt de Fryske tsjerkeskiednis (boek)
B0848 Kriich tsjin fremdfolk (boek)
Tinkboek fan it fryske illegale forset yn è jierren 1940-1945
B0534 Kroniek der friese Kronieken. Antikritiek op Bolhuis'kritiek (boek)
B0381 Kroniek van Kollumerland 1583-1650 (boek)
B0074 Kweekbedrijf Ropta van de Friesche Maatschappij van Landbouw (boek)

L

B0675 Lager-onderwijswet 1920 (boek)
B0561 Landbouw en Bevolking tijdens de Agrarische Depressie in Friesland 1878-1895. (boek)
B0093 Landleven het boerenbestaan van toen (boek)
B0607 Langs de oude friese kerken. (boek)
B0669 Langs onverharde wegen Friesland in oude foto's 1850-1910 (boek)
B0650.2 Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Kerkenroute (werkstuk)
B0650.1 Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Molenroute (werkstuk)
B0236 Leven en Werken bij de N.O.F. 1920-1990 (boek)
B0406 Leven met je familie ... familierecht van wieg tot graf (boek)
B0777 Levende stenen.... het bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (boek)
B0213 Lezing van burgemeester van Tuinen over de herdenking van de gemeentewet 1851 - 1951 (boek)
B0937 Libbensskôging yn Fryslân (boek)
B0184 Licht op Schier over vuurtorens en bakens op Schiermonnikoog. (boek)
B0330 Liudger 742-809 De confrontatie tussen Heidendom en Christendom in de Lage Landen (biografie)
B0735 Logboek van een vliegveld............ Vliegveld Ameland in de periode 1916 - 2997 (boek)
B0203 Losse grepen út de skiednis fan Dokkum. (boek)
B0199 Louise Mellema 1900-1990 (biografie)
haar leven herrineringen literair werk
B0718 Luchtfoto atlas Fryslân (fotoboek)
B0968 Luchtfoto`s van Nederland in de twintiger er dertiger jaren (fotoboek)
B0950 Lytse Schotanus atlas (atlas)

M

B0788 Mallabaarse Brieven De brieven van de friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723) (boek)
B0960 Mannen van de Brouwershoeve (roman)
een boerenroman op Ameland
B0323 Marteldood van Bisschop Bonifatius en gezellen (catalogus)
B0280 Marten Dijkstra 1920-1972 schoolmeester tot in zijn vingertoppen (biografie)
B0839 Marten Posthumus tekenet de Geast (boek)
Rinsumageest in de 30- en 40er jaren van de 20e eeuw
B0273 Mei triennen siedzje sjongend sichtsje geschenk aan de schooljeugd van n.o. friesland bij de viering van de bevrijding (boek)
B0419 Memorij Het dagboek van Cornelis Pieter Zorgdrager. (boek)
B0205.1 Memorijboeck van de vrouwens het notitieboek van een friese vroedvrouw van 1693 tot 1745 (boek)
B0533 Men zal de naasten bereid vinden - Burenplicht in Friesland in de 18e en 19e eeuw. (boek)
B0878 Mensen van macht en aanzien (boek)
Frieslands elite in de 18e en 19e eeuw
B0004 Merken van friese goud- en zilversmeden (boek)
B0190 Met barken en Klippers de wereld rond. (boek)
B0173 Met kruis en ploeg. Een terugblik in de historie vanaf het eiland (boek)
B0964 Met Max Posthuma door Dokkum (documentaire)
B0374 Met vallen en opstaan. Honderd jaar Gereformeerd Rinsumageest. (boek)
B0070 Metslawier van toen... (boek)
B0518 Middeleeuws Friesland. De Economische ontwikkeling van het Gewest Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen. (boek)
B0612 Middeleeuwse muurschilderingen in Friese Kerken. 1100-1600 (boek)
B0628 Middelnederlands Handwoordenboek (woordenboek)
B0765 Middenstand in Dokkum (boek)
daar is meer te koop als spieringen en granaeten
B0189 Mijn Eerherstel als guerilla en auteur van het verguisde maar ware en onverbiddelijke boek Schiermonnikoog Oogappel van Hitler. (biografie)
B0306 Mijn voorlaatste en laatste preek, gehouden als Predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente (boek)
B0956 Miskend natuurtalent ? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser (biografie)
B0874 Mittelalterliche Entstehung und frühneuzeitige Ausbau der Städte in Midden Friesland (boek)
im spiegel der Topogräphische Karten
B0055 Mockema State (roman)
B0959 Moddergat de Oere veertig huizen en hun verleden (boek)
B0636 Mode in Friesland Moade yn Fryslân 1750-1950 (boek)
B0232 Moenia Doccumana. Dokkums Groene Gordel. (boek)
B0921 Molen "de Zwaluw" te Birdaard (boek)
B0555.2 Molenbedrijf en Meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw (boek)
B0922 Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 1 (fotoboek)
B0923 Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 2 (fotoboek)
B0668 Monumenten in Dongeradeel (boek)
B0007 Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel (boek)
regio noord
B0906 Monumenten vertellen het verhaal van de tweede wereldoorlog (boek)
naar aanleiding van 11 gedenktekens
B0009 Monuminten yn Eastdongeradiel (boek)
Monumenten in Oostdongeradeel
B0075 Morra 750 jaar een dorp in Oostdongeradeel (boek)
B0394 Munnekezijl 500 jaar (boek)
B0857 Munnikezijl Beeld van een dorp (boek)
B0904 Muzyk yn Fryslân (boek)
de geschiedenis van de muziek in Friesland

N

B0622 Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke of Liefdeprekers Predikanten (boek)
B0620 Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten tot 1964 (boek)
B0621 Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880-1959) (boek)
B0610 Naamlijst der Predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde Gemeenten van Friesland (boek)
B0207 Nammen Fan Dokkumers ut earder tiid. Alfabetische naamlijst van inwoners van Dokkum uit de criminele en civiele sententies van het Hof van - F (werkstuk)
B0349 Nationaal Park Schiermonnikoog Samenvatting Beheer- en Inrichtingsplan 1999 - 2008 (gids)
de Dorpsbode speciale editie
B0346 Nationaal Park Schiermonnikoog Beheersvisie 1998 - 2013 (rapport)
B0900 Nederland dichterbij - Friesland (fotoboek)
B0477 Nederlands Repertorium van Familienamen. deel 2 Friesland (boek)
B0597 Nederlandse Defensie 1839-1874 (boek)
B0927 Nederlandse vuurtorens (boek)
B0090 Nes in doarp yn'e Dongeradielen (boek)
B0813 New light on dark-age frisia (boek)
B0085 Niawier Wetzens 100 jaar in beeld - Simmer 2000 (boek)
B0723 Niemand ontvlucht het slagveld van de dood (boek)
Honderd jaar begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Anjum
B1002 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (woordenboek)
B0456 Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, bevattende kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten en de elf steden (atlas)
B0603.3 Nieuwe en eenvoudige verklaring van de veranderingen die de kusten van ons land langs de zee, de Wadden ondergaan (boek)
B0476 Nijhoffs Geschiedenis lexicon Nederlanden Belgie (boek)
B0885 Noodlanding bij Stavoren met de Halifax LL 294 van de R.A.F. (onderzoek)
B0473 Noord Nederlandse Heraldiek Familiewapens uit Drenthe Friesland Groningen. (boek)
B0724 Noord-Friesland buitendijks (rapport)
B0555.1 Noord-Oost-Friese Korenmolens en hun molenaars. (boek)
B0409 Nynke (van Hichtum) en Afke (fan Wergea) (biografie)
Sjoukje Troelstra - Bokma de Boer

O

B0987 Och, alles feroaret, wy ek (onderzoek)
Onderzoek naar het "Frysk eigene" van Lioessens onder invloed van het provinciaal ruimtelijk ordeningsbeleid
B0204 Oer Dokkum, Juster en Hjoed (boek)
bundel publicaties betreffende Dokkum
B0045 Oer Ealsum âld en nij (boek)
B0112 Oer Eastrum âld en nij (boek)
B0784 Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte (boek)
leven en werken in de 4 H dorpen in de vorige eeuw
B0233 Officiele opening van het belastinggebouw te Dokkum. (boek)
B0495 Om de sûnens fan it Fryske folk (boek)
tuberculose en haar bestrijding bij bevolking en veestapel 1890-1940
B0664 Om Gysbert Japiks hinne - Fryslân yn de 17e ieu (boek)
B0712 Om mekaar in Dokkum (boek)
Graphic novel
B0107 Om Nijtsjerk en Nes hinne Noed en nocht foech hundert jier lyn (werkstuk)
B0786 Onbekend Nederland - monument aan de waddenzee: de ondergang van een vissersdorp (boek)
B0828 Onder de toren Een geschiedenis van Oostergo 1947 - 1994 (boek)
B0715 Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland (boek)
B0338.1 Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix (boek)
B0344 Ontmoeting met de grijze monnik (boek)
B0312 Onze lieve Heer van de Terp, Dingen uit het predikantsleven van H. Groeneveld. (boek)
B0359 Onze Vermaning, 1767 - 1917 Gedachtenisrede door ds F.H. Pasma Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente van Dantumawoude (artikel)
B0507 Oorsprong en Geschiedenis van de Friezen. (boek)
B0725 Oost Ameland (rapport)
B0288 Oostergo 1953-2003 50 jaar Oostergo reintegratie (boek)
B1015 Op `e Bjokkens fan de tiid (Bundel)
Ferhalenbúek fan it eilaun Schiermontseich
B0748 Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850 (boek)
B0010 Op 'e Sneup troch Eastdongeradiel (boek)
B0033 Op en drafke... 75 jaar Rabobank (boek)
75 jaar cooperatief bankieren vanuit Anjum
B0373 Op en rond de Vonder. 25 jaar V.C.R. (boek)
B0334 Op Pylgerreis (boek)
B0513 Op reis door Friesland in de vorige eeuw (boek)
B0485 Op Zoek naar onze Voorouders. Handleiding voor Stamboomonderzoek. (boek)
B0683 Opduin een wandelend huis (boek)
B0858 Open monumentendag in EE 1990 (boek)
B0034 Openbaar Onderwijs in Oostdongeradeel (boek)
B0808 Openbare Lagere School "Burgerschool" te Dokkum 1882 - 2007 (documentaire)
B0546 Opkomst en strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland. (boek)
B0991 Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936 (boek)
B0320 Oud en nieuw St. Bonifatiuskerk te Dokkum (boek)
B0881 Oud Friesland vanuit de lucht (fotoboek)
B0492 Oud schrift in Nederland (boek)
leerboek voor de student
B0230 Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum (boek)
B0935 Oude sporen, nieuwe wegen Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek (boek)
B0500.1 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 1 (boek)
B0500.2 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 2 (boek)
B0500.3 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 3 (boek)
B0500.4 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 4 (boek)
B0629 Oudfriesche woordenlijst, met de vertaling in het nederlands en vergelijking met westfriesche woorden (woordenboek)
B0212 Oudheidkamer Dokkum en Omstreken. (boek)
B0799.02 Over agrarische ontwikkelingen in het dorp Buren op Ameland (artikel)
B0532.2 Over de structuur van de NOTARI╦LE AKTE en haar werking als bewijsstuk (boek)
B0399 Over School en Schoolmeesters van Oudwoude. 200 jaar Openbaar Onderwijs. (boek)

P

B0160 Paesens en Moddergat van toen ... (boek)
B0141 Parels onder riet ....... rietgedekte zomerhuizen, villa`s en boerderijen in Friesland (boek)
B0182 Pathmos de Stachouwer boerderij op Schiermonnikoog. (boek)
B0501 Pax Groningana 204 oorkonden over de verhouding Groningen Friesland in de 15e eeuw. (boek)
B0056 Peke Donia de Koloniaal (roman)
B0392 Plaatselijk Belang Triemen 50 jaar 1945-1995. (boek)
B0449 Planologische aspecten van de recreatie op de friese waddeneilanden. (rapport)
B0847 Plantenammen yn Fryslân (boek)
B0458.01 Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel (atlas)
B0458.02 Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel (atlas)
B0006 Pleatsen yn Eastdongeradiel. [ Boerderijen in Oostdongeradeel ] (boek)
ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de afdeling Oostdongeradeel en Schiermonnikoog van de Friese Maatschappij van Landbouw
B0292 Port Natal visa versa Ervaringen van een strafgevangene in de oorlogswinter 1944/45 (boek)
met fragmenten over het verzet in Dokkum
B0530 Practisyns woordenboekje of verzameling van meest alle woorden in de rechtskunde gebruiken. (boek)
B0304 Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum (boek)
B0471 Prisma van Heraldiek en Genealogie. Ruim 3000 begrippen van A tot Z verklaard. (boek)
B0631.7 Prisma woordenboek Duits - Nederlands (woordenboek)
B0631.5 Prisma woordenboek Engels - Nederlands (woordenboek)
B0631.3 Prisma woordenboek Frans - Nederlands (woordenboek)
B0631.1 Prisma woordenboek Nederlands (woordenboek)
B0631.8 Prisma woordenboek Nederlands (woordenboek)
B0631.6 Prisma woordenboek Nederlands - Duits (woordenboek)
B0631.4 Prisma woordenboek Nederlands - Engels (woordenboek)
B0631.2 Prisma woordenboek Nederlands - Frans (woordenboek)
B0536 Proeve van een woordenlijst der aan Friesland onder de Republiek eigene bestuurs - en rechtstermen (boek)
B0967 Professor Doctor Godard Gosses ta in oantinken (biografie)
B0029 Profiel van een waterland ....... de oude friese watersteden (boek)
B0393.2 Programma van de feestelijkheden op 13 tot en met 19 mei 1985 van cbs de Bining te Triemen (werkstuk)
B0544 Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland. (boek)

R

B0218 Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten (boek)
B0264 Reade Tried Extra 40 jier PVDA yn Fryslan. (boek)
B0011 Reboelje yn de Dongeradielen 1749 - Oproer in de Dongeradelen (boek)
(Oproer in de Dongeradelen 1749)
B0338.2 Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking 3 juli 1954 (documentatie)
B0106 Register op Een geschiedenis van Oosternijkerk - 75 jaar Uitspanning Door Inspanning - 100 jaar Geref.Kerk -Kristlyk onderwijs (boek)
B0311 Reglement van de Vereniging Vriendenkring te Dokkum (boek)
B0627 Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslän (boek)
B0502 Repertorium Frieslands Verleden Overzicht de friesche geschiedenis betreffende. (boek)
B0047 Repertorium van de stadsrechten in Nederland (boek)
Quod vulgariter statreghte nuncupatur
B0111 Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier 1977 - 1989 (rapport)
B0371 Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Sijbrandahuis. (rapport)
B0418 Richtlijnen voor en wetenswaardigheden over het Fries kostuum rond 1860 (boek)
B0789 Rinsma State van Sytzama tot Scheringa omdat adel verplicht (boek)
B0366 Rinsma State , Familiehuis Gemeentehuis (boek)
B0370 Rinsumageest en Sijbrandahuis, van onder de Klokslag. (boek)
B0977 Romte Het friese landschap van de toekomst (boek)
B0025 Rond de restauratie van de Hervormde Kerk te Anjum. (rapport)
B0649 Rondom de oude Lauwerszee (boek)
B0136 Rondom de Vermaning. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente van Visbuurt en Ternaard. (boek)
B0108 Ruimen....tien keer erger dan ik dacht (boek)

S

B0245 Sa Boartsjende wei. Naar aanleiding van de opening van het Harddraverspark. (boek)
B0910 Sa hat it sitten Sei- en Siswizen (woordenboek)
B0574 Salt Wetter Swiet Wetter. Over zoetwatervoorziening vroeger met name in Noordoost Friesland. (boek)
B0673.02 Scheepsstrandingen op Ameland, deel II 1834-1888 (G.A. Ameland inv.nr. 1166-1170) (werkstuk)
B0673.01 Scheepsstrandingen op Ameland,deel I, 1814-1834 (G.A. Ameland inv.nr. 1165) (werkstuk)
B0238 Schets van een oud Dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. VèGè (boek)
B0050 Schetsen uit de historie van Ee (boek)
B0126 Schiermonnikoog "Kroon"domein voor de vrije tijd (fotoboek)
B0603.2 Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg (boek)
B0658 Schiermonnikoog kroondomein voor vrije tijd (boek)
B0989 Schiermonnikoog Uit grootmoeders album (fotoboek)
B0943 Schiermonnikoog 1950 Aanleg waterleiding en opening (documentaire)
B0698.01 Schiermonnikoog 2004 Almanak van een eiland (boek)
B0698.02 Schiermonnikoog 2005 Almanak van een eiland (boek)
B0698.03 Schiermonnikoog 2006 Almanak van een eiland (boek)
B0698.04 Schiermonnikoog 2007 Almanak van een eiland (boek)
B0679 Schiermonnikoog door schildersogen van vroeger tot gisteren (boek)
B0197 Schiermonnikoog een drieluik (boek)
B0180 Schiermonnikoog een oase van rust (boek)
B0174 Schiermonnikoog een rijk verleden, een rijker heden. (boek)
B0681 Schiermonnikoog een wandelend eiland (boek)
B0729 Schiermonnikoog een wandeling door het oude dorp (boek)
B0176 Schiermonnikoog het eiland in de branding. (boek)
B0719 Schiermonnikoog in beeld 1950 -1980 een tocht door het dorp en buitengebied (boek)
B0198 Schiermonnikoog van vroeger... (fotoboek)
B0192 Schiermonnikoog Van Westerstrand tot Willemsduin (boek)
B0491 Schriftspiegel nederlandse Paleografische teksten van de 13e tot de 18e eeuw. (boek)
B0234 Siderius de Granaet (roman)
B0705 Simmer 2000 (artikel)
B0611.1 Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 1 A-M (boek)
B0611.2 Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 2 N-Z (boek)
B0324 Sint Bonifatiusboek (boek)
B0260 Sint Bonifatiusschool te Dokkum 75 jaar 1913-1988 (boek)
B0644 Sint Clemensparochie op Ameland (boek)
B0137 Sions Vorst en Volk, Hero Sibersma 1644-1728 predikant te Ternaard (biografie)
B0422 Sits.... exotisch textiel in Friesland (boek)
B0864 Skeppe en Skriuwe (boek)
10 jaar Argeologysk wurkferban Fryske Akademy
B0999 Skiednis fan de Fryske Biweging (boek)
B0003 Skiednis Fan Eastdongeradiel. - Geschiedenis van Oostdongeradeel (boek)
B0691 Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne (boek)
B0357 Skier Besjoen (rapport)
B0687 Skip op strân - Ameland - Reddingsstations langs de Nederlandse kust (boek)
B0073 Skoalle Meitsje 75 jaar Christelijk Onderwijs in - Metslawier 1922-1997 (boek)
B0773 Slein mar Oerein.....Burgum yn oarlochstiid (boek)
B1010 Slotakkoord aan de 19e eeuw Het Dokkumer muziekfeest van 1897 (boek)
B0905 Sneek gephotographeerd 1863-1900 (fotoboek)
B1017 Social Media in 19e eeuws Dokkum Vijf vriendinnenalbums uit 1830 - 1850 (boek)
B0979 Spelregels Keatsen (boek)
B0019 Sta stil in het spoor van de canadezen langs monumenten van verzet en bevrijding (boek)
B0221 Stadhuis Dokkum. (fotoboek)
B0975 Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe (fotoboek)
S0100 Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe (fotoboek)
B0509.1 Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1800-1900) (boek)
B0835 Stania State Oenkerk (boek)
B0214.1 Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum 1954 (rapport)
B0522 Steden en hun verleden. de ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de 19e eeuw (boek)
B0018 Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost Friesland (boek)
B0929 Stem van de stilte wadden beeldkunst (boek)
B0064 Stichting de Commune te Engwierum 1797-1997 (boek)
B0058 Stinzenplanten Bloemenpracht rondom Friese stinzen en states (boek)
B0865 Stof zijt ge....begrafenisgebruiken en bijzondere begraafplaatsen door de eeuwen heen (boek)
B0721 Stoomzuivelfabriek "de Eensgezindheid" Coöperatieve zuivelfabriek Schiermonnikoog G.A. (boek)
B0682 Strandingen en Jutters (boek)
B0151 Strjitnammen yn Holwert en Ternaerd. (boek)
B0077 Swart mar Leaflik 100 jaar Gereformeerde Kerk van Lioessens - Morra 1851-1951 (boek)
B0969 Swerfstiennen yn Fryslân De erfenis fan de iistiden om Bûtenpost hinne (boek)

T

B0153 "Treed niet onachtzaam hier voorbij" stilstaan bij heden en verleden Sint Maartenskerk in Hallum (boek)
1100 - 2011
B0258 't Lyceum in 't zilver. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Christelijke scholengemeenschap Oostergo (boek)
B0984 Taalpeiling in Fryslân....Onderzoek naar de beheersing van het fries en nederlands aan het einde van de basisschool (onderzoek)
B0716 Taeke Pieters Klimstra ( 1858 - 1945) orgelmaker te Wierum en Metslawier (biografie)
B0420 Tames Oud 1895-1953 van Ameland. (biografie)
B0463 Taschenbuch der Zeitrechnung. (boek)
B0903 Tekens van toen in Tytjerksteradiel 1940-1945 (boek)
B0639 Ter Walvisvaart. Dagboek van een jonge walvisvaarder op de Willem Barendsz (boek)
B0578 Terpafgravingen in Friesland (werkstuk)
B0957 Terpbewoning in oostelijk Friesland (boek)
twee opgravingen in het voormalig kweldergebied van oostergo
B0024 Terpen (boek)
B0994 Terpen en terpvondsten in Friesland (boek)
B0558 Terpen Mens en Milieu. (boek)
B0559 Terpen tussen Vlie en Eems. deel 2 Een Geografische en Historische Benadering (boek)
B0688 Terug in de tijd. 1904-2004 Ver. van Vrijzinnig Hervormden Friesland en Leeuwarden (boek)
B0177 Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ... (boek)
B0159 Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 - AS-M , het raadsel van het vliegtuig onder de zeedijk te Holwerd. (werkstuk)
B0277 Thomas Romein, een classicistisch bouwmeester in het Friesland van de negentiende eeuw. (biografie)
B0114 Titus Brandsma zijn levensweg 1881 - 1942 en zijn Zaligverklaring Rome 1985 (biografie)
B0872 Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum (boek)
B0131 Tjaard van Aylva 1721-1757. Nobilis Frisius de Nobilisearre? (biografie)
B0761 Tjipke Postma (1866-1956) skipper - folksdichter (biografie)
B0671 Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731 (boek)
B0282 Toonkunstkoor Dokkum e. o. 1940-1990 (werkstuk)
B0642 Toponimen en toponimyske elementen yn Fryslân. in analytyske bibliografy ca 1835-1980 (boek)
B0144 Trams en tramlijnen De paardentrams in Noord- en Oost Nederland (boek)
B0403 Trapsgewijs naar het hoogste ...van gevangenkamp tot staatsbezoek (biografie)
Biografie van Leo Geleijnse
B0783 Tussen Dokkum en de zee (fotoboek)
B0633 Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving. 1940-1945 (boek)
B0172 Tussen Scholbalg en Lauwers, Ballade van een eiland. (boek)
B0383 Tussen Sennaer en Lauwers Een aantal historische schetsen uit Kollumerland. (boek)
B0678 Twa doarpen en har tsjerke yn e njoggentjinde ieu Hoe't de ofskieding yn Lioessens oanhang krige hat en yn Moarra net (boek)
B0443 Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee (boek)
B0504 Tweeduizend 200 jaar Geschiedenis van Friesland. (boek)

U

B0088 Uit Beppe`s knopendoos (boek)
B0413 Uit de Geschiedenis van de Amelander Kerken. (boek)
B0396.02 Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest ten tijde van ds Politiek (boek)
B0514 Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later (boek)
B0005 Uit het album van Dongeradeel (fotoboek)
B0875 Uit het album van Tietjerksteradeel (fotoboek)
B0871 Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen (boek)
B0454.1 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen. (atlas)
B0071 Uitstervende beroepen `t is mooi geweest (boek)
B0573 Undersyk yn de noardeasthoeke (boek)
B0760 Us doarp Mitselwier (fotoboek)
B0308 Ut pad fan ons Kerk, Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum. (boek)

V

B0954 "Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden" Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog (boek)
B0020 Van Anigheim tot Anjum. (boek)
B0810 Van badhotel tot strandhotel (boek)
B0836 Van Beijntum Bolleholle en Keallesturt (boek)
B0072 Van Bintje tot Marijke (boek)
75 jaar kweekwerk vanwege de Friesche Maatschappij van Landbouw
B0431 Van Boerenstand tot Vennoot te Buren op Ameland. (boek)
B0297 Van boerenzoon tot fabrikant Memoires van Pier Prins (biografie)
B0262 Van Brandemmer tot Hoogwerker. Geschiedenis van de vrijwillige Brandweer van Dokkum. (boek)
B0255 Van cursus naar scholengemeenschap Us Hiem, neutraal bijzonder landbouw en huishoud onderwijs (boek)
B0863 Van de mond der oude Middelzee (boek)
B0824 van Fûgelsang tot Fogelsanghstate (boek)
B0397 Van geslacht tot geslacht 400 jaar Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest (boek)
B0547 Van Huiszorg naar Thuiszorg. De geschiedenis van de gezinsverzorging in Friesland. (boek)
B0585 Van Kippenhok tot Ynswinger 25 jaar voetbalvereniging W.T.O.C. 1964-1989 (boek)
Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie
B0037 Van knollenveld naar "Kolkenfjild" 50 jaar v.v. Anjum 1948 - 1998 (boek)
B0254 Van Paleis op de Dam tot Stationsweg 47. (boek)
Gedenkboek ULO MULO MAVO 1920-1995
B0444 van Postschip tot Veerboot. De verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog. (boek)
B0389.01 Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de Bestuurszetel van de Gemeente Kollumerland. (boek)
B0405 Van Slot tot Postbureau, rechtsbedeling en politietaak op Ameland in de loop der tijden. (boek)
B0945 Van streek en van de straat (boek)
B0461 Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten. deel 1 (boek)
B0462 Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten. deel 2 (boek)
B0351 van Ter Sted tot Olde Stins. (boek)
B0666 Van Voorstraat naar Westenstein. (boek)
Een kuier door de geschiedenis van Kollumerland en Nieuwkruisland
B0940 Van wel- en regenput naar waterleiding op Schiermonnikoog (boek)
B0694 VCV-SCV veertig jaar voetbal in Veenwouden en Veenwoudsterwal 1947-1987 (boek)
B0798 Verbonden met Blierherne De bijzondere geschiedenis van een kampeerboerderij op Ameland (boek)
B0575 Verborgen Verleden Belicht. (boek)
B0424 Verdwenen plekjes ... Ameland 1945-1980 (boek)
B0227.1 Verdwenen plekjes ... Dokkum 1948-1978 (boek)
B0167 Vereniging Dorpsbelang Zwaagwesteinde 100 jaar 1898 - 1998 (boek)
B0404 Vergeven = vergeten Vergeet het maar (boek)
verzoeningsverhaal van Leo Geleijnse
B0572 Verleden van Frieslands Noordoosten (boek)
B0157 Vermelden en Vermanen vier eeuwen doopsgezinden in Holwerd (boek)
B0326.1 Verslag van het verhandelde in het Symposium met betrekking tot de Nationale Bonifatius Herdenking (rapport)
B0767 Vertellingen van Elise de Boer - Jongsma .......haar jeugd op Ameland (boek)
╦lise in Wonderland
B0801 Verzamelen......... Interview op het Streekarchivariaat Noordoost Friesland (videoband)
B0387 Vijf jaren Stichting Oud Kollumerland 1973-1978 (boek)
B0046 Vijf keer de wereld rond 25 jaar Loopgroep Dokkum e.o. 1986-2011 (boek)
B0430 Vijftig jaar Kardinaal de Jongschool op Ameland (boek)
B0196 Vijftig jaar voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog 1948 - - 1998 (boek)
B0040 Vinea Domini Geschiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum - Wetzens (boek)
B0908 Vissers van Wad en Gat (boek)
B0963 Vitae Abbatum Orti Sancte Marie (boek)
Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in friesland
B0722 VLAS van lijnzaad tot lijnwaad (boek)
B0731 Vliegend boven Nederland (fotoboek)
B0717 Voetbalvereniging Dokkum 80 1926 - 2006 (tijdschrift)
B0017 Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. deel 9 De provincie Friesland (boek)
B0988 Vredehof rustplaats voor drenkelingen op Schiermonnikoog (boek)
B0680 Vredenhof (boek)
B0608 Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord - Nederland. (boek)

W

B0751 Waarde Domin Brieven uit Hallum 1868 - 1878 (boek)
B0919 Wachtend op Herfst zomergedichten (Bundel)
B0917 Wachtend op Lente wintergedichten (Bundel)
B0920 Wachtend op Winter herfstgedichten (Bundel)
B0918 Wachtend op Zomer lentegedichten (Bundel)
B0345 Waddenfolklore (boek)
B0992 Waddenjutters (boek)
B0445 Waddenland (boek)
het landschap en cultureel erfgoed in de waddenzeeregio
B0970 Waddenwijsheid (boek)
Populair wetenschappelijke artikelen over het waddengebied
B0733 Want onze tijd is altijd daar...... (boek)
een eeuw "Gedenk te Sterven" te Rinsumageest en Sijbrandahuis
B0475 Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel. (boek)
B0162 Waren de vissers van Moddergat zeerovers (boek)
B0652 Wat met het Wad? (boek)
inpoldering van de waddenzee
B0938 Wat verdween Verdwenen beroepen van mensen die veel met de natuur te maken hadden (boek)
B0880 Waternamen (boek)
B0570 Waternamen in Friesland. (boek)
B0592 Waterschap de Polder van Oost- en Westdongeradeel 1821-1973 (werkstuk)
B0089 We zijn maar met weinigen, klein in getal (boek)
Beelden uit de geschiedenis van 400 jaar Nederlandse Hervormde Gemeente Niawier
B0593 Weeshuizen in Nederland De wisselende gestalten van een weldadig instituut (boek)
B0759 Wegen van waarde...... een Bonifatiusroute door Dokkum en een romaanse kerkenroute langs dorpen in Noordoost Friesland (gids)
B0897 Wenjen en wurkjen yn Fryslân - Wonen en werken in Friesland (boek)
sociaal economische atlas
B0486 Wenken en adressen voor Genealogisch onderzoek in het Buitenland. (boek)
B0663 Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van de Aegon op 2 eeuwen verzekeringsgeschiedenis (boek)
B0562 Werken en wonen in de kleibouwstreek (boek)
B0939 Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010 (boek)
B0168 Westereenders in Nederlands Indië (boek)
B0653 Westergeastmer Strjitnammen (boek)
B0120 Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp (boek)
B0122 Wierum een klein beetje geschiedenis (boek)
B0974 Wierum en haar bewoners (boek)
B0135 Wij hebben een jonge zuster Gereformeerde Kerk te Ternaard (boek)
B0811 Willem Cornelis de Groot (1853-1939) Architect in Friesland (biografie)
B0031 Willem Teackes uit Anjum. Verhaal gebaseerd op een ware gebeurtenis uit 1526. (roman)
B0325 Willibrord en Bonifatius (boek)
B0186 Winters op Schiermonnikoog (boek)
B0061 Wonen en Werken in Engwierum toen en nu (boek)
B0014 Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987 (boek)
B0478 Woordenboek der Voornamen. (boek)
B0340 Wopke Fenenga (biografie)
B1004 Wurdboek fan de Fryske Taal Woordenboek der Friese taal (woordenboek)
B0181 Wylde blome gedichten yn de taal van it eilaun Schiermonnikeich. (boek)

Y

B0588 Yn en om de Krite. Koninklijke Nederlandse Kaatsbond 1897-1992. (boek)

Z

B0791 Zeedijken in het noorden mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming (boek)
B0794 Zeemansgraf (boek)
B0775 Zestig jaar natuurbescherming It Fryske Gea (boek)
B0259 Zeventig jaar Clearcamp 1911-1981 Christelijke Pedagogische Academie en H.A.V.O. (boek)
B0978 Zingende torens Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel (boek)
B0490 Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen 1450 en 1700 (boek)
B0976 Zuster kom toch over Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Frieslans. Brieven uit Amerika 1894-1933 (boek)
B0685 Zusters op Schiermonnikoog Een geschiedenis van het kinderkoloniehuis Sint Egbert (boek)
B0158 Zwaagwesteinde (boek)