Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987
 


Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987

Woningbouwvereniging Holwerd, 1907 - 1924 en Woningbouwvereniging Ternaard, 1920 - 1924

Betrokkenen:
auteur: W.T. Keune, streekarchivaris

Trefwoorden:
onderwerp: Ternaard
onderwerp: jubileum
onderwerp: huisvesting
onderwerp: Holwerd

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Algemeen
B0014
boek
1987

Betreft:
Archief toegang 161: Woningbouwverenigingen