Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Gedenkboekje van het 75 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Niawier
 


Gedenkboekje van het 75 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Niawier
Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Algemeen
B0083.1
boek
2005

Betreft:
Archief toegang 142 : Gereformeerde Kerk Niawier

Zie ook:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0083.2 : In grazige weiden..... 1892 - 2005 De Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetzens