Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691
 


Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691

Betrokkenen:
onderwerp: Aylva te Holwerd

Trefwoorden:
onderwerp: Westdongeradeel
onderwerp: oorlog
onderwerp: Holwerd
onderwerp: genealogie
onderwerp: Aylva huis
onderwerp: adel

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Algemeen
B0130
biografie
1954

Zie ook:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0131 : Tjaard van Aylva 1721-1757. Nobilis Frisius de Nobilisearre?