Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
 


Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen

Betrokkenen:
auteur: G. Herrema, kerkvoogd

Trefwoorden:
onderwerp: toren
onderwerp: preekstoel
onderwerp: predikant
onderwerp: orgel
onderwerp: kerkvoogd
onderwerp: Holwerd
onderwerp: Hervormd
onderwerp: grafsteen
onderwerp: geschiedenis (kerk)

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Algemeen
B0152
boek
1987

Betreft:
Archief toegang 028 : NH Gemeente Holwerd
  inv.nr. 1055 - Historische aantekeningen betreffende het dorp - en de kerk Holwerd vermoedelijk aangelegd ten behoeve van de restauratie

Zie ook:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0155 : De Orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd
Bibliotheek Historische Documentatie inv.nr. HDW031 : Inleiding door P. Karstkarel ter gelegenheid van de aanbieding van "Hervormd Holwerd" op 12 december 1987
Bibliotheek Indexen inv.nr. I0308 : Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
Bibliotheek Indexen inv.nr. I0309 : Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912