Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 1
 


Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 1

Betrokkenen:
auteur: J.J. Spahr van der Hoek

Trefwoorden:
onderwerp: veeteelt
onderwerp: landbouw
onderwerp: jubileum
onderwerp: geschiedenis (algemeen)

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Algemeen
B0560.1
boek
1952

Betreft:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0006 : Pleatsen yn Eastdongeradiel. [ Boerderijen in Oostdongeradeel ]