Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

In kringen van Kanunniken 695-1227
 


In kringen van Kanunniken 695-1227
Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht

Betrokkenen:
auteur: Kaj van Vliet, archivaris

Trefwoorden:
onderwerp: Rooms Katholiek
onderwerp: monnik
onderwerp: middeleeuwen
onderwerp: klooster
onderwerp: Dokkum
onderwerp: Bonifatius

Collectie
Inv.nr.
Soort
ISBN
Uitgave
Algemeen
B0648
boek
90-5730-229-2
2002

Betreft:
Archief toegang 033 : RK Parochie Dokkum

Zie ook:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0173 : Met kruis en ploeg. Een terugblik in de historie vanaf het eiland
Bibliotheek Historische Documentatie inv.nr. HDD059 : Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200