Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Gebundelde Belangen Achttien jaren ontwikkelingsschap "De Kleibouwstreek"
 


Gebundelde Belangen Achttien jaren ontwikkelingsschap "De Kleibouwstreek"

Betrokkenen:
auteur: A. Oosterhoff te Witmarsum

Trefwoorden:
onderwerp: Westdongeradeel
onderwerp: tuinbouw
onderwerp: planologie
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: landbouw

Collectie
Inv.nr.
Soort
ISBN
Uitgave
Reeks
Jaargang
Algemeen
B0670
boek
90-6171-489-3
1974
it baeken
1975 489