Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Historische plattegronden van Nederlandse Steden: deel 11.1 De Elf Steden van Friesland
 


Historische plattegronden van Nederlandse Steden: deel 11.1 De Elf Steden van Friesland
Dokkum, Hindeloopen, Harlingen, Workum en Stavoren

Betrokkenen:
medewerker: P. Karstkarel, historicus te Leeuwarden
medewerker: Gosse Blom, historicus te Hindelopen
medewerker: G.I.W. Dragt, conservator te Dokkum
medewerker: M. Schroor, wetenschapper

Trefwoorden:
onderwerp: kartografie
onderwerp: Friesland
onderwerp: Dokkum

Collectie
Inv.nr.
Soort
ISBN
Uitgave
Algemeen
B0736
atlas
90-6469-824-4
2007

Betreft:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0457 : Historische Atlas Friesland