Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Buiten de stadswallen 40 korte artikelen over gebieden .... uit de Nieuwe Dokkumer Courant
 


Buiten de stadswallen 40 korte artikelen over gebieden .... uit de Nieuwe Dokkumer Courant

Betrokkenen:
auteur: D. van Minnen te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: Westerisse
onderwerp: trekschuit
onderwerp: eendenkooi
onderwerp: Dokkum
onderwerp: de Streek
onderwerp: Betterwird
onderwerp: Aalsum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Algemeen
B0737
artikel
1976

Betreft:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0219 : Dokkum, een stad vol herinneringen 66 artikelen uit de Nieuwe Dokkumer Courant