Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

It lêste himd hat gjin bûsen Honderd jaar "De Laatste Eer" te Driesum
 


It lêste himd hat gjin bûsen Honderd jaar "De Laatste Eer" te Driesum

Betrokkenen:
auteur: J. Dantuma, wethouder te Driezum

Trefwoorden:
onderwerp: jubileum
onderwerp: grafsteen
onderwerp: geschiedenis (vereniging)
onderwerp: Driezum
onderwerp: Dantumadiel
onderwerp: burenplicht
onderwerp: begrafenis
onderwerp: begraafplaats

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Algemeen
B0755
boek
2008

Betreft:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0533 : Men zal de naasten bereid vinden - Burenplicht in Friesland in de 18e en 19e eeuw.