Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
 


Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.

Betrokkenen:
auteur: M. Schroor, wetenschapper te Leeuwarden
co-auteur: E.H. Bary, historicus te Wijchen
co-auteur: D. Jansen, Leraar te Giekerk
documentatie: Tj. Jongsma, streekarchivaris te Dokkum
documentatie: G.I.W. Dragt, conservator te Dokkum
documentatie: W. Banga, onderwijzer te Dokkum
medewerker: J. Boersma, archivaris genealoog te Triemen
opdrachtgever: Stichting Historia Doccumensis te Dokkum
samenwerker: Fryske Akademy te Leeuwarden

Trefwoorden:
onderwerp: Trekweg
onderwerp: Illustratie
onderwerp: geschiedenis (kerk)
onderwerp: geschiedenis (gemeente)
onderwerp: geschiedenis (algemeen)
onderwerp: Dokkum
onderwerp: Bonifatius

Collectie
Inv.nr.
Soort
ISBN
Uitgave
Reeks
Jaargang
Algemeen
B1000
boek
90-901-7827-9
2004
Fryske Histoaryske Rige
964

Betreft:
Archief toegang 001 : Dokkum 1574-1922

Zie ook:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0217 : Dokkum
Bibliotheek Collectie Van Tuinen inv.nr. CVT3492 : Maple Leaf up De Canadese opmars in noord-nederland april 1945
Bibliotheek Werkstukken inv.nr. W0170 : De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart