Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Collectie Collectie Van Tuinen
(bestaande uit 1756 titels)

Collectieoverzicht


  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


Inv.nr.   Titel

0

CVT3848 02-02-02 Het huwelijk van Willem Alexander en Maxima (boek)

1

CVT2092 10 jaar Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland (boek)
CVT1455 10 jaar friese welvaart (rapport)
CVT1102 10 jaar toneelcoördinatie (boek)
CVT0996 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum, 1864 - 1964 (boek)
CVT1803 100 jaar Christelijk Schoolonderwijs te Ternaard (boek)
CVT4438 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998 (boek)
CVT1629 100 jaar Gereformeerde Kerk van Engwierum (boek)
CVT3851 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002 (boek)
CVT3730 100 jaar Nieuwsblad van Noordoost Friesland 100 jaar Kollumer Courant (boek)
CVT1826 100-ste jaarverslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde (boek)
CVT1463 125 jaar Stedelijke Harmonie Dockum (boek)
CVT2033 1898-1948 Koningin Wilhelmina (boek)

2

CVT1564 20 jier fryske kultuerried (boek)
CVT2250 200 jaar post in Nederland (boek)
CVT2694 2000 jaar wonen (boek)
CVT0117 25 jaar Frisia Catholica (boek)
CVT1705 25 liedjes om op het gehoor te zingen (boek)
CVT2008 25+10=2 X 50.000 aansluitingen op het waterleidingnet in Friesland van de I.W.G.L. (boek)

3

CVT1786 35 jaar fotoclub "Skaed en Ljocht" (boek)
CVT1923 350 jaar geleden. Geschiedenis van de textielwinkel van der Gang uit Dokkum (boek)

5

CVT0559 5 mei-feest 1960 Het slaagde Allen deden mee (boek)
CVT1280 50 jaar de Hollandse molen (boek)
CVT1145 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976 (boek)
CVT2103 50 jier letter (boek)

6

CVT1444 60 jaar Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken (boek)

7

CVT1763 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964 (boek)
CVT0013 754-1954 Bonifatius (boek)

8

CVT1436 8-ste Friese Elfstedenweek (boek)

A

CVT1413 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (boek)
CVT4224 ABC-regels..........handleiding voor het alfabetisch rangschikken (boek)
CVT2716 Achtergronden (beschrijving jeugdjaren) van E.N. van Kleffens (boek)
CVT2482 Adresboek van de friese industrie (boek)
CVT0289 Afke's tiental (roman)
CVT2945 Afscheid van burgemeester van Tuinen 1970 (boek)
CVT1737 Afscheidspreek van ds J.H. Kroeze in de Gereformeerde Kerk van Dokkum (boek)
CVT2143 Afsluiting der zeegaten deel 4 (boek)
CVT1578 Afsluiting van het Reitdiep enz. (boek)
CVT2688 Al is ons prinsje nog zo klein (boek)
CVT3001 Album Deutsche Lyriek lieder und romancen (boek)
CVT0577 Alde doarpsgesichten (boek)
CVT0309 Alderheljen (roman)
CVT1815 Alfabetische plaatsnamenlijst van Nederland (boek)
CVT2993 Algemeen overzigt van den staat, inhoud en organisatie van het Prov. Archief van Friesland (boek)
CVT3107 Alle klokken luiden (boek)
CVT3655 Alles anne hang 50 jaar C.F.K. (Kaatsen) (boek)
CVT1124 Alles in het water Ontstaan van zwembaden te Dokkum (boek)
CVT3140 Alphabetisch register op het Groot Plakkaat- en Charterboekvan Friesland (boek)
CVT1769 Alphabetische lijst van beroepen en bedrijven met het recht op patent (boek)
CVT2350 Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en West Dongeradeel) (boek)
CVT3046 Als 't moet (boek)
CVT3139 Ambtsgebeden in Nederlandse openbare colleges (boek)
CVT3486 Ambtsketens van burgemeesters in Nederland (boek)
CVT2535 Ameland aan den Vrieschen wal (boek)
CVT2695 Ameland duinen, deining….en demonen (boek)
CVT0379 Ameland en zijn bewoners (boek)
CVT1425 Ameland in vroeger eeuwen (boek)
CVT1323 Ameland verleden en heden (boek)
CVT0721 Amsterdamse gevelstenen (boek)
CVT0946 Amsterdamse straatnamen geschiedkundig verklaard (boek)
CVT2202 Animadversiones in loca selecta v.t. (boek)
CVT1750 Anjum en zijn molen (boek)
CVT3261 Anne Frank Krant 1990 (boek)
CVT2005 Anti-revolutionaire staatkunde, juni 1894, juli 1948, mei 1958 (boek)
CVT2288 Anwachs, Landgewinning und Deichbau in Nordfriesland (boek)
CVT1797 Archeologie en monument (boek)
CVT2139 Archeologie van de Zuiderzee (boek)
CVT3345 Architecture hydraulique...... Waterstaatskundige bouwwerken (boek)
CVT2352 Armenzorg in Friesland 1500-1800 (boek)
CVT1299 As de gele pompieren biginne to praten (boek)
CVT0316 As in blêd (roman)
CVT0662 As jimme it leie meie (boek)
CVT3651 Atlas van het vernieuwend platteland (boek)
CVT3341 Atlas van historische vestingwerken (boek)
CVT3974 Atlas van Nederland (boek)
CVT0033 Auf Sankt Bonifatius Spuren (boek)
CVT0446 Auke vecht mee (boek)
CVT3133 Avondrood ....Bloemlezing en overzicht der stadsfriese, amelandse en bildtse letteren (boek)
CVT2433 Avontuur om Rottumerplaat (boek)

B

CVT4421 Bacteriënjagers en andere verhalen (boek)
CVT0779 Badgids voor Ameland (boek)
CVT0465 Balladen en lieten (boek)
CVT0115 Bayerische Frömmigkeit (boek)
CVT0560 BC Onze hartelijke gelukwensen (boek)
CVT1010 Beeld en route (boek)
CVT2227 Beeldende kunstenaars in Friesland (boek)
CVT1062 Beginselen van behoorlijk bestuur (boek)
CVT1520 Bejaard zijn in vier Friese gemeenten (boek)
CVT3262 Bejaarde bevolking in Dokkum (boek)
CVT3624 Bekijk het noorden eens anders (boek)
CVT0753 Beknopte geschiedenis des Vaderlands (boek)
CVT1485 Beknopte geschiedenis van Friesland (boek)
CVT2278 Beknopte spraakkunst van het Schiermonnikoogs (boek)
CVT0915 Belangrijkste gebeurtenissen 10 mei 1940 - 2 september 1945 (boek)
CVT0972 Beleidsaspecten van de bejaardenzorg in Friesland (boek)
CVT3263 Belevenissen 1894 - 1940, deel I en Belevenissen 1940 - 1958, deel II (boek)
CVT2556 Benauwdheid en Verlossing (boek)
CVT0174 Benedictijns Tijdschrift (boek)
CVT1174 Beschermde planten in Friesland (boek)
CVT1054 Bescherming der Nederlandse buitenplaatsen (boek)
CVT1206 Bescherming van leerlingen tegen gevolgen van besmettelijke ziekten enz. (boek)
CVT2307 Bescherming waterbedrijven met het oog op oorlogsomstandigheden (boek)
CVT3091 Beschouwing over het tegenwoordige standpunt onzer kennis der Nederlandse terpen (boek)
CVT2686 Beschrijving der oproerige beweegingen in Friesland (boek)
CVT1319 Beschrijving der schilderijen op de groote Raadzaal te Dokkum (boek)
CVT1960 Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard (boek)
CVT3204 Betinking gemeentewet (boek)
CVT0432 Beumer & Co (roman)
CVT2149 Beurt- en Wagenveren (boek)
CVT1959 Bevolkingsspreiding (boek)
CVT0814 Bevrijding 8 december 1944 (boek)
CVT1560 Bevrijdingsfeest (van Dokkum) (boek)
CVT0600 Bezoekt Schiermonnikoog (boek)
CVT2295 Bibliotheek- en Leeszaalwerk in Friesland; met jaaroverzichten 1954, 1955 en 1956 (boek)
CVT3685 Bij Koninklijke Beschikking - Hofleverancier (boek)
CVT2662 Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland (boek)
CVT2804 Bijdragen tot de natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland (boek)
CVT1971 Bijeenkomst ter gelegenheid van de collectieve beëdiging van 11 burgemeesters in Friesland (boek)
CVT0788 Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding (boek)
CVT0147 Biniface of devon (boek)
CVT2734 Binnendiken en slieperdiken (boek)
CVT2179 Bitinking fan de gemeentewet 1851 - 1951 (boek)
CVT3888 Blija en Holwerd tijdens de tweede wereldoorlog (boek)
CVT0790 Bloemlezing uit zijn gedichten (Dirk Rafael Camphuysen) (boek)
CVT0409 Blommen foar Minke (roman)
CVT0135 Boden en Helden Gods (boek)
CVT3776 Boerderijen inventariseren (boek)
handleiding voor het inventariseren en typeren van boerderijen
CVT3165 Boerderijen van het Noordererf (boek)
CVT0281 Boerefolk (roman)
CVT2935 Bolsward, inventaris der archieven (boek)
CVT0075 Boniface (boek)
CVT0098 Bonifacius der Apostel der Deutschen (boek)
CVT0054 Bonifatius (boek)
CVT0172 Bonifatius toneelstuk (boek)
CVT0080 Bonifatius als Pelgrim (boek)
CVT0031 Bonifatius Büchlein (boek)
CVT0083 Bonifatius die angelsächsische Mission und Niedersachsen (boek)
CVT0226 Bonifatius en zijn tijd (boek)
CVT0182 Bonifatius in Dokkum vermoord............ (boek)
CVT0176 Bonifatius Jahrbuch 1916 (boek)
CVT4449 Bonifatius Jubiläum 2004 (artikel)
CVT0181 Bonifatius Oratorium (boek)
CVT0009 Bonifatius Stichting Dokkum, souvenir van Dokkum's pastoor (boek)
CVT0047 Bonifatius und die Frage der apostlischen Sukzession (boek)
CVT0224 Bonifatius zijn leven en invloed (boek)
CVT0150 Bonifatius, een kerkhistorische studie (boek)
CVT0153 Bonifatius, levenseinde in het licht der opgravingen (boek)
CVT0223 Bonifatius, vom Angelssächsischen Missionar zum Apostel der Deutschen (boek)
CVT0053 Bonifatius, Wanderer Christi (boek)
CVT0143 Bonifatius-Bisschop (boek)
CVT4423 Bonifatiusblatt Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken (artikel)
CVT0421 Boustiennen (roman)
CVT0792 Boustiennen fen it fryske nasjonalisme (boek)
CVT2958 Bouwen op mensen (boek)
CVT3850 Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân (boek)
CVT1021 Bouwers en bouwen in het verleden (boek)
CVT3163 Bouwontwerpen (boek)
CVT1093 Bouwverordening voor de gemeente Dockum (boek)
CVT3859 Boven de wadden, dag en nacht.... (boek)
CVT2285 Brandweerwedstrijden op 30 juni 1962 te Dokkum (boek)
CVT0331 Brekkende Branning (roman)
CVT0012 Brieven van Bonifatius (boek)
CVT1411 Bronnen van onze geschiedenis (boek)
CVT1823 Bronnen voor het regionale onderzoek in Nederland (boek)
CVT0886 Brug nabij Dokkum (boek)
CVT3030 Bruggen in het landschap en het stadsbeeld (boek)
CVT3410 Buiten de stadswallen (boek)
CVT2325 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (boek)
CVT2326 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (boek)
CVT2327 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (boek)
CVT2345 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (boek)
CVT2346 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (boek)
CVT2347 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (boek)
CVT2348 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (boek)
CVT2341 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1956 (boek)
CVT2342 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1957 (boek)
CVT2343 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1958 (boek)
CVT2344 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1959 (boek)
CVT2334 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1966 (boek)
CVT2335 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1967 (boek)
CVT2336 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1968 (boek)
CVT2337 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1969 (boek)
CVT2338 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1970 (boek)
CVT2339 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1972 (boek)
CVT2340 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1973 (boek)
CVT2330 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1974 (boek)
CVT2331 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1975 (boek)
CVT2328 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1979 (boek)
CVT2332 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1980 (boek)
CVT2329 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1981 (boek)
CVT2333 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1982 (boek)
CVT2169 Bulletins van het Hoofd-Comité der Nederlandsche Vereeniging van het Roode Kruis (boek)
CVT1583 Bumahus 1901-1975 (boek)
CVT0547 By us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht (boek)
CVT1961 Bylden út it ferleine en fan hjoed de dei yn Dokkum (boek)

C

CVT1948 C.M.A.S. - Dokkum 40 jaar 1949 - 1989 Us Hiem (boek)
Christelijk Middelbare Agrarische School
CVT0846 Camphuysen 1586-1627 (boek)
CVT0251 Camphuysen herdacht/ Hooft's lyriek (boek)
CVT4424 Canadian Tulip Festival .... 60th Anniversary Frienship Tour (boek)
CVT1500 Cantate ta bitinking fan de 22e januari 1945 to Dokkum (boek)
CVT3097 Carmina Honoti et Meritis (boek)
CVT0918 Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum (boek)
CVT1029 Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum (boek)
CVT1030 Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum (boek)
CVT4430 Catharina Schrader Vroedvrouw tegen wil en dank (roman)
CVT1595 Christelijke Technische School te Dokkum 50 jaar (boek)
CVT0052 Church of the holy cross Crediton (boek)
CVT0997 Clarus Campus Klaarkamp 1165 - 1965 (boek)
CVT0975 Codicis Poenalis Galli de Furtis van Fredericus Witteveen (boek)
CVT1861 Commentatio (boek)
CVT4132 Communaal Strafrecht voor plaatselijke politieverordeningen (boek)
CVT1768 Compendium (boek)
CVT1460 Concours Hippique te Dokkum (boek)
CVT1184 Congres over de culturele aspecten van de inpoldering der Zuiderzee (boek)
CVT1328 Conseils aux goutteux. (boek)
CVT3358 Contra protest van de stad Dokkum tegen het protest van Workum, Stavoren en Harlingen tegen het vergeven van politieke ambten (boek)
CVT0201 Crediton Frindship Festival 1988 (boek)
CVT0073 Crediton in Dokkum (boek)
CVT0041 Crediton, the birthplace of St.Boniface (boek)

D

CVT0623 D` áld Boarchhear to Dockum (boek)
CVT1009 Daar moet veel strijds gestreden zijn (boek)
CVT4415 Dag zee, donkere zee (boek)
CVT3112 Dagboek van mr Feddo Jan van Slooten 1789 (Overdruk) (transcriptie)
CVT2700 Dammen naar Ameland en inpoldering van de friese wadden (bibliografie)
CVT1368 Dantumadeel (boek)
CVT1225 Dantumadeel in 1861 (boek)
CVT1231 Dantumadeel in vroeger tijden (boek)
CVT3028 Dantumadeel inventaris der archieven (boek)
CVT1224 Dantumadeel uit vroeger tijden nummer 4 (boek)
CVT1358 Dantumadeel uit vroeger tijden nummer 5 (boek)
CVT1144 Dantumadeel uw recreatie en vakantieoord (boek)
CVT1240 Dantumadiel (boek)
CVT0019 Das Bonifatiusgrab zu Fulda (boek)
CVT0017 Das Dom-Museum zu Fulda (boek)
CVT0162 Das Hessen-Bistum Buraburg (boek)
CVT2239 Das Holländische Viertel in Potsdam (boek)
CVT3304 Das inselgebiet von Ameland bis Rottumeroog (boek)
CVT0756 Das Wattenmeer (boek)
CVT1995 Dat vind ik nu mooi (boek)
CVT2316 De 100 mooiste dorpen en steden van Nederland (boek)
CVT3436 De 11 steden uit de lucht (boek)
CVT3631 De aanleiding (Werkstuk) (boek)
CVT3860 De admiraliteit van Friesland (boek)
CVT1262 De afsluiting van de Zuiderzee enz (boek)
CVT3502 De Allerheiligenvloed van 1570 (boek)
CVT0001 De Arte patiendi et compatiendi (boek)
CVT3916 De atlas van Huguenin (boek)
CVT0349 De avontuurlijke reis van de Eurazia (roman)
CVT1840 De B.B. als blijvende organisatie (boek)
CVT0466 De ballingen (boek)
CVT3669 De barre winter van 1979 (boek)
CVT2087 De bescherming van klok en beiaard (boek)
CVT0058 De betekenis van Bonifatius eeuwfeest (boek)
CVT3864 De betoverde wereld van………? Balthasar Becker (boek)
CVT0654 De bistjoende wrald (boek)
CVT0103 De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius (boek)
CVT0337 De blom ut 't reidfjilden (boek)
CVT3384 De bodebus in het Noorden (boek)
CVT3385 De bodebus uit Gelderland, Utrecht en Overijssel (boek)
CVT3387 De bodebus van het Zuiden (boek)
CVT0908 De boer in een veranderende wereld (boek)
CVT0443 De boer van 't Grootshof (roman)
CVT3234 De Bonifatiuspolder 1864-1960 (boek)
CVT1074 De boosaardige geesten in het luchtruim (boek)
CVT1589 De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981 (boek)
CVT1816 De Britsche Mijnenvegers (boek)
CVT0393 De burgemeester (roman)
CVT2275 De burgemeester en de handhaving van de openbare orde in buitengewone omstandigheden (boek)
CVT1964 De cholera-epidemie in Friesland in 1866 (boek)
CVT0315 De Christen Gysbert Japiks (boek)
CVT2909 De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973 (boek)
CVT3213 De dichter-predikant Francois Haverschmidt (biografie)
CVT3141 De Dijkwet van 1810 (boek)
CVT0947 De Dokkumer krans, een gesprek in de Prinsentuin (boek)
CVT2277 De earekrone (boek)
CVT3954 De Eendenkooi van Ternaard (boek)
CVT3403 De elfstedentocht 1997 (boek)
CVT3146 De Familie Wendelaar (boek)
CVT0864 De foargonger 1927 (boek)
CVT1767 De foargonger 1933 en 1938 (boek)
CVT0880 De foargonger 1948 (boek)
CVT1903 De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart (boek)
CVT2382 De friesche kalenderfeesten (boek)
CVT2698 De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 (boek)
CVT3354 De friese elfstedentocht 1956 (boek)
CVT0470 De Friese hoevenaar (roman)
CVT3122 De friese huizen van de Duitse orde (boek)
CVT2829 De friese tjalk (boek)
CVT3264 De friese weg naar Monumentenzorg (boek)
CVT2869 De Fryske Akademy, ûntstien, ûtjouwing en ûtsjoch (boek)
CVT0376 De fryske gedichten fan Eelke Meinerts (boek)
CVT3465 De Fryske skriftekennisse (boek)
CVT1399 De geboorte en groei van de nederlandse gemeente (boek)
CVT0431 De geheime grot (roman)
CVT0719 De Gemeentewapens van Nederland (boek)
CVT1272 De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816 (boek)
CVT1945 De geschiedenis van de kerk van Bornwird (boek)
CVT3087 De geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau (boek)
CVT2458 De Grietenij Idaarderadeel (boek)
CVT2045 De grietmannen in Friesland (boek)
CVT2474 De gritenij Dantumadiel 1932 (boek)
CVT2705 De groene kustweg (boek)
CVT2065 De grounslaggen fen ús kultuer (boek)
CVT1980 De havens van de Waddenkust (boek)
CVT3191 De hechte band (tussen het nederlandse volk en het huis van Oranje (boek)
CVT1366 De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel "de Posthoorn" te Dokkum (boek)
CVT0101 De Heilige Bonifatius syn libben en syn wurk (boek)
CVT2724 De hoge Raad van Adel; geschiedenis en werkzaamheden (boek)
CVT3386 De hollandse bodebus (boek)
CVT0411 De ienlike wei (roman)
CVT0473 De jonge fen de Marsheide (boek)
CVT0403 De jonge fen 'e pôle (roman)
CVT0394 De jonge priiskeatser (boek)
CVT3189 De kaarten van groningerland (boek)
CVT2631 De Kamer neemt de vrijheid (boek)
CVT3029 De Kamper-uien ....import (boek)
CVT2437 De kar (boek)
CVT1766 De kerk in Hantum (boek)
CVT0999 De kerk van Anjum (boek)
CVT1453 De kerkelijke betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (boek)
CVT2399 De Klokken luiden (boek)
CVT0453 De kraak De overval op de Leeuwarder strafgevangenis 8 december 1944 (boek)
CVT2133 De laatste eer.... langs grafmonumenten in Noordoost Friesland (boek)
CVT1034 De laatste rector van de Latijnse school te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting (boek)
CVT3093 De landaanwinning op de friesche wadden in haren tegenwoordige toestand (boek)
CVT3286 De landelijke friese arbeiderswoning in verleden en toekomst (boek)
CVT0705 De lange mannen (boek)
CVT0458 De lange wandeling (roman)
CVT2162 De Lauwerszee en de bedijking van het "Cruijslandt" in Kollumerland, met eene kaart (boek)
CVT2073 De Lauwerszee en hare geulen (boek)
CVT2703 De Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied (boek)
CVT0430 de lêste fan 'e Kampenaers (roman)
CVT0120 De levende kerk (biografie)
CVT0240 De Liwwarder an 't woord (boek)
CVT0426 De ljochte ierde (boek)
CVT0471 De lytje Pole (boek)
CVT2273 De lytse baes (boek)
CVT1831 De Maartenskerk van Kollum (boek)
CVT0534 De miljoenste woning 1945-1962 (boek)
CVT2495 De molens in ons volksleven (boek)
CVT0363 De muze en het ambacht (boek)
CVT0804 De natuur en bestemming der kerkelijke goederen (boek)
CVT0658 De natuurreservaten (boek)
CVT3125 De Nederlanden deel 1 en 2 (boek)
CVT3000 De Nederlanden; causerieën over de elf provinciën (boek)
CVT1191 De Nederlandse militaire muziek (boek)
CVT2777 De Nederlandse Ridderorden (boek)
CVT2499 De Nederlandse Ridderorden en onderscheidingen (boek)
CVT2900 De Nederlandse wateren en plaatsen in de romeinse tijd (boek)
CVT0407 De neiklap (roman)
CVT0625 De nieuwe Ternaarder Bloemendal of de Friesche lusthof (boek)
CVT1070 De nooduitkeering aan de Gemeenten (boek)
CVT0608 De noordelijke wegenbouw in oude foto's (boek)
CVT3352 De Noordoosthoek van Friesland (boek)
CVT3861 De Noordzee (boek)
CVT3038 De Noordzee eilanden (boek)
CVT0057 De Norbertijnen (boek)
CVT2866 De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland (boek)
CVT2276 De ontwikkeling van het Christelijk Bibliotheekwezen in Nederland en Friesland (boek)
CVT2140 De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken (boek)
CVT3094 De onzijdigheidsverklaringen van Ameland 1598 ......1672 (boek)
CVT0156 De oorkondenschat den heiligen Willebrord (boek)
CVT3145 De openbare zomerpromotie en prijsuitdeling aan de leerlingen van het stedelijk gymnasium te Leeuwarden (boek)
Uitnodiging tot het bijwonen der zomerpromotie, 9 Julij 1855
CVT2054 De oude aardrijkskunde van Friesland (boek)
CVT1478 De overheid en de cultuur (boek)
CVT0774 De overweldiging van Nederland (boek)
CVT2893 De plaatselijk geschiedschrijving; wenken voor de vorsers (boek)
CVT0382 De pommerant (roman)
CVT0294 De postiljon van de Cocksdorp (roman)
CVT2657 De puinhopen of beschouwing van de omwentelingen der staaten (boek)
CVT1182 De ramp te Wierum op 1 december 1893 (boek)
CVT4429 De ramp van Moddergat Het vergaan van de vissersvloot van Paessens en Moddergat op 6 maart 1883 (boek)
CVT2160 De regenboogkleuren der Nederlandse Taal (boek)
CVT3259 De regionale functie van Dokkum (1958) (boek)
CVT1832 De reglementen en akten betreffende de inpoldering van Oost- en Westdongeradeel in het jaar 1821 tot stand gebracht (boek)
CVT0375 De reis nei it âlde doarp (boek)
CVT3268 De restauratie van de Hervormde kerk te Oostrum (boek)
CVT2956 De ring van het licht, friese volksverhalen (boek)
CVT3924 De Robles atlassen (boek)
CVT2727 De rooilijn (boek)
CVT2836 De ruimtelijke ontwikkeling van het friese platteland (boek)
CVT0919 De sabbat (boek)
CVT0387 De Salverda-froulju (roman)
CVT3350 De schaatssport in Friesland (boek)
CVT3071 De schilder van Schiermonnikoog, Martin Waning (boek)
CVT2135 De schoolgeldwet 1955 (boek)
CVT3367 De schoonheid van ons land (boek)
CVT0460 De schrik der Wadden (roman)
CVT0889 De Sédiken (boek)
CVT1994 De Sint Anna Kerk te Hantumhuizen (boek)
CVT3922 De Skans (boek)
CVT3845 De Slachte (boek)
CVT0391 De smid van Grijsdorp (boek)
CVT0464 De smokkelaars van de Schans (boek)
CVT0745 De sociale taak der gemeente (boek)
CVT0320 De sprekwirden fen Burmania (1614) (boek)
CVT3130 De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in Engeland (boek)
CVT1845 De Streek en Betterwird (boek)
CVT4427 De taal van de parels - La langue des perles (Bundel)
CVT4013 De taal van het schoolkind in Friesland (boek)
CVT2035 De terpen fan de Terpen (boek)
CVT0469 De terugkeer (boek)
CVT2995 De theologische tijd bij Karl Barth (boek)
CVT0145 De tjerne (boek)
CVT3400 De tocht compleet in beeld (tijdschrift)
CVT3402 De tocht der tochten (boek)
CVT2123 De toekomst van het Waddengebied (boek)
CVT2648 De torens vertelden mij (boek)
CVT0683 De torens zingen Nederlandse torens en hunne klokkenspellen (boek)
CVT0482 De turfschippersjongen van Akkerwoude (boek)
CVT2386 De vaderlandsche geschiedenis in schoolplaten (boek)
CVT0347 De verborgen schat (boek)
CVT2470 De verpreiding van de bevolking in Nederland (boek)
CVT0951 De verstandige kok (boek)
CVT1489 De VNG in de jaren zeventig (boek)
CVT2047 De Volksvermaken (boek)
CVT2082 De voordelen der geprojecteerde inpoldering van een gedeelte der Lauwerszee (boek)
CVT2019 De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum (boek)
CVT2971 De vork in de steel (boek)
CVT0480 De vrijbuiter (boek)
CVT1963 De vrijwillige brandweer (boek)
CVT0406 De vrouwe van 't Hoynink (boek)
CVT3819 De Wadden wereld tussen eb en vloed (boek)
CVT0751 De Waddeneilanden (boek)
CVT3135 De Waddeneilanden (boek)
CVT3067 De Waddenpolders (boek)
CVT2411 De Waddenzee (boek)
CVT1973 De Waddenzee beheerst beheerd beheerssysteem (boek)
CVT0478 De watergeus (boek)
CVT2609 De weg van Titus Brandsma 1881 - 1942 Biografie van een martelaar (biografie)
CVT0414 De wei dy't ik net gean wol (roman)
CVT3834 De wereld van het friese landschap (boek)
CVT0653 De wilde lantearne (boek)
CVT1676 De winkelman in de Kleibouwstreek (boek)
CVT3936 De worm heeft rode haren (boek)
CVT0442 De wraek (boek)
CVT1640 De wrâld fan Gysbert Japics 1603 1666 (boek)
CVT1150 De zeeweg van Schiermonnikoog (boek)
CVT3129 De zegelwet van 1917 (boek)
CVT2571 De zin van de zondag (boek)
CVT4404 De zwarte wagon verraders in Friesland (boek)
CVT3315 Deductie en request van Hessel Douwe Ernst van Aylva betreffende de stemmen voor de opvolging van het ambt van grietman van Westdongeradeel (boek)
CVT4406 Deductie van Aurelia van Haersma, douariere Camstra tegen Georg Sigismund van Heemstra betreffende de stemming in de predikantsvacature van Oostrum / Jouswier, met bijlagen (boek)
CVT4407 Deductie van de Classis Dokkum tegen de friese synode te Franeker betreffende de schorsing van ds F. Bekius te Augustinusga (boek)
CVT3316 Deductie van de heer Conick te Peize tegen de douariere Aylva betreffende de stemming voor de predikantsvacature te Veenwouden (boek)
Edel mogende heren staten van Friesland
CVT3314 Deductie van Hessel Douwe Ernst van Aylva aan de Staten van Friesland inzake de nominatie van 3 kandidaten voor de vacature van grietman v (boek)
CVT3318 Deductie van Petrus Johannes Poutsma tegen de heren Bergsma wegens de vacature van het bijzittersambt van dantumadeel (boek)
CVT3317 Deductie van Ulbo, Julius en Frederik van Burmania betreffende en geschil in stemmen aangaande de vacature van grietman van Oostdongeradeel (boek)
CVT4408 Deductie waarin wordt aangetoont het recht van jurisdictie dat het Hof van Friesland heeft uitgeoefend over het eiland Schiermonnikoog sinds 1838 (boek)
cCVT3346 Deductien van Elisabeth Anna van Aylva betreffende het vacante grietmansambt van Westdongeradeel (boek)
CVT0030 Der Dom zu Fulda (boek)
CVT1791 Der Einfall in die Niederlande (boek)
CVT0160 Der heilige Willebrord im Zeugnis der bildenden Kunst (boek)
CVT1855 Der is mar ien Dokkum (boek)
CVT0032 Der Michaelskirche zu Fulda (boek)
CVT0028 Der Petersberg bei Fulda (boek)
CVT0159 Der Zeit des Fuldaerlehrplans (boek)
CVT0862 Der't glimket en suchtet (boek)
CVT0248 Dichters omnibus (boek)
CVT2800 Dichtregelen op de verkiezingen (boek)
CVT0260 Dichtwirk fen Fedde Schurer (boek)
CVT0208 Die Bibel in der Kunst, das Alte Testament (boek)
CVT0121 Die Bonifatius Kapelle (boek)
CVT3144 Die Forschungsaufgaben der Kulturgeschichtlichen Museen (boek)
CVT0158 Die Friesenbekerung bis zum Martertode des Hl. Bonifatius (boek)
CVT2743 Die geschichte der entwicklung der Deichlast in Nordfriesland (boek)
CVT0043 Die Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit (boek)
CVT2656 Die Harlebucht..... ihre entstehung und berlandung (boek)
CVT0796 Die Nordfriesischen Inseln (boek)
CVT3310 Die olde freesche Cronike (boek)
CVT0016 Dietsche Heiligen (boek)
CVT2106 Digest of the Kingdom of the Netherlands (boek)
CVT2229 Dikke bries (boek)
CVT0974 Disputatio Juridica in auguralis van Nicolaas Fockema (boek)
CVT1352 Disputatio Juridica in auguralis van S. Fockema (boek)
CVT2148 Disquisitio origine juris municipalis frisici (boek)
CVT1962 Dissertatio Juridica in auguralis van Frederik Witteveen te Metslawier (boek)
CVT1810 Dissertatio Medica in auguralis door Fredericus Helder te Sybrandahuis (boek)
CVT0977 Districskeuringen door de Provinciale Commissie voor Veefokkerij (boek)
CVT1443 Dit is en doet de Rijkspolitie (boek)
CVT0381 Dit is myn lân (boek)
CVT2158 Dit land van de elf steden deel 2 (boek)
CVT1824 Dit wienen ek Friezen (boek)
CVT1598 Diverse beknopte gegevens over Dokkum (boek)
CVT2994 Diverse preken en boekwerken van ds. J. Kroeze (boek)
CVT1931 Doch Rjocht (boek)
CVT1008 Dockinga een verhaal rond een stad... (boek)
CVT0509 Dockum (boek)
CVT1990 Dockum - By de kaert fan J. Blau (boek)
CVT1364 Documentatiegegevens voor industrievestigingen in Dokkum (boek)
CVT2063 Doe 't de nachtlampe útgean woe (boek)
CVT2212 Doederus Johannes Kamminga (boek)
CVT3235 Doelmatige friese boerderijen (boek)
CVT2954 Dokkum (boek)
CVT0065 Dokkum 12 eeuwen gids van de historische tentoonstelling 754 - 1954 (boek)
CVT1866 Dokkum Bolwerk van het noorden (boek)
CVT3942 Dokkum Bonifatiusstad kaart (boek)
CVT3865 Dokkum en Bonifatius (gids)
CVT2494 Dokkum exposeert ... programma van de 2e jaarbeurs voor Noordoost Friesland (boek)
CVT2055 Dokkum in 1898 en 1948 "Zoals het was……..zoals het is" (boek)
CVT0565 Dokkum in oude ansichten deel 1 (boek)
CVT0566 Dokkum in oude ansichten deel 2 (boek)
CVT1147 Dokkum industriegegevens (boek)
CVT1125 Dokkum kern van Noordoost-Friesland (boek)
CVT3957 Dokkum monument en binnenstad (boek)
CVT2004 Dokkum naamlijsten (boek)
CVT1104 Dokkum ten opzichte van den Noord-Friesche Lokaal-Spoorweg (boek)
CVT0021 Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie (boek)
W0218 Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie (boek)
CVT1355 Dokkum, industriegegevens (boek)
CVT1380 Dokkumentatie Dokkum in historisch perspektief (boek)
CVT1244 Dokkumer Almanak 1956-1957 (boek)
CVT1245 Dokkumer Almanak 1957-1958 (boek)
CVT1247 Dokkumer Almanak 1960-1961 (boek)
CVT1248 Dokkumer Almanak 1962-1963 (boek)
CVT1249 Dokkumer Almanak 1963-1964 (boek)
CVT1250 Dokkumer Almanak 1966-1967 (boek)
CVT1251 Dokkumer Almanak 1968-1969 (boek)
CVT1252 Dokkumer Almanak 1978-1979 (boek)
CVT1253 Dokkumer Almanak 1983-1984 (boek)
CVT1989 Dokkumer magistrate- soarch op it muzikale mêd (boek)
CVT0630 Dokkumer P.K. (boek)
CVT1587 Dokkumer Paredis (boek)
CVT1607 Dokumentatiegegevens voor de Industrievestiging te Dokkum (boek)
CVT1626 Dominee en kerk in Ternaard (boek)
CVT2838 Dongeradeel byda aestersiida der Pasen (boek)
CVT2682 Dorpen willen leven..... een studie over het friese platteland (boek)
CVT1748 Dorpsbelang van Brantgum,Waaxens en Foudgum (boek)
CVT2315 Dorpsbelang van Raard en Bornwird (boek)
CVT3298 Douwe Hansma (1812-1891) een sneker uit Dokkum (biografie)
CVT3488 Dragoon - The centennial historiy of the Royal Canadian Dragoons 1883 - 1983 (boek)
CVT1239 Drie jaren in Amerika (boek)
CVT1063 Dry Docking (boek)
CVT0477 Dutch treat (boek)
CVT1159 Dwalend door het hoge noorden (boek)

E

CVT0911 .. En Nederland lacht, deel 3, provincie Friesland (boek)
CVT2586 Eachweiding (boek)
CVT0690 Eastergo boerepleatsen (boek)
CVT0127 Ecclesia docens (boek)
CVT3175 Economische gegevens betreffende Noordoost Friesland (boek)
CVT3958 Ee (boek)
CVT3220 Een bezoek aan Friesland (boek)
CVT2982 Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum (boek)
CVT0921 Een blik in de ziekenkamer of het zalig afsterven van Klaaske H. Zijlstra (boek)
CVT3520 Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân (boek)
CVT2573 Een dertigtal leerredenen (boek)
CVT0449 Een dorpsdominee (roman)
CVT3948 Een eeuw sociale woningbouw in Dongeradeel (boek)
CVT4445 Een en ander omtrent Reijner Bogerman van Dockum (artikel)
CVT0447 Een gelukkige vrouw (roman)
CVT1317 Een handleiding ter voorbereiding van hulp aan slachtoffers (boek)
CVT1143 Een is uw meester….. (boek)
CVT2781 Een jaar Noodcomitee betreffende de kinderuitzendigen uit Tuindorp (Amsterdam) naar Dokkum (boek)
CVT0417 Een kerstnacht voor Parijs (boek)
CVT0114 Een middelnederlands leven van St. Bonifatius (boek)
CVT0928 Een nieuw begin (boek)
CVT1494 Een paar minuten is het stil (boek)
CVT3099 Een rijmstukje (boek)
CVT0754 Een sprong in het duister (boek)
CVT2611 Een woord tot opwekking en waarschuwing (boek)
CVT0439 Een zoon begraaft zijn vader (roman)
CVT1912 Eenige beschouwingen betreffende den Noordfriesche lokaalspoorweg (boek)
CVT2832 Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 1 (boek)
CVT2833 Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 2 (boek)
CVT0768 Eenvoudige volksdansen (boek)
CVT0396 Efter it tried Haftling nu 10039 (boek)
CVT1571 Egodocument van Ids Jousma - Bijnamen en dokkumer bijzonderheden deel 1/2 (boek)
CVT1572 Egodocument van Ids Jousma - Bijnamen en dokkumer bijzonderheden deel 3/4 (boek)
CVT0323 Eiland op stelten (roman)
CVT1060 Elementen van Romeins recht (boek)
CVT0234 Elfstedentocht (roman)
CVT3190 Elfstedentocht 1997 (boek)
CVT3007 Emsmundung (rapport)
CVT4277 En bracht de schare tot kalmte, over de gemeente secretaris (boek)
CVT1376 En de prins die zoekt een bruid De bruilofstocht van prind Willem Friso naar Londen in 1733-1734 (boek)
CVT0424 En de sé wie net mear (roman)
CVT0791 En dû, jongerein fan Fryslân (boek)
CVT3496 Encyclopedie van Friesland (boek)
CVT3501 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland deel I en II (boek)
CVT4437 End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen (fotoboek)
CVT1568 Engelsmanplaat Geschiedenis van.....en gebeurtenissen rond....een zandplaat (boek)
CVT3808 Engelsmanplaat & het rif (boek)
CVT1567 Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel (boek)
CVT0064 Evangelie en de Friezen (boek)
CVT1970 Exeperimenteel Jeugd Welzijnsprojekt Noordoost Friesland (boek)
CVT1682 Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier (boek)

F

CVT0641 Famylje advertinsjes en forienings-advertinties yn it frysk mei list fan plaknammmen (boek)
CVT2355 Fan Fryslans forline (boek)
CVT1818 Fan in pastoar en syn kleaster ...Mariëngaerd nei 800 jier 1163 - 1963 (boek)
CVT1638 Fan weagen oant wegen (boek)
CVT2632 Favento Deo, een behouden vaart (boek)
CVT4410 Feestgids ter gelegenheid van het Koninginnefeest te Dokkum op 30 en 31 Augustus 1945 (programma)
CVT0665 Feestliederen van de ijsclub (boek)
CVT3684 Feestmarsch gecomponeerd ter gelegenheid van de tentoonstelling van landbouw, veeteelt en zuivelbereiding gehouden op 18 en 19 augustus 1891 (boek)
CVT2549 Feestprogramma ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Dirk Zeinstra en Margaretha Roorda (boek)
CVT2056 Feestzangen ter gelegenheid van de 25-jarige echtvereniging van Hidde Toornstra en Jantje Lolkema (boek)
CVT1264 Fen eigen groun (boek)
CVT0609 Fen tsien lytse pykjes (boek)
CVT0931 Fernijing fan ús beskaving (boek)
CVT0428 Fêst en dochs los (roman)
CVT0435 Fir (roman)
CVT1951 Firma H.J. Boorsma manifacturen 1851-1951 (boek)
CVT1844 Fjirtich jier provinsiale ûnderwiisrie (boek)
CVT3506 Fjirtich jier taelstriid diel 1 (boek)
CVT3508 Fjirtich jier taelstriid diel 2 (boek)
CVT3510 Fjirtich jier taelstriid diel 3 (boek)
CVT3512 Fjirtich jier taelstriid diel 4 (boek)
CVT1888 Fjirtich jier taelstriid diel 5 (boek)
CVT2973 Flaggeboek Hesman wapenboek rond 1700 van Gerrit Hesman uit Dokkum (boek)
CVT3817 Flevobericht nr. 279 (boek)
CVT3978 Flitsend Blauw de reserve- en vrijwillige politie in beeld (boek)
CVT0306 Flitspylk de Yndianejonge (boek)
CVT0795 Foar de fûst wei (boek)
CVT2496 Foppe van Aitzema (biografie)
CVT0557 For sjongende bern (boek)
CVT3340 For uwz lan, wyv en bern (boek)
CVT3240 Ford 25 jaar in Nederland (boek)
CVT0404 Forgetten post (roman)
CVT0365 Forjit my net (boek)
CVT3337 Foto atlas Friesland met luchtfoto's (atlas)
CVT3223 Fotoboek + kunstcollectie (2x) (boek)
CVT0213 Fotoboek Fulda (boek)
CVT0285 Francois Bekius de duiveldominee uit de friese wouden (boek)
CVT0333 Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens) (boek)
CVT3152 Francois Haverschmidt in gedichten (boek)
CVT0332 Fransje en haar dominee (roman)
CVT4020 Fries Aardewerk De pottenbakkers van Friesland 1750 - 1950 (boek)
CVT2842 Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer, jaarboek 1966 (boek)
CVT2846 Fries Scheepvaartmuseum en oudheidkamer, jaarboek 1967/'68 (boek)
CVT0980 Friesche Elfstedenweek 1946 (boek)
CVT1210 Friesche Elfstedenweek 1947 (boek)
CVT2203 Friesche Rymlery (boek)
CVT0614 Friesche sagen (boek)
CVT2435 Friese fabrieksarbeiders (boek)
CVT1013 Friese klokken (boek)
CVT3110 Friese oorkondenarchief (boek)
CVT1657 Friese Terpenroute (boek)
CVT1809 Friese vaderlandsche gezichten (boek)
CVT3323 Friesland (boek)
CVT3324 Friesland (boek)
CVT3662 Friesland Jaarboek 1983 (boek)
CVT3681 Friesland land van wijde verten (boek)
CVT0941 Friesland 50 jaar vrij 1 (boek)
CVT0942 Friesland 50 jaar vrij 2 (boek)
CVT0944 Friesland 50 jaar vrij, route west, deel 4 (boek)
CVT0943 Friesland 50 jaar vrij, route zuid, deel 3 (boek)
CVT3490 Friesland as it is Sa is Fryslân (boek)
CVT3306 Friesland en de woningwet 1902 - 1912 (boek)
CVT0936 Friesland en het militaire gezag (boek)
CVT0695 Friesland en zijn 44 gemeenten (boek)
CVT2121 Friesland Fryslân (boek)
CVT3657 Friesland geillustreerd met verkade plaatjes (boek)
CVT3703 Friesland is mooi, houwen zo! (boek)
CVT2010 Friesland op zicht Fryslân op sicht (boek)
CVT3707 Friesland rond per tram (boek)
CVT2949 Friesland sportief kaatsen schaatsen fierljeppen en skûtsjesilen (boek)
CVT3196 Friesland vandaag (boek)
CVT3326 Friesland vanuit de lucht (boek)
CVT2118 Friesland, een provincie stelt zich voor (boek)
CVT1151 Friesland, komende kansen (boek)
CVT0562 Friesland, malen om het peil (boek)
CVT3532 Friesland, 's Lands Ordonnantie, deel I (boek)
CVT3533 Friesland, 's Lands Ordonnantie, deel II (boek)
CVT3534 Friesland, 's Lands Ordonnantie, deel III (boek)
CVT3535 Friesland, 's Lands Ordonnantie, deel IV (boek)
CVT0571 Frieslands gids voor reizenden (boek)
CVT1172 Frieslands Noordoosthoek (boek)
CVT2491 Frieslands orgelpracht (boek)
CVT1488 Frieslands strijd tegen het water (boek)
CVT2356 Frieslands verleden verkend - problemen methoden en onderzoek met betrekking tot de friese geschiedenis na 1750 (boek)
CVT0805 Frisch en Fleurig (boek)
CVT1754 Frisia Catholica (boek)
CVT3045 Frisians to America 1880-1914 with the baggage of the fatherland (boek)
CVT0655 Friske winterjounenocht (boek)
CVT3999 Frysk Jierboek 1943 (boek)
CVT0806 Frysk Taelboek (boek)
CVT1993 Frysk Tinkboek 1435 - 1935 (boek)
CVT1400 Frysk yn it offisjele ferkear (boek)
CVT2119 Fryske Rie foar Heraldiek (boek)
CVT3682 Fryslân Friesland (boek)
CVT2066 Fryslân en de skoalle (boek)
CVT0167 Fulda (boek)
CVT0188 Fulda Informiert (boek)
CVT0029 Fulda Jahreszeiten und Jahrhunderte (boek)
CVT0206 Fulda, die Bonifatiusstadt (boek)
CVT0136 Fuldaer Studien (boek)

G

CVT1347 Gebundelde belangen (boek)
CVT1862 Gedachtenispredikatie (boek)
CVT3052 Gedeeltelijke inpoldering der Lauwerszee Gemeenschappelijk rapport en voorstel van de provincies Friesland en groningen (boek)
CVT3313 Gedenkboek der grenadiers en jagers (boek)
CVT3227 Gedenkboek Koniging Wilhelmina 1898 - 1923 (boek)
CVT3027 Gedenkboek ter herinnering aan de zeventigste verjaardag van R. Schuiling (boek)
CVT3221 Gedenkboek van de Carpentier Alting Stichting te Batavia, 1902 - 1927 (boek)
CVT3200 Gedenkboek van de Kamer van Koophandel (boek)
CVT3064 Gedenkschrift ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van G.J.V. Soli Deo Gloria te Dokkum (boek)
CVT3645 Gedenktekens in Friesland 1940-1945 (boek)
CVT0626 Gedichten en spreuken (boek)
CVT0586 Gedichtjes voor kinderen, in huis en daarbuiten (boek)
CVT0585 Gedichtjes voor kinderen, speelgoed (boek)
CVT0587 Gedichtjes voor kinderen, uit alle jaargetijden (boek)
CVT4442 Gedragen door de wind .... een poëtische tocht door Noordoost Friesland (boek)
CVT3514 Geestelijke opkomsten van Oostergo (boek)
CVT0521 Geestliicke apothecque (boek)
CVT3181 Gegevens betreffende de bevolking van Dokkum naar aanleiding van de Volkstelling 1960 (boek)
CVT1563 Geillustreerde badgids voor Ameland (boek)
CVT1630 Geloof en crematie (boek)
CVT0935 Geloof en emigratie (boek)
CVT1302 Gemeentegids Dongeradeel 1986 (boek)
CVT1303 Gemeentegids Dongeradeel 1987 (boek)
CVT1304 Gemeentegids Dongeradeel 1988 (boek)
CVT1305 Gemeentegids Dongeradeel 1989 (boek)
CVT1306 Gemeentegids Dongeradeel 1990 (boek)
CVT1307 Gemeentegids Dongeradeel 1991 (boek)
CVT1308 Gemeentegids Dongeradeel 1992 (boek)
CVT1310 Gemeentegids Dongeradeel 1994 (boek)
CVT1385 Gemeentegids Dongeradeel 1995 (boek)
CVT1633 Gemeentegids van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dokkum (boek)
CVT2023 Gemeentelijke herindeling Friesland (boek)
CVT1974 Gemeentelijke monumentencommissies aan het werk (boek)
CVT1430 Gemeenten van nu en morgen (boek)
CVT3285 Gemeentewapens in Nederland (boek)
CVT3417 Genealogie van de familie Klaver (boek)
CVT1542 Genealogiske paedwizer en list fan testamenten (boek)
CVT3026 Genesis veertien...... een exegetisch-historische studie (boek)
CVT0157 Germanische Glauben und Christentum (boek)
CVT2469 Geschichte des Anwachsrechts in Ostfriesland (boek)
CVT1747 Geschiedenis der lectuurvoorziening in de Friese Wouden (boek)
CVT2161 Geschiedenis der ziekenverpleging te Leeuwarden (boek)
CVT1199 Geschiedenis Friesche CBTB (boek)
CVT1383 Geschiedenis van de doleantie in Anjum (boek)
CVT2985 Geschiedenis van de Friese Landbouw (boek)
CVT0122 Geschiedenis van de invoering des Christendoms (boek)
CVT3917 Geschiedenis van Dokkum Hart van Noordelijk Oostergoo (boek)
CVT2761 Geschiedenis van Friesland (boek)
CVT3068 Geschiedkundige atlas van Nederland: de voormalige zeeboezems in Friesland ten westen en oosten van de lauwers (boek)
CVT3203 Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau (boek)
CVT2401 Gesta Abbatum orti sancte marie (boek)
CVT2570 Gestichtstypen uit den ouden tijd (boek)
CVT0929 Getijdetafels voor Nederland 1999 (boek)
CVT0267 Getrouw aan zijn vorst (boek)
CVT0044 Getuigen van Christus, Bonifatius (boek)
CVT3829 Gevelstenen in Nederland (boek)
CVT2730 Gewijde plaatsen in Friesland (boek)
CVT0785 Gezin en school (boek)
CVT1426 Gezondheidszorg op Ameland (boek)
CVT0767 Gezongen spel (boek)
CVT1309 Gids Anjum en omstreken (boek)
CVT1111 Gids van de Nederlandse gasindustrie 1967 (boek)
CVT1762 Gids van het kerkmuseum Janum (boek)
CVT2266 Gids van Nederlandsche Noordzee-badplaatsen (boek)
CVT3032 Gids voor de historische tentoonstelling van Friesland te Leeuwarden in 1877 (boek)
CVT0979 Gids voor den toerist in Friesland (boek)
CVT2508 Gids voor Friesland (boek)
CVT2794 Gids voor Harlingen (boek)
CVT2394 Gijsbert Japiks in studje yn dichtersskip (boek)
CVT0389 Gitten yn goud (roman)
CVT2645 Glorie van het verleden (boek)
CVT0429 God jowt gjin sifers (roman)
CVT0397 Gods trouforboun (boek)
CVT1312 Gods woord als vuur door ds Cohen (boek)
CVT1671 Gods woord valt niet uit (boek)
CVT1632 Gods zorg en Gods trouw (boek)
CVT0744 Godsdienst en Crematie (boek)
CVT0711 Godsdienst in de gouden eeuw (boek)
CVT1539 Godsdienst, twaalf leerredenen (boek)
CVT0661 Godsleidingen met Ludger (boek)
CVT0657 Goedkope en practische zakatlas van Nederland (boek)
CVT0489 Goudhaantjes deel 1 t/m 6 (boek)
CVT0286 Grensconflict (roman)
CVT3420 Grenswijziging Dokkum in 1920 (boek)
CVT0445 Grettir (boek)
CVT2517 Groen van Prinsterer, Kuijper en Mussert (boek)
CVT1774 Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland (boek)
CVT0909 Groningsche volksalmanak (boek)
CVT1258 Groningsche volksalmanak (boek)
CVT3820 Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856 (atlas)
CVT3338 Grote Provincie Atlas Friesland (boek)
CVT0042 Guide to Fulda (boek)
CVT3699 Gunnar Daan (boek)

H

CVT2782 H.M.Koningin Wilhelmina 1898-1948 (boek)
CVT2081 Haedsaken fryske skiednis (boek)
CVT0109 Handbuch des Bonifatiusvereins (boek)
CVT1829 Handleiding voor gemeenteraadsleden (boek)
CVT4108 Handleiding voor het beheer van een topografisch-historisch atlas (boek)
CVT3131 Hans Wiegel in Friesland de commisaris als orakel en mens (boek)
CVT2916 Harlingen, inventaris der archieven (boek)
CVT3526 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland, deel I, II, III en IV (boek)
CVT0010 Hedendaagse religieuze kunst. Catalogus Bonifatiuskapel (boek)
CVT0436 Heechmoed (boek)
CVT2407 Heedendaegse Rechtsgeleetheyt soo elders, als in friesland gebruikelijk (boek)
CVT2775 Heemschutbibliotheek, 1000 jaar bouwen in Nederland (boek)
CVT3968 Heerlijkheid in de natuur (boek)
CVT0039 Heilige in dieser Welt (boek)
CVT0185 Heimatblätter der Glocker (boek)
CVT1536 Helpen als ambacht (boek)
CVT2721 Hendrick de Keyser (boek)
CVT1177 Hengelen in Dokkum (boek)
CVT2310 Heraklit en demokrit in 1871 (boek)
CVT1128 Herclassificatie van Dokkum (boek)
CVT2104 Herdenken en vieren in vrijheid (boek)
CVT0727 Herdenking van uwe geloofsbelijdenis (boek)
CVT0358 Herfsttridden (boek)
CVT0542 Herinneringen aan Paesens en Moddergat (boek)
CVT2157 Herinneringen bij opkomende gedachten....... (boek)
CVT1784 Herinneringen uit Dokkum omstreeks 1910 (boek)
CVT1734 Herinneringen van een patriot (boek)
CVT0520 Herstelde Leeuw (boek)
CVT1202 Herstelde Leeuw of Discours (boek)
CVT0474 Hessel Ypma (roman)
CVT2871 Het arbeidsveld der gemeentelijke sociale diensten (boek)
CVT2445 Het beeld van Dirk Rafaelsz. Camphuysen in de lijst van zijn tijd (boek)
CVT2633 Het beheer van de Wadden (boek)
CVT1835 Het bestuur van de gemeente (boek)
CVT2927 Het Bildt, inventaris der archieven (boek)
CVT3447 Het bodemarchief bedreigd (boek)
CVT0100 Het Bonifatiusbrood in de Dokkumer Bonifatiustraditie (boek)
CVT2078 Het christelijk recht van de friese beweging (boek)
CVT1899 Het droogmaken der Zuiderzee en gedeelte der friesche wadden (boek)
CVT3016 Het eiland Schiermonnikoog (boek)
CVT2360 Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners (boek)
CVT2146 Het feest van Nederlands onafhankelijkheid 1863 (boek)
CVT3158 Het Friesche Boerehiem (boek)
CVT3012 Het Friese merengebied (boek)
CVT2598 Het gardeniersprobleem in de kleibouwstreek van Friesland (boek)
CVT1656 Het gebeurt bij Oostmahorn (boek)
CVT2889 Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden (boek)
CVT1338 Het gemeentehuis van Westdongeradeel (boek)
CVT2225 Het gezicht van Nederland, Dongeradeel (boek)
CVT2259 Het gezicht van Nederland, Smallingerland (boek)
CVT3199 Het Halbertsma wapen (boek)
CVT1576 Het heilige romeinse rijk en de friese vrijheid (boek)
CVT0922 Het huis der gemeente (boek)
CVT2965 Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814 (boek)
CVT0228 Het jaar van Annelies (boek)
CVT2032 Het jongste verleden (boek)
CVT1491 Het jongste verleden, parlementaire geschiedenis (boek)
CVT0567 Het kaatsen in oude ansichtkaarten (boek)
CVT2105 Het Kollumer oproer van 1797 (boek)
CVT2409 Het Koninklijk Huis en zijn leden (boek)
CVT0591 Het kostuum (boek)
CVT2318 Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland (boek)
CVT0594 Het leven der doorluchtigen veld-oversten (boek)
CVT0639 Het leven der doorluchtigen veld-oversten (boek)
CVT0978 Het leven van den zaligen Frederik van Hallum (boek)
CVT0742 Het leven van Dirk Rafaelsz. Camphuizen (boek)
CVT0154 Het leven van Sint Wilfrid (boek)
CVT3525 Het leven van Titus Brandsma (boek)
CVT0920 Het licht der Zeevaert .. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs (boek)
CVT3257 Het Lourdes van het Noorden (artikel in Haagse Post) betreffende de Bonifatiusbron (boek)
CVT2301 Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vroeger eeuwen en thans (boek)
CVT2559 Het merckwaerdigste meyn bekent (boek)
CVT2613 Het MULO-examen (boek)
CVT0596 Het Nederlands Belastingmuseum (boek)
CVT3832 Het nederlandse interieur in beeld 1600 - 1900 (boek)
CVT3226 Het Nederlandse Rode Kruis (1867 - 1967) (boek)
CVT1077 Het Noordzeeprobleem (boek)
CVT1753 Het ontstaan van de Coöperatieve Zuivelbereiding in Dongeradeel (boek)
CVT1261 Het opstel (boek)
CVT3126 Het Oud Friesch stadsrecht (boek)
CVT1361 Het oude en het nieuwe gemeentehuis van Kollumerland en Nieuwkruisland (boek)
CVT0350 Het oude tapijtje (roman)
CVT0503 Het raadsel van de Waaden (roman)
CVT3914 Het recht van een vrije Friese stad De stadsboeken van Bolsward (boek)
CVT3160 Het restaureren van historische monumenten (boek)
CVT3138 Het rijksarchief in Friesland (boek)
CVT3305 Het toekomstige landschap der zuiderzeepolders (boek)
CVT0229 Het tweede jaar van Annelies (boek)
CVT2034 Het verheerlijkt Friesland (boek)
CVT3677 Het verloren paradijs (boek)
CVT1209 Het verward Frieslandt (boek)
CVT2610 Het vocalisma der beklemtoonde lettergrepen van den metslawierschen tongval (boek)
CVT2302 Het voorgeslacht van kardinaal De Jong (boek)
CVT3229 Het waagstuk (boek)
CVT3132 Het Waddenboek (boek)
CVT3868 Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de regio Noordoost Friesland (boek)
CVT2952 Het werkende land Opbouw van Nederland in moeilijke tijden (boek)
CVT0217 Het wonder van Dokkum, verkenningen van een populair religieus ritueel (boek)
CVT3563 Het Zuiderzee drama (boek)
CVT0219 Historia Doccumensis (boek)
CVT2778 Historia Frisiae - een verzameling historische gegevens (boek)
CVT3232 Historie van de stad Dokkum (boek)
CVT3967 Historische Atlas Friesland (boek)
CVT1394 Historische schoonheid en stadssanering (boek)
CVT2046 Historische wandelingen door Friesland (boek)
CVT0490 Hjerre Gerrits van der Veen In skoallemaster yn `e Dokkumerwâlden (boek)
CVT1725 Hoe het moet en hoe het kan. (boek)
CVT0950 Hoe krijgt de nieuwe stadswijk een hart? (boek)
CVT0385 Hoe Nine en Tut hun vacantie doorbrachten (roman)
CVT1493 Hoeveel het was… en hoe weinig. (boek)
CVT2638 Hogebeintum en zijn kerk (boek)
CVT2534 Holle boomstammen (boek)
CVT3873 Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaken te Ternaard 1904 - 2004 (boek)
CVT2953 Honderd jaar zeevaartschool Terschelling (boek)
CVT3174 Honderd jaren Boekhandel Bergsma (boek)
CVT3218 Honderd jaren staatkundige geschiedenis (boek)
CVT2907 Hôndert psalmen fin David mey dy tsien Geboden (boek)
CVT3574 Hoog Crescendo Honderd jaar historie van muziekvereniging te Holwerd 1896 - 1996 (boek)
CVT0479 Hotse Hiddes (boek)
CVT3715 Huizen in Nederland, Friesland en Noord-Holland (boek)
CVT1634 Humor 25 jaar lachen (boek)
CVT3672 Hun naam leeft voort…! (boek)
CVT2941 Huwelijksaangiften op het huwelijksregister van Schiermonnikoog (boek)
CVT1772 Huwelijkstoespraken (boek)
CVT2049 Huwelijkszangen voor Ernst Willem Higt en Dorothea Lemke (boek)
CVT2306 Huwelijkszegenwensch aan den heere Francois Henricus Bekius en mejuffrouw Geeske Suidema (boek)
CVT0604 Hwa giet my .... in sawntal biwegingssankjes (boek)
CVT0652 Hwet tetsjes for de winterjûnen (boek)

I

CVT3573 Ids Wiersma, gids van de tentoonstelling in Streekmuseum "'t Admiraliteitshuis" (boek)
CVT0674 Iduna (boek)
CVT0896 Iduna, Frisk rim end ûnrim (boek)
CVT0622 Ien bult as ien heak kynsen (boek)
CVT2067 Ien en oar oer de groun fan Eastdongeradiel (boek)
CVT0364 Ien fan sang en ien fan sinne (boek)
CVT2072 Iepen brief oer de steatkindige partijen yn Nederlân (boek)
CVT0485 Iepen Finsters (boek)
CVT2538 Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland (boek)
CVT3243 IJlst en Sloten in heden en verleden (boek)
CVT3899 Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt (biografie)
CVT1435 Ik hoor trompetten klinken (boek)
CVT0390 Ilke Fokkes (roman)
CVT3278 In âlde sinspreuk yn Fryslân (boek)
CVT0372 In de Dockumer leugenbank (boek)
CVT0948 In en om de Oenemastate te Heerenveen (boek)
CVT0611 In Frîskereisiger troch ît Frîske lan (boek)
CVT3941 In het hart van de gemeente (boek)
CVT0677 In Joonpraatje (boek)
CVT0346 In krystfeest to Eastmahoarne yn it jier 1572 (boek)
CVT0419 In liefde's licht (boek)
CVT0423 In lyk by peal alve (roman)
CVT2372 In Memoriam J.F. Niermeyer (biografie)
CVT0660 In moandei reiske mei Ulbe fan Peasens (boek)
CVT0656 In profeet in eigen lan (boek)
CVT0863 In twirre yn it hôf II (boek)
CVT3279 In verband met het Diakonessenhuis (boek)
CVT3440 In vuur en vlam (boek)
CVT0245 In winterforhael (boek)
CVT3231 Indijking der Lauwerszee (boek)
CVT1635 Individuele zelfbescherming (boek)
CVT2741 Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland (boek)
CVT3361 Industrieschap Oostelijk Friesland (boek)
CVT2898 Inleiding tot de archivistiek (boek)
CVT3053 Inpoldering van de Lauwerszee en een gedeelte van de Dollard (rapport)
CVT3940 Instandhouding van ons erfgoed ... Jaarboek van Monumentenzorg (boek)
CVT2533 Inventaris der archieven van de gemeente Dokkum (boek)
CVT2498 Inventaris der archieven van de gemeente Idaarderadeel (boek)
CVT3072 Inventaris der archieven van de gemeente Sneek (boek)
CVT2490 Inventaris der archieven van de gemeente Workum (boek)
CVT1529 Inventaris der archieven van de Staten van Friesland 1585-1795 (boek)
CVT3897 Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden (1425-1965) 2 delen (inventaris)
CVT1765 Inventaris van het gemeentearchief van Ameland (boek)
CVT0097 Invoering en vestiging van het Christendom in Nederland (boek)
CVT2353 It Beaken Oud Dokkum en Dokkums Bestuur (boek)
CVT2022 It Beaken 1969 (boek)
CVT3976 It Beaken Jaargang 1952 tot en met 1967 (boek)
CVT1447 It Coulonhûs de sit fan de Fryske Akademy (boek)
CVT1273 It eigen aerd fan de sudwesthoeke (boek)
CVT2955 It fleanend skip, Fryske folksforhalen (boek)
CVT2643 It Fryske doarp (boek)
CVT3331 It gelearde Dokkum - List fan Dokkumer studinten ut alle ieuwen (boek)
CVT0476 It greate aventûr (boek)
CVT0739 It Heitelân (boek)
CVT0817 It Húsmanne petear (boek)
CVT4448 It is jim stad Serie krantenartikelen betreffende Dokkum (artikel)
CVT0395 It lân forline (boek)
CVT0441 It lân is uzes meielkoar (boek)
CVT0218 It libben fan Bonifatius (boek)
CVT0225 It libben fan de hillige Liudger en it libben fan Gregorius (boek)
CVT1698 It Ljocht (boek)
CVT1082 It Ljocht fan 'e Wrâld (boek)
CVT0410 It loeder fan Clancarty (roman)
CVT1637 It trekskip (boek)
CVT0339 It wrede foarjier (boek)

J

CVT1281 Jaarboek 1943-1952 van de Hollandse molens (boek)
CVT1282 Jaarboek 1953-1956 van de Hollandse molens (boek)
CVT1283 Jaarboek 1957-1960 van de Hollandse molens (boek)
CVT1284 Jaarboek 1960-1962 van de Hollandse molens (boek)
CVT1285 Jaarboek 1962-1963 van de Hollandse molens (boek)
CVT1286 Jaarboek 1963-1964 van de Hollandse molens (boek)
CVT1287 Jaarboek 1964 van de Hollandse molens (boek)
CVT1288 Jaarboek 1965 van de Hollandse molens (boek)
CVT1289 Jaarboek 1966 van de Hollandse molens (boek)
CVT1290 Jaarboek 1972 van de Hollandse molens (boek)
CVT1037 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1975 (boek)
CVT1038 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1976 (boek)
CVT1039 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1977 (boek)
CVT1040 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1978 (boek)
CVT1041 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1979/80 (boek)
CVT1042 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1980/81 (boek)
CVT1043 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1981/82 (boek)
CVT1044 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1982/83 (boek)
CVT1045 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1984/85 (boek)
CVT1046 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1985/86 (boek)
CVT1047 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1986/87 (boek)
CVT1048 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1987/88 (boek)
CVT1049 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1988/89 (boek)
CVT2038 Jaarverslag 1962 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F. (boek)
CVT2036 Jaarverslag 1964 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F. (boek)
CVT2037 Jaarverslag 1967 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F. (boek)
CVT2039 Jaarverslag 1969 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F. (boek)
CVT3332 Jaarverslag Dokkum 1956 (boek)
CVT3333 Jaarverslag Dokkum 1957 (boek)
CVT3334 Jaarverslag Dokkum 1958 (boek)
CVT3335 Jaarverslag Dokkum 1959 (boek)
CVT3336 Jaarverslag Dokkum 1960 (boek)
CVT0448 Jacob Brunner (roman)
CVT0437 Jancko Douwema (boek)
CVT0274 Japik Buterblom (boek)
CVT0301 Jelle van Sipke - Froukjes (boek)
CVT0293 Jeltze Joulsma, de schelte van Ezonstad (boek)
CVT0299 Jerk (boek)
CVT1570 Jeugdwelzijnsproject Noordoost Friesland (boek)
CVT1235 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1953 (boek)
CVT1237 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1955 (boek)
CVT1354 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1959 (boek)
CVT1236 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1988 (boek)
CVT1339 Jiergong (boek)
CVT1625 Jiertallen fan de fryske skiednis (boek)
CVT1089 Jongfryske sangen (boek)
CVT3161 Juliana Regina 1954 (boek)
CVT2314 Jullie eie heil; een bundeltjie preken (boek)
CVT3096 Jure Accessionis Inaugurale rede van Fredericus de With (Dockumo frisius) (boek)
CVT3137 Jure Agrario foederati Begii Juridische dissertatie door Lolko Suiderbaan, doccuma frisius jur. candidatus (boek)

K

CVT1533 K.I.Stieren in Friesland (boek)
CVT3471 Kaatsen in Friesland Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen (boek)
CVT2131 Kaatsen, meer dan kaatsen De Haantjes Fan Holwerd (boek)
CVT2849 Kadaster, ruilverkaveling en toponymie (boek)
CVT3970 Kadastrale en Prekadastrale Altas fan Fryslân 1640 - 1832, diel 17 Eastdongeradielen Dokkum (boek)
CVT3969 Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân, 1640 - 1832, diel 16 Westdongeradiel (boek)
CVT2447 Kamp Westerbork inrichtingsplan van het kampterrein (boek)
CVT0507 Kampsangen (boek)
CVT4426 Kan een regtgeloovig christen vrijmetselaar zijn? (boek)
CVT0696 Karakteristyk Tytjerksteradiel (boek)
CVT3124 Kardinaal de Jong (boek)
CVT0002 Katalogus van de bibliotheek der Gemeente Dokkum (werkstuk)
CVT3197 Keesings Historisch archief (boek)
CVT2553 Kenmerken van de Nederlandse emigrant (boek)
CVT1814 Kent u Friesland? (boek)
CVT2585 Kent gij het land der zee ontrukt (boek)
CVT0874 Kentekens in stad en land (boek)
CVT1301 Kerk en dorp van Brantgum (boek)
CVT1342 Kerk en gemeente van Oosternijkerk (boek)
CVT1699 Kerk en school (boek)
CVT1606 Kerk tussen duin en wad (boek)
CVT2920 Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek (boek)
CVT2217 Kerken in Friesland (boek)
CVT4428 Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd (boek)
CVT1346 Kerken op terpen (boek)
CVT3926 Kerkepad 1985 (boek)
CVT3927 Kerkepad 1986 (boek)
CVT1591 Kerkstraat 2 in Dokkum (boek)
CVT0089 Kerkvaders, ketters en concilies (boek)
CVT3319 Kern - Kroniek van Dokkum (boek)
CVT3119 Kestenholz - Seine geschichte sein volk (boek)
CVT3702 Kijk op stadhuizen (boek)
CVT3101 Kinderarbeid in Nederland 1500-1874 (boek)
CVT0270 Kinderen van 1813 (boek)
CVT0140 Kirche uns Staat in Fulda (boek)
CVT0210 Kirchengeschichte für das Christliche Haus (boek)
CVT2249 Kirtonsong (boek)
CVT3255 Klapper op de akten van de gemeente Dokkum 1819 - 1922 (boek)
CVT3249 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1968 (boek)
CVT3250 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1969 (boek)
CVT3251 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1970 (boek)
CVT3252 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1971 (boek)
CVT3260 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1972 (boek)
CVT3254 Klapper op de rentmeestersrekeningen van Dokkum 1752 - 1762 (boek)
CVT2247 Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum (boek)
CVT0371 Kleine Luyden Schetsen uit het friesche dorpsleven (boek)
CVT3118 Kleines Kustenlexikon (boek)
CVT1838 Kleuteronderwijs in Friesland (boek)
CVT2818 Klokken en Klokkengieters …………….. (boek)
CVT1106 Klokkespullen yn Fryslân (boek)
CVT1428 Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland (boek)
CVT1525 Kohier der Hoofdelijke Omslag van de gemeente Dokkum 1911/ 1912 (boek)
CVT1512 Kohier der Hoofdelijke Omslag van de Gemeente Dokkum 1920 (boek)
CVT3344 Kohieren der stemmen in de provincie Friesland : Westergo en Zevenwolden van 1640 en 1728 (boek)
CVT1440 Kollage (boek)
CVT1775 Kollumerland en Nieuw Kruisland (boek)
CVT1337 Komende kansen voor de kleibouwstreek (boek)
CVT0914 Koningin van Dokkum kleine waarheid in een grote wereld (boek)
CVT3938 Koninklijke IJsclub Dockum (boek)
CVT4425 Kort kommervol bestaan van lokaalspoor (artikel)
CVT4441 Kort uittreksel van de leere der Waarheid, die na de Godzaligheid is. (boek)
met een korte uitbreiding van articulen des Geloofs en `t Gebed der Heeren
CVT1776 Korte geschiedenis van het dorp Wetzens (boek)
CVT4447 Korte Historische Schets van Dokkum (artikel)
CVT3577 Korte kronijk van Dokkum (boek)
CVT0134 Kostgongers fan de Hear (boek)
CVT2293 Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700 - 1811 (boek)
CVT1097 Kriminaliteit yn Dantumadiel 1700 - 1811 (boek)
CVT2292 Kriminaliteit yn Kollumerlân 1700 - 1811 (boek)
CVT4431 Krimp biedt ruimte (boek)
CVT1918 Kroaningsliet (boek)
CVT1160 Kroniek van Sint-Jansoog (boek)
CVT0885 Kronyk fan Fryslân (boek)
CVT0958 Kruispunten buiten de bebouwde kom (boek)
CVT2111 Kunstgids, galeries, musea in Friesland (boek)
CVT3269 Kunstkijk op Dokkum (boek)
CVT2378 Kustverdediging (boek)
CVT1257 Kweekbedrijf Ropta van de Friesche Maatschappij van Landbouw te Metslawier (boek)

L

CVT3123 Laarzen op de lange pijp Leeuwarden in de tweede wereldoorlog (boek)
CVT1208 Lager-onderwijswet 1920 (boek)
CVT0838 Land en volk van Friesland (boek)
CVT1590 Landarbeiderswoningen in Friesland (boek)
CVT2922 Landschappen van de Dood (boek)
CVT2615 Landschapsverzorging in Friesland (boek)
CVT1372 Lang geleden….nooit vergeten (boek)
CVT0533 Langs oude friesche windmolens (boek)
CVT2731 Lauwerszee-plannen (boek)
CVT0845 Leerredenen , aanvankelijke vorming der christelijke hervormde gemeente te Zwaagwesteinde (boek)
CVT3266 Leeuwarden 1945 - 1965 (boek)
CVT3882 Leeuwarden 750 - 2000 Hoofdstad van Friesland (boek)
CVT1110 Leeuwarden een industriële oase? (boek)
CVT1781 Leidraad bij het onderzoek van de heilige schrift..... van de Nederlandse Bond van Jongelinsverenigingen op Gereformeerde Grondslag (boek)
CVT1695 Leksums Stikeldichten (boek)
CVT1014 Leven en laten leven (boek)
CVT3054 Leven en verdiensten van Foeke Sjoerds (boek)
CVT0063 Leven van den Heiligen Bonifatius (boek)
CVT0866 Leven van den zaligen Fredericus (boek)
CVT3011 Levensberichten der afgestorven medeleden van de maatschappij der Nedrlandsche Letterkunde (boek)
CVT2512 Lezing op de naamlijst van grietmannen van Friesland (boek)
CVT1126 Lezingen gehouden tijdens het bezoek van Prins Bernard aan Dokkum op vrijdag 11 juni 1954 te Dokkum (boek)
CVT0793 Libbensleare for de Fryske Nasjonalist (boek)
CVT0003 Liber secundus de artecompatiendi (boek)
CVT0037 Lichtstralen op den akker der wereld, Bonifatius (boek)
CVT3373 Lijst der kiezers van de leden van de 2e kamer. provinciale staten en de gemeenteraad van Dokkum 1913-1914 (boek)
CVT3678 Lijst der kiezers van leden van de 2e kamer der Staten Generaal, de Prov. Staten en de gemeenteraad Dokkum (boek)
CVT3376 Lijst met opgave van fabrieken en werkwinkels in de gemeente Dokkum in het jaar 1819 (boek)
CVT2441 Lijst van beoefenaren der geneeskunst in Friesland (boek)
CVT1166 Lijst van uitgaven 1964 (boek)
CVT1778 List fan Fryske foarnammen (boek)
CVT1530 Literatorum principi di Davidi Ruhnkenio (boek)
CVT2663 Liudgerus……… (boek)
CVT0255 Ljocht oer 't fjild (boek)
CVT0438 Ljochtsjende kimen (roman)
CVT0820 Lof fan alle tiden (boek)
CVT1611 Lokaalspoorwegen in Nederland (boek)
CVT2572 Loonarbeid en het vijfde gebod (boek)
CVT3381 Losse grepen ut de skiednis fan Dokkum (boek)
CVT2176 Lotgevallen op eene reis van Friesland door Westfalen en het Waldeksche naar Hanau (boek)
CVT4432 Luchtfoto atlas Fryslân (fotoboek)
CVT0722 Luidklokken en Beiaarden (boek)
CVT0783 Lüneburg in tausendjährige Geschichte (boek)
CVT0204 Lustrum Leiden 1930 (boek)
CVT3355 Lustrumboek van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogslachtoffers1950 (boek)
CVT0627 Lyceum in het zilver (boek)
CVT4090 Lytse oanrikkemandaasje, list fan amtlike wurden (boek)

M

CVT3956 Maatregelenplan (boek)
CVT2282 Maatschappelijk werk in Friesland; een verkenning van de sociale kaart (boek)
CVT3492 Maple Leaf up De Canadese opmars in noord-nederland april 1945 (boek)
CVT2405 Marijke Meu, 1688 - 1765 Stammoeder van ons vorstenhuis (boek)
CVT0597 Mars door Friesland, Groningen en Drente (boek)
CVT0004 Marteldood van Bisschop Bonifatius en Gezellen (boek)
CVT0959 Maximumsnelheid (boek)
CVT0373 Mayke Jakkelis (boek)
CVT1005 Meer fietsen…meer fietspaden (boek)
CVT3495 Mei slykboar en kramizer (boek)
CVT1259 Mei triennen siedzje sjongend sichtsje (boek)
CVT0854 Meistriderskip De fryske biweging foar, yn en nei de Dutske bisetting (boek)
CVT0797 Memme-jierdei (boek)
CVT2998 Memoires; bio-bibliograhie de Gemma Frisius et son Corneille (biografie)
CVT0998 Memoriam Facimus 22-01-1945 Dokkum (bladmuziek)
CVT3342 Memorijboeck van de vrouwens Catharina Schrader (boek)
CVT0183 Merian (boek)
CVT0184 Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und England (boek)
CVT1073 Merriekeuringen en voorkeuringen der Provinciale Vereniging ter bevordering der Paardenfokkerij (gids)
CVT3830 Met beurtschippers en boderijders door Friesland (boek)
CVT1830 Met de hartelijke groeten (boek)
CVT2323 Met enige schroom (boek)
CVT1157 Met kruis en ploeg (boek)
CVT3270 Metslawier van toen….. (boek)
CVT3044 Middei jefte - de dichter Fedde Schurer (boek)
CVT2354 Middeleeuws Friesland (boek)
CVT2026 Middenstand en ondernemersschap met de toenemende bevolking (boek)
CVT4418 Middenstand in Dokkum (boek)
daar is meer te koop als spieringen en granaeten
CVT2178 Mijn naam is Juliana (boek)
CVT0893 Mijn voorlaatste en laatste preek (boek)
CVT0624 Minne Jorrits reis nei it Kollumer oproer (boek)
CVT3912 Minsken yn in uthoeke......... in kronyk fan de Dongeradielen (boek)
CVT0713 Moat de Lauwerszee ticht (boek)
CVT2554 Mobilisatievoorschrift voor de burgemeesters (boek)
CVT4435 Moddergat de Oere veertig huizen en hun verleden (boek)
CVT2455 Mogenlijkheden voor industrievestiging te Dokkum (boek)
CVT3395 Molenaarstermen en Molengeschiedenis (boek)
CVT1462 Molens (boek)
CVT2280 Molens (boek)
CVT0923 Monumenta Frisica (boek)
CVT2597 Monumenten inventarisatieproject Dongeradeel (boek)
CVT1379 Monumentenlijst Dokkum 1967 (boek)
CVT0826 Monumentenwet (boek)
CVT0211 Monuments and Memorials to St. Boniface (boek)
CVT3415 Monuminten yn Eastdongeradiel (boek)
CVT2193 Munnekezijl 500 jaar (boek)
CVT1649 Muntenvondst te Oudwoude (boek)
CVT1025 Musea en monumenten in Friesland (boek)
CVT0825 Musea in Nederland (boek)
CVT0924 Myn laatst bestek (boek)
CVT0232 Mysterie in Limburg (roman)

N

CVT0967 'n Schaap met vijf poten (boek)
CVT1650 Na 100 jaar 1866 - 1966 Christelijk Nationale School te Anjum (boek)
CVT2312 Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdeprekers en predikanten (boek)
CVT0650 Naamlijst der Heeren Predikanten Classis Dockum (boek)
CVT0758 Naar een levende volkscultuur (boek)
CVT3382 Nammen fan Dokkumers ut earder tiid (boek)
CVT2680 Nasporingen betreffende de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland (boek)
CVT3877 Nassau uit de schaduw van Oranje (boek)
CVT4440 Natio Frisica Lustrumgids van het 60 jarig bestaan 1898 - 1958 (gids)
CVT0186 Nationale Bonifatius herdenking (boek)
CVT0828 Natuurhistorisch museum Terschelling (boek)
CVT0536 Navigare necesse est (varen is noodzakelijk) (boek)
CVT2967 Nederduitsche dialecten (boek)
CVT2079 Nederland in woord en beeld - een terp bij Dokkum (boek)
CVT3913 Nederland waterstaat (boek)
CVT0716 Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe (boek)
CVT3003 Nederland's Boschprovincie (boek)
CVT1842 Nederlands congres voor openbare gezondheidsregeling (boek)
CVT1822 Nederlands Plakboek Momenten uit het 150 jaar bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden (boek)
CVT0718 Nederlands vlaggenboek (boek)
CVT2150 Nederlands zilver 1580-1830 (boek)
CVT0151 Nederlandse heiligen (boek)
CVT1724 Nederlandse monumenten in beeld (boek)
CVT0844 Nederlandse Volkskunde Friesland (boek)
CVT0008 Nederlandse watervloeden en levensbeschrijvingen van ST.Willebrord, Bonifatius en Halberijk (boek)
CVT0378 Nellie's vacantie (roman)
CVT1468 Nes, in doarp in é Dongeradielen (boek)
CVT2088 Niet verbergen (boek)
CVT2141 Nieuw Land, overzicht van landaanwinning deel 1 (boek)
CVT2142 Nieuw Land, overzicht van landaanwinning deel 2 (boek)
CVT3972 Nieuwe Atlas van de provincie Friesland, bevattende kaarten van de 30 grietenijen of gemeenten met daarin gelegen 11 steden en haar grondgebe (boek)
CVT0399 Nije gedichten (boek)
CVT0628 Nije mearstemmige greatliks oirsprunklike sangen (boek)
CVT0578 Nije searje alde doarpsgesichten (boek)
CVT0126 Noblest adventurer (boek)
CVT2671 Nomina Geographica Neerlandica (boek)
CVT0235 Noorderzon (roman)
CVT1006 Noord-Friesland buitendijks (boek)
CVT1311 Nordeney, brieven bij een badbezoek (boek)

O

CVT0303 Oan de kant fan 'e mar (roman)
CVT3874 Ode aan de zode (boek)
CVT1096 Oer de bifoardering fan en in ûnderwiis yn de fryske tael (boek)
CVT1396 Oer Eastrum âld en nij (boek)
CVT1991 Oer it ûnderwiis yn Dokkum yn de 17 ieu (boek)
CVT4422 Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte (boek)
leven en werken in de 4 H dorpen in de vorige eeuw
CVT3169 Officieel gedenkboek troonsbestijging Koningin Juliana (boek)
CVT0207 Om de heilige erve (boek)
CVT3287 Om Nijtsjerk en Nes hinne (boek)
CVT0408 Om toer en tsjerke fan Minnertsgea (boek)
CVT3570 Omstreden ruimte, de toekomst van het landelijke gebied....... een discussie (boek)
CVT1098 Omzetbelasting over de toegevoegde waarde (boek)
CVT2191 Ondergang en vervolging van het Jodendom deel 1 en 2 (boek)
CVT1178 Onderweg in Zuid-Amerika, India, Nepal en op 't Wad (boek)
CVT1686 Onderwijsplan Rutten (boek)
CVT1665 Ons Bergum 1985 (boek)
CVT1152 Ons eigen land 1955 (boek)
CVT2448 Ons eigen land 1956 (boek)
CVT2373 Ons eigen land 1957 (boek)
CVT2374 Ons eigen land 1958 (boek)
CVT2375 Ons eigen land 1959 (boek)
CVT2376 Ons eigen land 1960 (boek)
CVT0955 Ons Koninkrijk geboren 1813-1815 (boek)
CVT3258 Ons mooie Friesland (boek)
CVT1072 Ontboezeming op 18 junij 1865 (boek)
CVT1984 Ontdek de friese natuur (boek)
CVT0025 Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum (boek)
CVT0668 Ontmoeting met Dokkum (gids)
CVT2025 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in en om de wijk (boek)
CVT3735 Onze aarde (boek)
CVT0352 Oogst (boek)
CVT0345 Oorlogsherinneringen van een dorpsburgemeester (boek)
CVT1371 Oostdongeradeel (boek)
CVT3727 Oostergo algemeen nieuwsblad fragmenten (boek)
CVT0427 Op alle winen (boek)
CVT2950 Op de grens van land en zee (boek)
CVT4010 Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850 (boek)
CVT3421 Op de Rails De Noord Friesche Lokaalspoorweg Maatschappij (boek)
CVT2068 Op 'e praetstoel (boek)
CVT1938 Op het Oranje Nassau's huwelijk, aan mijn vriend Wibrand van Itsma (boek)
CVT3870 Op hoge poten, de geschiedenis van de haagse ooievaar (boek)
CVT0400 Op koart front (boek)
CVT1448 Op reis door Friesland in de vorige eeuw (boek)
CVT0548 Op reis door Friesland in grootmoeders tijd : deel 2 de noordoosthoek (boek)
CVT1052 Op reis met de N.O.F. (busonderneming) (boek)
CVT0420 Op reis nei Jeruzalem (roman)
CVT1142 Op weg naar de kern (boek)
CVT3977 Op weg naar het verleden (boek)
CVT2969 Op Wiek (boek)
CVT0772 Op zoek naar Nederland (boek)
CVT0605 Opdat wij niet vergeten ter nagedachtenis aan de gevallen van Dokkum in de bezettingsjaren (boek)
CVT2096 Opdat zij met ere mogen rusten (boek)
CVT1652 Open brief aan Provinciale Staten betreffende de aanleg van het spoor naar Dokkum door Westdongeradeel (boek)
CVT0537 Open kaart van vier gemeenten in Nederland (boek)
CVT1094 Open Monumentendag Dongeradeel 1988 (boek)
CVT1327 Openbaar onderwijs in Oostdongeradeel (boek)
CVT1483 Openluchtrecreatie (boek)
CVT4419 Opus 3 in Rhapsodij in de sporthal Doelstien te Dokkum dd 28 november 2008 (uitvoering)
CVT4436 Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936 (boek)
CVT1860 Oratio door Ekema (boek)
CVT1986 Oratio door van der Wal (boek)
CVT3271 Organisatie en taken stadsbestuur Deventer (boek)
CVT1200 Ornamenten van huis en hof Deel I (boek)
CVT1201 Ornamenten van huis en hof Deel II (boek)
CVT2235 Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum (boek)
CVT3709 Oude geveltekeningen in Dokkum (boek)
CVT2652 Oude kerkelijke archieven in Friesland (boek)
CVT0989 Oud-schipper Mees Toxopeus (boek)
CVT2905 Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis (boek)
CVT0491 Over de greiden straalt de zon (roman)
CVT2557 Overzicht van de inrichting en de bevoegdheid der plaatselijke besturen in Friesland sedert 1795 (boek)
CVT2555 Overzicht van en bijdrage tot de kennis van medicinale curcuma (Temoe Lawak) (boek)

P

CVT0570 Paesens en Moddergat .....Monument van de maand (boek)
CVT1498 Paesens en Moddergat van toen.... (boek)
CVT0142 Parochiegids Dokkum (boek)
CVT4433 Passie voor de jeugd ........brengt wethouders in beweging (boek)
Centra voor Jeugd en Gezin
CVT4443 Patentboek De wet op het patent met lijst van beroepen, bedrijven, enz en tarief, classificatie, opcenten (boek)
CVT2630 Patroonheiligen en plaatsnamen (boek)
CVT0161 Pelgrimages Bedevaartplaatsen van de westerse Christenheid (boek)
CVT0018 Pelgrimsboekje voor de bedevaart naar Dokkum (boek)
CVT3656 Perken, parturen en koningen (boek)
CVT0645 Phaerdrus spreekende beesten en uithangbord (boek)
CVT2712 Phonetische beschrijvingen van de klanken der schiermonnikoogsche taal (boek)
CVT0694 Pingo's. Puollen en planten yn Kollumerlân (boek)
CVT0945 Pittoresk Nederland (boek)
CVT1198 Planning en bouw van bedrijfspanden (boek)
CVT2110 Pleatsen yn Eastdongeradiel (boek)
CVT2244 Plebo fan Dokkum (boek)
CVT1474 Poemata ivvenilia (boek)
CVT0811 Politie almanak 1948 (boek)
CVT0812 Politie almanak 1963 (boek)
CVT0813 Politie almanak 1964 (boek)
CVT1192 Politie-opleiding (boek)
CVT1910 Politieverordening (boek)
CVT2565 Pompebledden Orgaan van het Veteranenlegioen Nederland (boek)
CVT2699 Port Natal vice versa (boek)
CVT1382 Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum (boek)
CVT1628 President Masaryk en it nasjonale (boek)
CVT1405 Prijslijst van rijwielen, hulpmotoren en onderdelen (boek)
CVT2384 Prins Bernard (boek)
CVT1216 Prins Dokkum 25 jaar (boek)
CVT0899 Prins N.V. Dokkum (boek)
CVT1755 Proces verbaal betreffende de organisatie van het beheer der kerkelijke goederen van de Nederlands Hervormde kerk te Oosternijkerk (boek)
CVT2773 Proeven van taal- en geschiedkunde (boek)
CVT2835 Professor Dirk Postma 1818 - 1890 (boek)
CVT1593 Programma Brandweer 1963 (boek)
CVT0125 Prolegomena to the ars grammatica Bonifatii (boek)
CVT1335 Provinciaal kerkewerk (boek)
CVT0649 Provinciale almanak van Friesland 1962 (boek)
CVT2124 Provinciale almanak van Friesland 1964 (boek)
CVT2130 Provinciale almanak van Friesland 1977 (boek)
CVT2127 Provinciale almanak van Friesland 1979 (boek)
CVT2128 Provinciale almanak van Friesland 1991 (boek)
CVT2129 Provinciale almanak van Friesland 1992 (boek)
CVT3565 Publieke verkooping van Dijkshorne onder Ee en Grooten Ganzenpolder onder Ee (boek)
CVT3566 Publieke verkooping van Landerijen liggende onder Metslawier en Ee (boek)

R

CVT2300 Raiffeisen (boek)
CVT2530 Rapport en voorstel inpoldering Lauwerzee (boek)
CVT3228 Rapport inzake de bemalingvan Frieslands Boezem (3 delen) (boek)
CVT1599 Rapport lagere scholen te Dokkum (boek)
CVT1004 Rapport over de nadelige gevolgen van roken (boek)
CVT2170 Rapport over het lager nijverheidsonderwijs voor jongens (boek)
CVT1476 Rare kostgangers in Achtkarspelen (boek)
CVT2717 Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeentes (boek)
CVT2163 Rechtsgeschiedenis van de aanwas proefschrift (boek)
CVT3647 Redders 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (boek)
CVT1795 Rede en eed van Koningin Juliana (boek)
CVT3348 Rede van de heer Kamerling (boek)
CVT0078 Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking (boek)
CVT2542 Reformed Dogmatics (boek)
CVT0203 Register der publicaties van het Sint Bernulphus Gilde 1873 - 1939, deel I en II (boek)
CVT2991 Register op de openbare werken getrokken uit de resolutiën der Staten van Friesland tussen 1571 en 1803 (boek)
CVT3088 Register van geestelijke opkomsten van Oostergo in 1580 - 1581 (boek)
CVT2108 Reglement en algemene regels der Provinciale Friese Schoonheidscommissie (boek)
CVT1743 Reglement van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging te Dokkum (boek)
CVT1149 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Dokkum (boek)
CVT3428 Reglement voor de buurmannen van de Diepswal te Dokkum (boek)
CVT1780 Reglement voor de schroefstoombootdienst Dokkum-Leeuwarden (boek)
CVT3349 Reglement voor het Bestuur der Grietenijen en/of Districten ten plattelande in Vriesland (boek)
CVT2987 Reglementen betreffende het Dokkumer weeshuis, trekschepen, beurtdiensten en stoomvaartdiensten en overige diensten (boek)
CVT1569 Reglementen en en ordonantien der Staten van Friesland (boek)
CVT0357 Reiger, vis en man (boek)
CVT1988 Reinier Bogerman van Dokkum (boek)
CVT0735 Reisboek voor Friesland (boek)
CVT2381 Reisboek voor Nederland (boek)
CVT1799 Reisbrief út Ealsum (boek)
CVT2085 Reisgids van de 5 streekvervoerbedrijven (boek)
CVT0450 Renata (roman)
CVT3370 Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan De stichters van het Laurentius Gasthuis (boek)
CVT3282 Repertorium Friesland's verleden (boek)
CVT0144 Rerum Germanicarum (boek)
CVT3689 Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier (boek)
CVT2562 Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Wetsens (boek)
CVT1821 Restaureren in Friesland (boek)
CVT2263 Reunie van de Openbare Lagere School te Holwerd (boek)
CVT1336 Ridderlijke orden in Nederland (boek)
CVT2102 Rijksarchieven in Nederland (boek)
CVT0670 Rijmprenten van een Waddeneiland (boek)
CVT0960 Rijwielpaden langs verkeerswegen (boek)
CVT0459 Rimpels en golven (boek)
CVT1068 Roem, die niet beschaamt (boek)
CVT2321 Romaans Nederland (boek)
CVT3872 Romke Kooyenga, een biografie (boek)
CVT3667 Rond Lauwersoog 1969 - 1994 (boek)
CVT3616 Rondje bevrijdingsfeest (boek)
CVT3649 Rondom de oude Lauwerszee (boek)
CVT1083 Rondwandelingsgids Harlingen (boek)
CVT1983 Ropta, syn mounle , syn skiednis (boek)
CVT1603 Ruim honderd jaar badleven op Ameland (boek)
CVT0366 Rym en Unrym (boek)

S

CVT0296 's Levens gang (roman)
CVT1345 Sa boartsjende wei (boek)
CVT2707 Sa buorke de CAF (boek)
CVT0035 Saint Boniface (boek)
CVT0040 Saint Boniface (boek)
CVT0192 Sankt Bonifatius (boek)
CVT0319 Saunkêlen (boek)
CVT3150 Schat der gesontheydt (boek)
CVT3120 Schatboek der Nederlandse Catechismus deel 1 (boek)
CVT3121 Schatboek der Nederlandse Catechismus deel 2 (boek)
CVT0787 Scheld- schimp- en sportnamen (boek)
CVT0415 Scherpe schaatsen verre vaarten (roman)
CVT0906 Schets van de Nederlandse landbouw (boek)
CVT0953 Schets van een oud dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. de VeGe (boek)
CVT0360 Schetsen (boek)
CVT3461 Schetsen uit de historie van Ee (boek)
CVT1782 Schetsen van de Friesche geschiedenis deel I, II en III (boek)
CVT4434 Schetsen voor het carrilon te Dokkum ter gelegenheid van de aanbieding van 2 nieuwe klokken (schets)
op 26 november 2004
CVT3025 Schiermonniken-oog en van de Lauwers nog eenige bladzijden betrekkelijk (boek)
CVT0612 Schiermonnikoog (boek)
CVT2159 Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg (boek)
CVT0359 Schiermonnikoog berijmde kiekjes (boek)
CVT0647 Schiermonnikoog een oase van rust (boek)
CVT3035 Schiermonnikoog en Lauwers (boek)
CVT3273 Schiermonnikoog het eiland der grijze monniken (boek)
CVT0752 Schimp- en Hekeldichten (boek)
CVT2231 Scholen adopteren monumenten (boek)
CVT1439 Scholen maken de mensen (boek)
CVT3104 Schoolkaatsen in Friesland (boek)
CVT1270 Schoolwetten der stede Dokkum in den jaare 1662 (boek)
CVT0500 Schylgerlaner leisboek (boek)
CVT0603 Sentimentele reize (boek)
CVT0675 Sentimentele reize naar Schilda (boek)
CVT1423 Septime Accoord (boek)
CVT0746 Shell journaal van Nederlandse monumenten (boek)
CVT0362 Simmerdagen (boek)
CVT0048 Sint Bonifatiusboek (boek)
CVT0062 Sint Willibrord, een missionaris uit de achtste eeuw (boek)
CVT0481 Sjouk van Holdinge (roman)
CVT0392 Sjouke Sjaerdema (roman)
CVT3516 Skiednis fan Fryslân (boek)
CVT4420 SKS Skûtsjes in Dokkum en Oostmahorm (documentaire)
CVT2011 Smel sulver (boek)
CVT2737 Smellingera-land (boek)
CVT1032 Sneek (boek)
CVT3718 Sneek beeld van een stad (boek)
CVT0284 Snokkerjende grymgnyskes (roman)
CVT3176 Sociaal economisch onderzoek betreffende Dokkum (boek)
CVT1930 Sonnetten fan Shakesspeare (boek)
CVT0994 Specimen Juridicum Inaugurale van Swindels (boek)
CVT0905 Specimen obeservationum (boek)
CVT2942 Spectrum Vlaggenboek (boek)
CVT0076 Speeches by the National Boniface Memorial (boek)
CVT1741 Spellingsvoorstel voor het Schiermonniksoogs (boek)
CVT3276 Spiegel van bekende friezen (boek)
CVT1269 Spiegeltje,spiegeltje aan de wand (boek)
CVT3716 Spitsbergen 79 graden Noorderbreedte (boek)
CVT2349 Sporen van de oorlog (boek)
CVT0543 Sport en spel in de oudheid (boek)
CVT2584 Sportterreinen in Friesland (boek)
CVT3952 St Boniface 675/754 - the first european (boek)
CVT0141 St Boniface and his world (boek)
CVT0051 St Boniftius, Missionaris en martelaar (boek)
CVT0067 St Liudger, de voltooier (boek)
CVT0096 St. Boniface (boek)
CVT0221 St. Boniface 675 - 754 (boek)
CVT0102 St. Boniface Celebrations 1978 (boek)
CVT0027 St. Michael's at Fulda (boek)
CVT1965 St. 't Fiskershúske Moddergat, jaarverslag 1988 (boek)
CVT1966 St. 't Fiskershúske Moddergat, jaarverslag 1989 (boek)
CVT3151 Staats- en rechtsleven onder de republiek; overdruk uit de algemene geschieenis der Nerdelanden, deel VI 1609 - 1648 (boek)
CVT1019 Staatsnatuurreservaten (boek)
CVT1193 Stad en Land in re-visie (boek)
CVT0569 Stadhuis Dokkum...... Monument van de maand (boek)
CVT2924 Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 1 (boek)
CVT2925 Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 2 (boek)
CVT1450 Stadsbomen van Acer tot Zelkova (boek)
CVT3166 Stadstimmeren (boek)
CVT2733 Stadswandelingen (boek)
CVT0036 Stadtplan Fulda (boek)
CVT3975 Stamboom van het geslacht Dokkum (boek)
CVT3368 Stamboom van het geslacht van Kleffens (boek)
CVT3380 Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum (boek)
CVT1738 Statuten van de jongelingsvereniging Soli Deo Gloria te Dokkum (boek)
CVT1596 Statuten van de Stichting Bejaardenwerk Dokkum (boek)
CVT3143 Statuten, Ordonantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Frieslandt, diverse delen (boek)
CVT2134 Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost-Friesland (boek)
CVT1667 Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap (boek)
CVT1194 Sterke gemeenten in nieuwe provincies (boek)
CVT0738 Stichtelijke gedichten van D.R Camphuysen (boek)
CVT0524 Stichtelijke rijmen (boek)
CVT0354 Stichtelijke rijmversjes (manuscript)
CVT0580 Stichtelijke rijmversjes (boek)
CVT3301 Stichting Alde Fyske Tjerken (boek)
CVT3676 Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland (boek)
CVT0401 Stjerrerein (boek)
CVT3297 Stoepen, Stoeppalen en stoephekken (boek)
CVT0273 Stormkaap (roman)
CVT0733 Straatmadelieven (boek)
CVT0685 Strandrovers, jutters en redders (boek)
CVT1015 Streekontwikkeling door samenwerking overheid en bevolking (boek)
CVT0278 Striid en dream (boek)
CVT0271 Striid en oare Forhalen (roman)
CVT0433 Strooschippers (roman)
CVT4416 Suteljenderwize teplak Oantikens fan in bakkersfeint Piter Krol (boek)
CVT1360 Swanneblommen 1904, 1908 en 1911 (boek)
CVT0856 Swart mar leaflik Bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Morra - Lioessens (boek)
CVT0318 Swarte keap (roman)
CVT0291 Swealtsjeblommen (boek)
CVT3057 Sykljocht op de Wâlden (boek)

T

CVT2725 Taak en functie van de Christelijke Technische school (boek)
CVT0957 T-aansluitingen en Y-splitsingen (boek)
CVT2100 Tabellen omtrent het woningonderzoek te Dokkum (boek)
CVT1574 Tarieding en Oerliz (boek)
CVT1742 Teenagershow (boek)
CVT0937 Tekst van de beschikking bijdragen woningwetbouw 1950 (boek)
CVT3246 Tekst van de redevoering bij de installatie van burgemeester Miedema van Dokkum (boek)
CVT0938 Tekst van de voorschriften en wenken voor het ontwerpen van woningen (boek)
CVT1349 Tentoonstelling bevrijding en bezetting in het Admiraliteitshuis (boek)
CVT1680 Tentoonstellingsgids duizend jaren rijden en varen (boek)
G0217 Ter Luyne 1396 - 1960 (boek)
CVT0903 Terminus Afscheid van S. van Tuinen als magistraat van Bolsward Dokkum en Kampen 1945 - 1978 (boek)
CVT3826 Terpafgravingen in Friesland (boek)
CVT3504 Terpen en Wierden in het Friesch-Groningse kustgebied (boek)
CVT3518 Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 AS-M for mother en haar bemanning (boek)
CVT3308 Teruggevonden grafzerken van Dr Scipio Halbetsma en enkele zijner familieleden (boek)
CVT0297 The American in Holland (boek)
CVT0110 The Anglo-Saxon Missionairies in Germany (boek)
CVT0024 The Cathedral at Fulda (boek)
CVT0149 The greatest Englishman (boek)
CVT1981 The rape of the Netherlands (boek)
CVT0766 The Spas of Britain (boek)
CVT0348 The Spur and the Sprocket (boek)
CVT3136 Theses Juridicae Inaugurale rede door Jan Lolko Suiderbaan, dockumo frisius (boek)
CVT3024 Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap tweede serie deel 18 nr 1 (boek)
Indijking van de Lauwerszee
CVT0759 Tiverton (boek)
CVT1087 Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731 (boek)
CVT1733 Toelichting op de kloosterkaart van Friesland (boek)
CVT2587 Toer en Tsjerke (boek)
CVT1954 Toespraak bij de inwijding van het orgel in de kerk der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Dokkum, 1-8-1872 (boek)
CVT3847 Tongblier (MKZ) (boek)
CVT3836 Topografische kaarten (Terpen) (boek)
CVT1636 Tot nut van Vaderland en boer en burgerstand (boek)
CVT2138 Trapsgewijs naar het hoogste (boek)
CVT3441 Troch it Lauwerseach (boek)
CVT1785 Troelstra als fries dichter (boek)
CVT1175 Tsien fryske monuminten (boek)
CVT0402 Tuorrebouten (boek)
CVT1375 Tusken waed en wâlden (boek)
CVT3347 Tusschen Flie en Lauwers................Dokkum (artikel)
CVT0493 Tusschen mijnen en grondzeeën (boek)
CVT0356 Tussen Noordzee en Wad (boek)
CVT0563 Tussen Rijswit & Spanjolen (boek)
CVT2732 Twee eeuwen Leeuwarder Courant (boek)
CVT0440 Twee muzen (boek)
CVT3536 Tweetal leerreden ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal door ds Koopmans te Sijbrandahuis (boek)
CVT0760 Twijgen uit een stam opgeschoten (boek)

U

CVT2180 Uit de geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel (boek)
CVT1232 Uit de historie van Dantumawoude (boek)
CVT1353 Uit de oude doos De Groote Guut van Dockum (boek)
CVT3528 Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later, deel I en II (boek)
CVT3909 Uit het album van Dongeradeel (boek)
CVT1565 Uit het verleden en heden van Kollum (boek)
CVT1801 Uit het verleden van Holwerd (boek)
CVT1168 Uitzicht op kruispunten buiten de bebouwde kom (boek)
CVT0137 Um Grabe des heiligen Liudger (boek)
CVT2847 Undersyk yn de noardeasthoeke (boek)
CVT0254 Us Tael (boek)
CVT0370 Ut 'e boarterstiid fan Nessonk (boek)
CVT1794 Ut it boagerlibben fan Dokkum om 1840 hinne (boek)
CVT3944 Ut it tsjuster fen it forjit (boek)
CVT3673 Ut pad fan ons Kerk (boek)
CVT0878 Ut'e boarterstiid fan Nessonk (boek)
CVT2167 Utrechts Comite tot verleenen van hulp aan zieke en gewonder krijgslieden, jaarverslag (boek)

V

CVT1056 V.O.C. - zilver (boek)
CVT2351 Vademecum wilde planten (boek)
CVT0823 Van alles over Friesland (boek)
CVT1421 Van Bintje tot Marijke (boek)
CVT3880 Van boerenzoon tot fabrikant Memoires van Pier Prins (boek)
CVT0684 Van der Wal familieboek (boek)
CVT2322 Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten (boek)
CVT2789 Van drinkwaterbron tot drinkwaterleiding (boek)
CVT1501 Van een vrije woning, een koperen kaei en ene excellentie (boek)
CVT3474 Van Friese grond (boek)
CVT3688 Van Keechje tot Morgenzon 50 jaar voetbalvereniging Holwerd (boek)
CVT3646 Van knollenveld naar "Kolkenfjild" (boek)
CVT0418 Van liefde's leed (boek)
CVT2745 Van Oerd tot Mokkebank (boek)
CVT1481 Van Onderwijzer tot burgemeester (boek)
CVT2710 Van prinses tot grootmoeder (boek)
CVT0870 Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de bestuurszetel van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland (boek)
CVT1761 Van Slot tot Postbureau (boek)
CVT1787 Van speeldoos tot pierement (boek)
CVT3852 Van Wad tot Woud (boek)
CVT3159 Van zingende torens en malende molens (boek)
CVT1779 Veenklooster (boek)
CVT1449 Veranderingen in het Nederlandse communalisme (boek)
CVT3238 Verborgen steden (boek)
CVT2299 Verbouwplan fan Klaske's Húske in Moddergat (boek)
CVT4409 Verdediginge van het vry eygen gekogte regt van de criminele en civile justitie over de heerlijkheid Schiermonnikoog (boek)
CVT1817 Verdronken plaatsen aan de westkust van Friesland (boek)
CVT2928 Verenigde Friesch-Groningse Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek (boek)
CVT2048 Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken (boek)
CVT1858 Verhandeling van de Zeedijken (boek)
CVT3022 Verhoging van de stormvloedstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee (boek)
CVT0963 Verkeersstructuur van stadsstraten (boek)
CVT3142 Verleden van Frieslands Noordoosten (boek)
CVT3857 Verloren sporen Opkomst en einde van de Noord-friesche Lokaalspoorwegmaatschappij (boek)
CVT3312 Verordening op de beurtveer tussen Leeuwarden en Dokkum (boek)
CVT3031 Verordeningen van het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van de strandvonderij (boek)
CVT3208 Verordnungsblatt fur besetzten Niederlandischen gebiete (boek)
CVT2873 Verplaatsing van Dokkum naar Harlingen van het friese admiraliteitscollege (boek)
CVT2951 Verschanste schoonheid (boek)
CVT0769 Versiering van straat en wagen (boek)
CVT1408 Verslag Stichting Friesland 1940 - 1945 (boek)
CVT4444 Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m. (rapport)
de afrooming van het boezemwater in Groningen en Friesland
CVT1185 Verslag van den toestand der gemeente Dokkum over den jare 1851 (boek)
CVT0200 Verwaltungsbericht - Jubileumnummer 744 - 1994 (boek)
CVT0205 Verwaltungsbericht 1960 (boek)
CVT0194 Verwaltungsbericht 1962 (boek)
CVT0196 Verwaltungsbericht 1964/65 (boek)
CVT0197 Verwaltungsbericht 1966/67 (boek)
CVT0199 Verwaltungsbericht 1968/69 (boek)
CVT0193 Verwaltungsbericht 1970/71 (boek)
CVT0195 Verwaltungsbericht 1984/85 (boek)
CVT0198 Verwaltungsbericht 1988/89 (boek)
CVT0202 Verwaltungsbericht 1994/95 (boek)
CVT1856 Vie du Bienheureux Frederic (boek)
CVT2125 Vierduizend mensen en één koeiekop (boek)
CVT3885 Vijf eeuwen Friese Orgelbouw (boek)
CVT2003 Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen (boek)
CVT3168 Vijftig jaren, officieel gedenkboek Koningin Wilhelmina (boek)
CVT0383 Villa Oorwurm (op Ameland) (boek)
CVT3953 Visserij jaarboek 2000 (boek)
CVT2264 Vissers van Wad en Gat (boek)
CVT2664 Vitea Aliquot Exellentium Batavorum (boek)
CVT1492 Vliegend boven Nederland (boek)
CVT0463 Vliegende storm (roman)
CVT3329 Vlootpraet (boek)
CVT0416 Vlucht naar de vijand (roman)
CVT0961 Voetgangersoversteekplaatsen (boek)
CVT1487 Voetreiziger, verslag van een tocht door Nederland (boek)
CVT1007 Vogels van Wad en Slik (boek)
CVT3134 Volk aan den Plas reisgids door de friese meren (boek)
CVT1410 Volk in verdrukking en verzet (boek)
CVT1537 Volkshuisvesting en werkgelegenheid (boek)
CVT3751 Volkshuisvestingsplan Dongeradeel 1989 (boek)
CVT0757 Volksspelen (boek)
CVT3100 Volmaking, een dichtstukje vervaardigd ter gelegenheid van de op 8 en 9 augustus gehouden landbouwtentoonstelling te Dokkum (boek)
CVT0940 Voor de Kleintjes, zondagsschoolverhalen (boek)
CVT2080 Voorlezing over het leven en de verdiensten van Foeke Sjoerds (biografie)
CVT1511 Voorlopige lijst van monumenten in de gemeente Dokkum (boek)
CVT0832 Voorschrift tot het vervoer van troepen langs spoorwegen (boek)
CVT0613 Voorschriften tot de bediening der brandspuiten (boek)
CVT2684 Voorwaarden bij de concessies voor den aanleg en de exploitatie van een locaal spoorweg (boek)
CVT2393 Vox Humana (boek)
CVT0892 Vrijwillig, een halve eeuw U.V.V. (boek)
CVT0798 Vroomheid in hout en steen (boek)
CVT0300 Vrouw Rixt van Ameland (roman)
CVT1326 Vrouwen in de hardrijdersbaan (boek)
CVT3599 Vulcanus in Dokkum Industriële ontwikkeling van Dokkum na 1945 (boek)

W

CVT2308 Waarheid en verdichting; tafereelen uit het Friesche dorpsleven (boek)
CVT0353 Waarom de tram stilstond (boek)
CVT1504 Wadden, Ameland (boek)
CVT1505 Wadden, Schiermonnikoog (boek)
CVT1503 Wadden, wadlopen (boek)
CVT1502 Wadden, zee en land (boek)
CVT2532 Waddeneiland en Waddenzee (boek)
CVT2165 Waddenijstochten bij Schiermonnikoog in de winter 1928 - '29 (boek)
CVT3937 Waddenland (boek)
CVT0322 Waddenlegenden (boek)
CVT0807 Waddenparels aan Neerlands Kroon (boek)
CVT2013 Waddensea Newsletter (boek)
CVT2786 Waddensymposium 1950 (boek)
CVT3693 Waddenzee natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken (boek)
CVT3871 Wandelen in Fryslan (boek)
CVT4417 Wandelgangen 25 jaar Dongeradeel (boek)
CVT2152 Wandelingen en kleine reizen door gedeelten van het vaderland (boek)
CVT1730 Wapen en zegel van de stad Dokkum (boek)
CVT2271 Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel (boek)
CVT0434 Warden een koning (roman)
CVT1627 Wat de lichtjes ons vertellen (boek)
CVT0895 Wat een werkman dacht en zong (boek)
CVT3493 Wat Friesland uniek maakt (boek)
CVT2053 Wat wil Rome met Friesland? (boek)
CVT0930 Water (boek)
CVT2144 Waterhuishouding in Nederland deel 6 (boek)
CVT2992 Waterschapswapens voor Friesland 1930 - 1935 (boek)
CVT3389 Watertorens in Nederland (boek)
CVT3480 Watervloed en overstroming in Friesland (boek)
CVT1053 Watteninsel Schiermonnikoog (boek)
CVT1720 Wedstrijden in het resiteren (boek)
CVT1749 Weegt en waakt (boek)
CVT3853 Weeshuizen in Nederland (boek)
CVT3569 Weg van de snelweg Nederland, reisboek 8 (boek)
CVT4405 Wegen van Waarde Inspirerend Noordoost Friesland (boek)
CVT0180 Weltgeschichte in Karakterbildern (boek)
CVT3128 Wer den des Land in der Nordsee (boek)
CVT2841 Werken en wonen in de kleibouwstreek (boek)
CVT4439 Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010 (boek)
CVT2801 Wes wach (boek)
CVT1146 Westdongeradeel (boek)
CVT0169 Westfalia Sacra (boek)
CVT1859 Wetboek en kerkorde voor kerkeraden van de Deputaten der Provinciale Synode (boek)
CVT0962 Wielrijdersoversteekplaatsen (boek)
CVT3825 Wierum der 't de dyk it lan omklammet (boek)
CVT1196 Wierum een klein beetje geschiedenis (boek)
CVT1320 Wij en de vrijheid, democratie thuis en op school. (boek)
CVT3644 Wij herdenken, wij gedenken... maar zijn wij ook dankbaar (boek)
CVT0780 Wij trekken door Friesland (boek)
CVT4414 Wij........Zilveren Regeringsjubileum 2005 (boek)
CVT1420 Wijkraden (boek)
CVT1524 Wilhelmi V door Daam Fockema te Dokkum (boek)
CVT3147 Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland (biografie)
CVT1441 Willem Loré zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk-en waterwerken (biografie)
CVT0061 Willibrord en Bonifatius (boek)
CVT0104 Willibrord en Bonifatius (boek)
CVT0038 Willibrord, missionary in the Netherlands 691-739 (boek)
CVT0113 Willibrordus of heidenleer en christenwet (boek)
CVT0059 Winfried en Bonifatius (boek)
CVT1604 Winkelweek Dokkum 1923 (boek)
CVT0304 Winter in Foudgum (boek)
CVT0377 Wintergrien (boek)
CVT0452 Woest maar kalm (roman)
CVT0462 Woest water (roman)
CVT1465 Wolkomthus fan de Prins 1734 (boek)
CVT2192 Wolkomthus fan de Prins. Yntocht yn Fryslan van Prins Friso en Prinses Anna (boek)
CVT1171 Woningbouwvereniging Westdongeradeel (boek)
CVT3105 Woordenboek voor vrijmetselaren (boek)
CVT2061 Wurd oan de Friezen (boek)
CVT4046 Wurdlist foar it frysk yn it offisjele ferkear deel 1 (boek)
CVT2425 Wurdlisten fan'e fryske stedsdialecten (woordenboek)
CVT0398 Wynfearren (boek)

Y

CVT3824 Yn en om de Krite (boek)
CVT0321 Yn Gods takomst (roman)

Z

CVT1653 Zakengids van Dokkum (boek)
CVT2783 Zandbergen, 75 jaar opvoeding………………. (boek)
CVT1432 Zes burgemeesters van één lichting (boek)
CVT2205 Zeventig jaar Claercamp (boek)
CVT0699 Zie Noord-Oost Friesland (boek)
CVT1631 Zilvertentoonstelling Dokkum 1954 (boek)
CVT0830 Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1955 NOF (boek)
CVT0815 Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1957 NOF (boek)
CVT2596 Zoo krijgen wij onze miljarden terug (boek)
CVT4446 Zucht voor de vrijheid toegepast op den loffelijken eisch van Dockums burgerije (gedicht)
Gedaan op den 29 october 1782
CVT3034 Zuiderzee-vereeniging (boek)
CVT2839 Zweminrichtingen in Friesland (boek)
CVT2908 Zwervend door Nederland (boek)
CVT0386 Zwerver op het Wad (roman)
CVT1825 Zwischen West- und Nordgermanien (boek)