Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier
 


Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier

Trefwoorden:
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: Metslawier
onderwerp: gemeenteraad
onderwerp: begraafplaats

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Collectie Van Tuinen
CVT1682
boek
1901

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928