Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt
 


Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt

De brieven van de student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852)

Betrokkenen:
auteur: S.P. Martens te Eindhoven
auteur: Simon Vuyk te Deventer
onderwerp: Marten Martens, predikant

Trefwoorden:
onderwerp: predikant
onderwerp: onderwijzer
onderwerp: Holwerd
onderwerp: doopsgezind
onderwerp: briefwisseling
onderwerp: biografie

Collectie
Inv.nr.
Soort
ISBN
Uitgave
Reeks
Jaargang
Collectie Van Tuinen
CVT3899
biografie
906550-886-4
2005
Manuscripte Mennonitica
IV

Betreft:
Archief toegang 139: Doopsgezinde Gemeente Holwerd/ Blija