Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m.
 


Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m.
de afrooming van het boezemwater in Groningen en Friesland

Trefwoorden:
onderwerp: waterstaat
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: Lauwerszee
onderwerp: Lauwersmeer
onderwerp: inpoldering
onderwerp: grondwerken
onderwerp: dijk

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Annotatie
Collectie Van Tuinen
CVT4444
rapport
1900
002 Gemeente Oostdongeradeel bibliotheek

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928