Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Armendokter Smit was vies van zijn patienten
 


Armendokter Smit was vies van zijn patienten

Betrokkenen:
auteur: Jaap Hellinga, journalist te Leeuwarden
medewerker: Tj. Jongsma, streekarchivaris te Dokkum
onderwerp: Smit

Trefwoorden:
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: gezondheidszorg

Collectie
Inv.nr.
Soort
Reeks
Jaargang
Dossier Dokkum
D0002
artikel
Leeuwarder Courant
2007

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928