Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Weesrekeningen betreffende de kinderen van Jan Jans, schoolmeester en dorpsrechter Ee en Grietje Jans, 1777 - 1783
 


Weesrekeningen betreffende de kinderen van Jan Jans, schoolmeester en dorpsrechter Ee en Grietje Jans, 1777 - 1783

Betrokkenen:
auteur: H. Goslings te Leeuwarden

Trefwoorden:
onderwerp: weeshuis
onderwerp: genealogie
onderwerp: Ee

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Annotatie
Genealogiën
G0009.3
transcriptie
2007
R.A. Oostdongeradeel autorisatieboek no 32

Betreft:
Bibliotheek Genealogiën inv.nr. G0009.1 : Genealogie Goslings 1645-1995