Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Genealogien Zijlstra
 


Genealogien Zijlstra

30 verantwoordingen

Betrokkenen:
onderwerp: Zijlstra
Vervaardiger: Stichting Geslachten Zijlstra

Trefwoorden:
onderwerp: Westdongeradeel
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: Kollumerland
onderwerp: Dokkum
onderwerp: Dantumadiel

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Reeks
Jaargang
Genealogiën
G0050
genealogie
1978
het geslact Zijlstra
1978-1998