Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Geslachtslijst van de familie Halbertsma, afstammelingen van Dr. Scipio Halbetsma
 


Geslachtslijst van de familie Halbertsma, afstammelingen van Dr. Scipio Halbetsma

Betrokkenen:
onderwerp: Zuidema
onderwerp: Stralen
onderwerp: Koopmans
onderwerp: Heringa
onderwerp: Halbertsma

Trefwoorden:
onderwerp: Westdongeradeel
onderwerp: Dokkum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Genealogiën
G0124.1
genealogie
1897

Betreft:
Bibliotheek Genealogiën inv.nr. G0083 : Het friese geslacht Halbetsma, Halbertsma, Halbersma.

Zie ook:
Bibliotheek Algemeen inv.nr. B0626 : Dr J.H. Halbertsma een bijdrage tot de kennis van zijn persoon denkbeelden en zijn arbeid.
Bibliotheek Genealogiën inv.nr. G0124.2 : Bericht over de in Dokkum teruggevonden grafzerken van Dr. Scipio Halbetsma en enkele zijner familieleden