Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker
 


Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker

Betrokkenen:
onderwerp: Terpstra
onderwerp: Herberg
onderwerp: Bakker

Trefwoorden:
onderwerp: Westdongeradeel
onderwerp: Groningen
onderwerp: Brantgum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Genealogiën
G0147
genealogie
1988